Uusi tutkimushanke: perheen vaikutus liikunta-aktiivisuuteen

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt rahoituksen kolmevuotiselle tutkimushankkeelle ”Fyysinen aktiivisuus elämänkulussa – perheen vaikutus kolmessa sukupolvessa” liikuntatieteellisen tutkimuksen määrärahoista. Tutkimushankkeessa tehdään yhteistyötä Turun yliopiston ja Jyväskylän yliopiston kanssa.

Tutkimuksessa tarkastellaan fyysisen aktiivisuuden muutoksia perheissä elämänkulun aikana. Hankkeessa tutkitaan kolmen sukupolven välisiä yhteyksiä liikunta-aktiivisuudessa ja paikallaanolossa sekä sitä, miten perheen sosioekonominen tilanne muovaa näitä yhteyksiä.

– Aiemmista tutkimuksista tiedetään, että perhetaustalla on vaikutusta ihmisten liikuntakäyttäytymiseen. On mielenkiintoista päästä tutkimaan asiaa tarkemmin näin laajassa asetelmassa, erikoistutkija Xiaolin Yang LIKES-tutkimuskeskuksesta sanoo.

Tutkimus on osa laajaa LASERI-seurantatutkimusta (Lasten Sepelvaltimotaudin Riskitekijät), jossa tuoreimpaan 38-vuotisseurantatutkimukseen osallistuvat saman perheen kolmen sukupolven edustajat. LASERIa koordinoi Turun yliopiston Sydäntutkimuskeskus.

Tutkimushanketta rahoittaa vuonna 2019 myös Juho Vainion Säätiö, jonka tukea on käytetty fyysisen aktiivisuuden kiihtyvyysanturimittausten toteutukseen.

Lisätietoja

Tuija Tammelin

Tuija Tammelin

Johtava tutkija Liikunnan ja terveyden tutkimus +358400247998 tuija.tammelin@jamk.fi

Lue seuraavaksi nämä

Palloliiton ja LIKESin yhteistyö: Jalkapallon harrastamisen hinta selvitytetty

Suomalaisen jalkapallon ja futsalin toimintastrategian mukaisesti säännölliset Harrastamisen hinta -tutkimukset ovat yksi konkreettinen toimenpide, jolla pyritään keräämään ajantasaista ja paikkansa pitävää tietoa erilaisten seurojen ja joukkueiden toiminnasta kustannuksineen maan eri osissa. Jalkapallon Harrastamisen hinta -tutkimus on suomalaisten lasten ja nuorten jalkapallojoukkueiden kulurakennetta koskeva selvitys. Tiedot perustuvat kyselyyn, joka lähetettiin loppuvuodesta 2018 noin 3 400 joukkueenjohtajalle. Kysely tehtiin Palloliiton ja LIKES-tutkimuskeskuksen yhteistyönä. […]

Lue lisää

Liikkuva ja oppiva yhteisö -seminaari Tampereella 1.–2.4.

Liikkuva ja oppiva yhteisö -seminaari kokoaa maan eturivin asiantuntijat sekä 1 400 lasten ja nuorten parissa työskentelevää ammattilaista Tampere-talolle.

Lue lisää