Ohjattu luontokokemus virkistää ja kannustaa pysähtymään luonnon ja itsensä äärelle

Vuodenaikojen mukana muuntuvat luontokokemukset voidaan valjastaa työkaluksi perheiden hyvinvoinnin edistämiseen ympäri vuoden. Kohtaamisia luonnossa -koulutus taustoitti työssään perheitä kohtaaville toimijoille luonnossa liikkumisen hyötyjä ja perehdytti luontokokemusten moniulotteisuuteen. Samalla osallistujat saivat tutustua kokemuksellisesti luonto- ja taidelähtöisiin menetelmiin.

Lähikuvassa kädet, joissa on paljon käpyjä.

Kohtaamisia luonnossa -koulutuksen tavoitteena oli tarjota uudenlaisia työkaluja perheiden hyvinvoinnin tukemiseen sekä luonto- ja taidelähtöisten menetelmien testaamiseen osana liikkumisen edistämistä ja perheiden yhteistä aikaa. Aiheen alustus ja työpajan tehtävät ohjasivat tarkastelemaan luontoa uusin silmin ja pysähtymään hetkeen. Vaihtuvien vuodenaikojen myötä myös luontokokemukset muuttavat muotoaan. Niin luonnon herätessä kuin talveen valmistautuessakin voi lähiluonnosta ammentaa mahdollisuuksia hyvinvointityöhön ja eri teemojen käsittelyyn.

Koulutus oli suunnattu perhekeskustoimintaan kytkeytyvien eri alojen ammattilaisille sekä kolmannen sektorin ja seurakuntien toimijoille. Koulutus järjestettiin osana Meijän perhe liikkeellä -hankkeen koulutus- ja työpajasarjaa. Orientaatioluento pidettiin etäyhteyden välityksellä syyskuussa 2021 ja alueelliset työpajat seuraavien viikkojen aikana luontoympäristössä Joutsassa, Keuruulla, Laukaassa ja Petäjävedellä. Osallistujien joukossa oli monipuolisesti lasten, nuorten ja perheiden palvelujen parissa työskenteleviä ammattilaisia.

”Tämä oli ihana koulutus, jonka antia olen kehunut myös työkavereille sekä tutuille. Menetelmät olivat suoraan hyödynnettävissä omassa työssäni, ja näin olenkin jo tehnyt!”

Koulutuksen osallistuja

Ohjattu luontokokemus voi ulottua syvälle

Ennen luontoon lähtemistä kouluttaja, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun lehtori Laura Hokkanen (FT) avasi luennollaan osallistujille luontoyhteyden merkitystä ja suomalaisten metsäsuhteen taustoja. Monia metsään ja muuhun luontoympäristöön liittyviä kokemuksia on perinteisesti pidetty kunnioitettavina, ”pyhinä” asioina, sillä luonnossa ihminen on kokenut olevansa jonkin itseään suuremman äärellä, jota hän itse ei voi säädellä. Kouluttaja kannusti osallistujia luontoon lähtiessään leikittelemään halutessaan ajatuksella pyhiinvaelluksesta ja luontoon liitetyn pyhyyden käsitteellä.

Ohjattuun luonnossa liikkumiseen voidaan myös yhdistää myös muunlaista leikillisyyttä ja tarinallisuutta eri teemojen käsittelemisessä. Tarinallistamisen taustalla on tavoite pohtia itseään osana luontoa ja maailmaa sekä omia arvojaan ja tunteitaan. Luennoitsijan sanoin vaellus metsään voi olla tapa liikuttaa itseään niin fyysisesti kuin henkisesti. Onnistunut ohjattu luontokokemus tarjoaa turvallisen tavan tutustua luontoon ja voi rohkaista liikkumaan luonnossa jatkossa myös ilman ohjaajaa.

Osallistujien valokuvia työpajoista

”Tehtävät olivat inspiroivia ja veivät mennessään.”

Koulutuksen osallistuja

”Loputtomana
kuohuna kuiskii vesi
kauas jonnekin.”

Haiku, tekijä Tiina Merima-Rouvinen

Luonto kannustaa havainnoimaan

Luontotyöpajojen aluksi osallistujat saivat käsiinsä 500-luvun pohjoismaisen kartan – ei ohjaamaan maastossa suunnistamista vaan havainnointia. Karttaan painettu ohjeistus kannusti liikkumaan luonnossa paikkoihin, jotka juuri sillä hetkellä tuntuivat kiinnostavilta ja erilaisten taidelähtöisten menetelmien toteutuksiin sopivilta.

Pääasiallisena menetelmänä käytettiin meditatiivista valokuvausta, jonka tarkoitus on kannustaa pysähtymään, havainnoimaan ympäristöä ja viipymään ajatuksissaan. Menetelmässä ei harjoitella valokuvaustekniikkaa vaan maiseman luovaa tarkastelutapaa. Kun huomio kohdistuu kiireettömästi ruohonjuuritasolle, voi pienestä kivestä, puun onkalosta tai veden heijastuksesta löytyä puhutteleva tai leikkisä tapa tuottaa kuvaa. Samalla luonnossa kulkija huomaamattaan liikkuu, ajattelee luovasti, rentoutuu ja rohkaistuu tutustumaan ympäristöönsä.

Osallistujien valokuvia työpajoista

Luontokokemuksiin voidaan ohjata myös esimerkiksi maataiteella, jossa ympäristöön tuotetaan taideteos luontoelementeistä yksin tai yhteistyönä. Esimerkiksi kävyistä syntyvä luontomandala tai kivistä koottava jatulintarha voivat tuottaa samanaikaisesti esteettisen, luovuutta ruokkivan ja keskittymiskykyä kehittävän kokemuksen. Paikalleen jäävä taideteos ilahduttaa usein myös ohikulkijoita, vaikka teos muuttaakin muotoaan säämuutosten mukana.

”Joutsenen kutsu
Veteen heijastuu kaiku
joka ei vastaa.”

Haiku, tekijä Tuija Lesonen

”Ves maata halkoo
elämää ympärillä
rauha aavalla.”

Haiku, tekijä Jyrki Saarela

Luonto- ja taidelähtöiset menetelmät hyvinvoinnin edistämisessä

Luonnon ja taiteen myönteinen merkitys hyvinvoinnin edistämisessä on herättänyt runsaasti mielenkiintoa viime vuosina. Myönteisillä luontokokemuksilla on havaittu olevan suoranaista vaikutusta hyvinvointiin muun muassa luonnossa liikkumisen rentouttavan ja stressistä palauttavan vaikutuksen vuoksi. Taidetta väljästi soveltavissa taide- ja kulttuurilähtöisissä menetelmissä ei aina tuoteta kirjaimellisesti taidetta, vaan hyödynnetään taidetta aistien, mielen, kokemusten ja tunteiden liikkeellepanevana voimana.

Luonnon monet mahdollisuudet ja hyvinvointivaikutukset voidaan valjastaa myös perheiden parissa tehtävän hyvinvointityön avuksi. Ohjattujen luontokokemusten avulla voidaan esimerkiksi tukea yksilön itseilmaisua ja minä-kokemuksen kehittymistä, sillä luonto voi auttaa reflektoimaan ajatuksiaan ja tunteitaan sekä lisätä merkityksellisyyden kokemuksia.

Meijän perhe liikkeellä -hankkeen koulutussarjan neljäs osio keskittyy kulttuurilähtöisiin menetelmiin. Kulttuuri liikuttaa -koulutus järjestetään maaliskuussa 2022.

Lisätietoja

Yhteydenotot KesLille:

aikuisliikunnan kehittäjä Jyrki Saarela
+358 45 650 3771
jyrki.saarela@kesli.fi

Kaisa Koivuniemi

Kaisa Koivuniemi

Terveyden edistämisen asiantuntija Liikunnan ja terveyden tutkimus +358504432352 kaisa.koivuniemi@jamk.fi

Kaikki Likesin yhteystiedot

Lue seuraavaksi nämä

lenkkikengät jalassa olevia ihmisiä ulkona

Hyvinvointitutor-koulutukset käynnistyvät toukokuussa

Hyvinvointitaitojen oppiminen tukee terveyttä. Hyvinvointia tukevalla oppimisympäristöllä ja toimintakulttuurilla voidaan vahvistaa nuorten myönteistä kasvua sekä opiskelukykyä. Hyvinvointitutor-koulutuksen tavoitteena on vertaistoiminnan avulla edistää opiskelijoiden hyvinvointia ja oppilaitoksen hyvää ilmapiiriä.

Lue lisää

100 Vauhtipeliä – hymyä ja hikeä liikuntaan!

Ensimmäiset ympäri Eurooppaa kerätyt Vauhtipelit on nyt julkaistu. Pelien tavoitteena on tuoda liikuntatunneille mieluisaa ja kuntoa kohottavaa sisältöä. Sitä varten kaikkien pelien hauskuus ja intensiivisyys on testattu oppilailla.

Lue lisää