Palloliiton ja LIKESin yhteistyö: Jalkapallon harrastamisen hinta selvitytetty

Suomalaisen jalkapallon ja futsalin toimintastrategian mukaisesti säännölliset Harrastamisen hinta -tutkimukset ovat yksi konkreettinen toimenpide, jolla pyritään keräämään ajantasaista ja paikkansa pitävää tietoa erilaisten seurojen ja joukkueiden toiminnasta kustannuksineen maan eri osissa. Jalkapallon Harrastamisen hinta -tutkimus on suomalaisten lasten ja nuorten jalkapallojoukkueiden kulurakennetta koskeva selvitys. Tiedot perustuvat kyselyyn, joka lähetettiin loppuvuodesta 2018 noin 3 400 joukkueenjohtajalle. Kysely tehtiin Palloliiton ja LIKES-tutkimuskeskuksen yhteistyönä. Kyselyssä pyydettiin arvioimaan kustannuksia, jotka harrastaminen jalkapalloseurassa aiheuttaa.

Tutkimukseen vastanneilla joukkueilla jalkapallon hintakeskiarvo maksaa nuorimpien lasten harrastuksena edullisimmillaan noin 500 euroa vuodessa. Seuratoimintaa on tarjolla eri puolilla maata myös oleellisesti edullisemmin. Toisaalta erityisesti vanhemmissa ikäluokissa vuosikustannus voi olla jopa kolmin- tai nelinkertainen. Kustannuksiin vaikuttavat mm. ohjattujen harjoituskertojen määrä, valmennus ja olosuhteiden käytön tehokkuus. Merkittävä vaikutus on myös valinnoilla siitä, millaisissa olosuhteissa harjoitellaan.

Lisätietoa ja tutkimusraportti kokonaisuudessaan.

Lue seuraavaksi nämä

Seuratukea myönnetty kahdeksan vuoden aikana yli 200 kuntaan

Opetus- ja kulttuuriministeriön vuosittain jakamaa seuratoiminnan kehittämistukea on myönnetty vuosien 2012–2019 aikana 2 900 hankkeelle ja 1 400 eri seuralle yhteensä 29 miljoonaa euroa. Keskimäärin tukea on myönnetty 9 800 euroa per hanke. Hankkeilta edellytetään vähintään 25 prosentin omavastuuosuutta. Seurojen kotipaikkojen mukaan tarkasteltuna seuratukea on myönnetty kahdeksan vuoden aikana 207 eri kuntaan. 104 kuntaan ei […]

Lue lisää

Uusi tutkimushanke: perheen vaikutus liikunta-aktiivisuuteen

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt rahoituksen kolmevuotiselle tutkimushankkeelle ”Fyysinen aktiivisuus elämänkulussa – perheen vaikutus kolmessa sukupolvessa” liikuntatieteellisen tutkimuksen määrärahoista. Tutkimushankkeessa tehdään yhteistyötä Turun yliopiston ja Jyväskylän yliopiston kanssa.

Lue lisää