Liikkuva ja oppiva yhteisö -seminaari Tampereella 1.–2.4.

Liikkuva ja oppiva yhteisö -seminaari kokoaa maan eturivin asiantuntijat sekä 1 400 lasten ja nuorten parissa työskentelevää ammattilaista Tampere-talolle.

Liikkuva ja oppiva yhteisö -seminaari kokoaa maan eturivin asiantuntijat sekä 1 400 lasten ja nuorten parissa työskentelevää ammattilaista Tampere-talolle. Seminaarin avaa opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen.

Seminaari on Liikkuva koulu -ohjelmakokonaisuuden, eli Ilo kasvaa liikkuen-, Liikkuva koulu- ja Liikkuva opiskelu -ohjelmien yhteisseminaari Tampereen Tampere-talolla 1.–2. huhtikuuta. Valtakunnallisten ohjelmien tavoitteena on edistää liikunnallista toimintakulttuuria varhaiskasvatuksessa, peruskouluissa, toisella asteella ja korkeakouluissa.

Seminaarissa jaetaan maan eturivin asiantuntijoiden johdolla hyviä lasten ja nuorten liikkumista lisääviä ideoita ja käytäntöjä. Ohjelma koostuu monipuolisista luennoista ja työpajoista, joissa sisältöinä ovat mm. liikkumisen ja oppimisen yhteydet, toiminnalliset opetusmenetelmät, tulevaisuuden oppiminen, motoristen ja sosiaalisten taitojen tukeminen, palautumisen ja rauhoittumisen keinot, nuorten potentiaalin tunnistaminen sekä osallisuuden edistäminen.

Seminaarin 1 400 osallistujan joukossa on peruskoulujen, varhaiskasvatuksen, lukioiden ja ammatillisen koulutuksen opettajia, sivistysjohtajia, rehtoreita sekä lukuisia yhteistyökumppaneita. He ovat juuri ne henkilöt, jotka tavoittavat suurimman osan lasten ja nuorten ikäluokasta ja joita tarvitaan liikunnallisen toimintakulttuurin rakentamisessa. Toimijoiden osaaminen ja asiantuntemus näkyvät myös seminaariohjelman sisällöissä, sillä useita työpajoja ja luentoja vetävät yhteistyökumppanit ja mukana on myös oppilaiden vetämä työpaja. Liikkuva koulu -ohjelma on siis kirjaimellisesti kasvanut liikkuvaksi ja oppivaksi yhteisöksi.

Seminaarissa puhujina ja aiheina mm.


Sanni Grahn-Laasonen, opetusministeri
Seminaarin avauspuheenvuoro

Tuomas Kyrö, kirjailija
Pekka Paappanen, rehtori, Hauhon yhtenäiskoulu
Auta nuorta etsimään ja löytämään potentiaalinsa

Minna Huotilainen, aivotutkija, Helsingin yliopisto
Miksi liikkuvat aivot oppivat?

Ilkka Halava, tulevaisuustutkija, Prime Frontier Oy
Oppimisen tulevaisuus

Jenni Pääskysaari, toimittaja
Ääneen sanomaton tarve

Miisa Nuorgam, sosiaalisen median vaikuttaja
E-urheilu oppilaan arjessa

Kaisa Vuorinen, erityisopettaja
Huomaa hyvä lapsessa ja auta liikkumaan!

Vappu Pietinen, psykologi
Stressi ja palautumisen tukeminen
Jännittämisen kohtaaminen koulussa

Liikkuva koulu -esimerkkejä toiminnan vakiintumisesta

Lisää liikettä ammattiin opiskeleville!

Toiminnallisuudella kohti parempaa kouluhyvinvointia ja oppimista yläkoulussa

Ilo kasvaa liikkuen – näin me sen teimme!

Koko ohjelma osoitteessa lyyti.in/liikkuvajaoppivayhteiso2019.

Rahoituksen painopiste siirtyy, mutta Liikkuva koulu jatkuu

Vuonna 2019 Liikkuva koulu -toiminta laajenee Ilo kasvaa liikkuen- ja Liikkuva opiskelu -ohjelmien kautta yhä vahvemmin varhaiskasvatukseen ja peruskoulun jälkeisiin opintoihin.

Varhaiskasvatus oli painopisteenä vuoden 2019 opetus- ja kulttuuriministeriön liikunnallisen elämäntavan paikallisissa avustuksissa, ja eduskunta myönsi varhaiskasvatuksen liikunnallistamiseen miljoona euroa budjettivaroja. Talousarvioesityksessä päätettiin 2,8 miljoonan euron rahoituksesta valtion budjettivaroista toisen asteen opiskelijat kattavaksi Liikkuva opiskelu -ohjelmaksi.

Liikkuva koulu -ohjelma jatkuu peruskouluissa huolimatta kärkihankekauden päättymisestä ja rahoituksen uusista painopisteistä. Ohjelma jatkaa koulujen ja kuntien toiminnan tukena ja oppilaiden hyvinvoinnin edistämistyötä tehdään jatkossakin yhteistyössä valtakunnallisen verkoston kanssa esimerkiksi koulutuksen, tutkimuksen ja viestinnän keinoin.

Lisätietoja
Antti Blom
ohjelmajohtaja, Liikkuva koulu -ohjelma
antti.blom (at) oph.fi
p. 040 348 7316

Puhujien haastattelupyynnöt
Emma-Reetta Hämäläinen
viestinnän asiantuntija, LIKES-tutkimuskeskus
emma-reetta.hamalainen (at) likes.fi
p. 040 162 9095 

Ilo kasvaa liikkuen -ohjelma on varhaiskasvatuksen liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelman tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle lapselle liikkumisen ilo sekä riittävä päivittäinen fyysinen aktiivisuus. Ohjelma tarjoaa konkreettisia askelmerkkejä fyysisesti aktiivisen oppimisympäristön sekä toimintakulttuurin luomiseen. Toimintaa toteutetaan oman yksikön lähtökohdista, pienten askelten ideologialla sekä jatkuvan kehittämisen mallia hyödyntäen. ilokasvaaliikkuen.fi

Liikkuva koulu -ohjelman tavoitteena ovat aktiivisemmat ja viihtyisämmät koulupäivät. Liikkuvissa kouluissa ajatellaan asioita uusilla tavoilla: esimerkiksi istutaan vähemmän, tuetaan oppimista toiminnallisilla menetelmillä, liikutaan välitunneilla ja kuljetaan koulumatkat omin lihasvoimin. Jokainen koulu toteuttaa liikkuvampaa koulupäivää omalla tavallaan. Liikkuva koulu on laajentunut koskemaan jo yli 90 prosenttia kaikista peruskouluista. liikkuvakoulu.fi

Liikkuva opiskelu -ohjelman tavoitteena on lisätä opiskelijoiden fyysistä aktiivisuutta ja opiskelukykyä kehittämällä aktiivisuutta tukevaa toimintakulttuuria oppilaitoksissa, lisäämällä opiskelupäiviin liikettä ja liikkumisen mahdollisuuksia sekä edistämällä yhteistyötä eri toimijoiden välillä. liikkuvaopiskelu.fi

Lue seuraavaksi nämä

Uusi tutkimushanke: perheen vaikutus liikunta-aktiivisuuteen

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt rahoituksen kolmevuotiselle tutkimushankkeelle ”Fyysinen aktiivisuus elämänkulussa – perheen vaikutus kolmessa sukupolvessa” liikuntatieteellisen tutkimuksen määrärahoista. Tutkimushankkeessa tehdään yhteistyötä Turun yliopiston ja Jyväskylän yliopiston kanssa.

Lue lisää

Liikkuva koulu -ohjelman kärkihankeraportti on julkaistu

Liikkuva koulu -ohjelman kärkihankeraportti on julkaisukokonaisuus, jossa tarkastellaan ohjelman etenemistä pilottivaiheesta hallituksen kärkihankkeeksi vuosina 2010–2018. Liikkuva koulu on osa kärkihanketta ”Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin”.

Lue lisää