PIILO-tutkimuksen mittaukset käynnistyvät päiväkodeissa

Syyskuussa päiväkodeissa eri puolilla Jyväskylää käynnistetään ensimmäiset valtakunnallisen PIILO-tutkimuksen mittaukset. PIILO-tutkimuksessa tarkastellaan 4–6-vuotiaiden lasten liikkumista, motorisia taitoja ja lasten omia kokemuksia liikkumisesta.

Syyskuussa päiväkodeissa eri puolilla Jyväskylää käynnistetään ensimmäiset valtakunnallisen PIILO-tutkimuksen mittaukset. PIILO-tutkimuksessa tarkastellaan 4–6-vuotiaiden lasten liikkumista, motorisia taitoja ja lasten omia kokemuksia liikkumisesta.

PIILO-hankkeessa pienten lasten liikkumista ja leikkimistä varhaiskasvatuksessa ja kotona tutkitaan eri näkökulmista. Päiväkodeissa varhaiskasvattajilta selvitetään päiväkodin arkeen liittyviä asioita sekä näkemyksiä lasten liikkumisesta. Lapset saavat ranteeseen pienille lapsille soveltuvat liikemittarit, joilla mitataan heidän liikkumistaan ja untaan viikon ajan. Lapsilta kysytään heidän mielipiteitään liikkumisesta. Sen lisäksi vanhempien ja huoltajien näkemyksiä ja kokemuksia selvitetään kyselyillä.

– Kaiken kaikkiaan tutkimuksessa käytetään monipuolisesti erilaisia tutkimusmenetelmiä, jotta saamme mahdollisimman hyvän kuvan varhaiskasvatusikäisten lasten liikkumisesta ja motorisista taidoista. Suomessa ei kerry tällaista tietoa varhaiskasvatusikäisistä lapsista. Tavoitteenamme on tuottaa tietoa ja toimintaohjeita siitä, miten lasten motoristen taitojen kehitystä sekä monipuolista liikkumista ja leikkiä voidaan parhaiten tukea osana lasten hyvinvointia, tutkimusjohtaja Tuija Tammelin Likesiltä kertoo.

Lasten mielipide ja liikkumisen ilo keskiössä

– Tutkimuksessa käytössä olevat menetelmät on tarkkaan valikoitu aiemmassa pilottivaiheessa, lasten oma mielipide huomioiden. Laaja asiantuntijaryhmä on koonnut pienille lapsille parhaiten sopivat mittarit vertaillen kansainvälisesti käytössä olevia mittareita ja myös kehittäen uusia menetelmiä juuri pienten lasten käyttöön, Tammelin kertoo.

– Pienten lasten tutkimuksessa on paljon huomioitavia asioita, joten on tärkeää mennä lasten näkökulma edellä, tutkimuksen toinen vastuullinen tutkija Arja Sääkslahti Jyväskylän yliopistosta korostaa.

– Esimerkiksi lasten motorisia taitoja selvitetään lapsille tutuilla tehtävillä, joissa tasapainoillaan, hypitään ja heitetään palloa. Puettavat liikemittarit eivät haittaa lapsen touhuja, vaan rannemittari on lasten mielestä ollut vähän kuin rannekello. Päiväkotiin jalkautuvat tutkijat osaavat toimia lasten kanssa ja luovat mittaustilanteisiin leikinomaisen hetken, jossa liikutaan hymy huulilla.  

Jyväskylän varhaiskasvatuksen palvelujohtaja Päivi Koiviston mukaan PIILO-mittaukset tukevat myös Jyväskylän varhaiskasvatuksen tavoitteita.

– PIILO-tutkimushankkeessa mukana oleminen on meille tärkeää. Liikuntapääkaupunkina haluamme saada myös varhaiskasvatukseen uusinta tutkittua tietoa pienten lasten liikkumisesta ja motorisista taidoista sekä keinoista edistää lasten fyysistä aktiivisuutta. Jyväskylän strategian mukaisesti myös varhaiskasvatuksessa tärkeänä painopisteenä on lasten hyvinvointia edistävää pedagogiikka, jossa liikunnalla ja fyysisellä aktiivisuudella on suuri merkitys, Koivisto sanoo.

PIILO-mittauksia käynnistetään myöhemmin eri puolilla Suomea. Tutkimuksen tulokset julkaistaan vuonna 2021.

PIILO-tutkimus on pienten lasten liikunnan ilon, fyysisen aktiivisuuden ja motoristen taitojen seurannan tutkimus- ja kehittämishanke, joka kytkeytyy valtakunnalliseen Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmaan. Tutkimusta koordinoivat Likes ja Jyväskylän yliopisto, ja sitä rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Lisätietoja

Anette Mehtälä, anette.mehtala@likes.fi
Tuija Tammelin, tuija.tammelin@likes.fi
Arja Sääkslahti, arja.saakslahti@jyu.fi

Anette Mehtälä

Anette Mehtälä

Tutkimuskoordinaattori Liikunnan ja terveyden tutkimus +358447532192 anette.mehtala@jamk.fi

Tuija Tammelin

Tuija Tammelin

Johtava tutkija Liikunnan ja terveyden tutkimus +358400247998 tuija.tammelin@jamk.fi

Kaikki Likesin yhteystiedot

Lue seuraavaksi nämä

KEHO-verkostopäivä: Vuorovaikutus verkostoissa

Haluatko kehittää viestintä- ja vuorovaikutusosaamistasi työelämän verkostoissa? Tule mukaan Likesin ja KEHOn järjestämään verkostopäivään marraskuussa!

Lue lisää

Likesin 50-vuotisjuhlat siirtyvät vuodelle 2021

Olemme päättäneet siirtää 50-vuotisjuhlat uuteen ajankohtaan.

Lue lisää