KHO:n päätös Likesin valitukseen

Korkein hallinto-oikeus on antanut päätöksen Likesin valitukseen. Kyseessä on Likesin valtionavustushankkeista aiheutuneiden yleiskustannusten kattaminen ja kohdentaminen. Opetus- ja kulttuuriministeriö on tehnyt taloustarkastuksensa perusteella valtionavustusten takaisinperintäpäätöksen 10.8.2017, josta Likes valitti. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi Likesin valituksen 22.5.2020.

Likesin valitus hylätty korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Korkein hallinto-oikeus on antanut päätöksen Likesin valitukseen. Kyseessä on Likesin valtionavustushankkeista aiheutuneiden yleiskustannusten kattaminen ja kohdentaminen. Opetus- ja kulttuuriministeriö on tehnyt taloustarkastuksensa perusteella valtionavustusten takaisinperintäpäätöksen 10.8.2017, josta Likes valitti ensin Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen ja sitten korkeimpaan hallinto-oikeuteen kesäkuussa 2019. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi Likesin valituksen 22.5.2020.

”Korkeimman hallinto-oikeuden päätös tuli yllättävän pian”, Likesin johtaja Eino Havas kommentoi. ”Päätös on pettymys, mutta asia on nyt ratkaistu.”

Likes ryhtyy välittömästi selvittämään keinoja, joilla tilanne voitaisiin ratkaista.

Lisätietoja antavat johtaja Eino Havas (p. 0500 605 527) ja säätiön hallituksen puheenjohtaja Tom Nevanpää (p. 050 586 0368).

Lue seuraavaksi nämä

Uusi Liikkuva koulu -tutkimus murrosiän vaikutuksista liikkumiseen

Murrosiän mukanaan tuomat muutokset liikkumisen määrässä ovat erilaisia tytöillä ja pojilla, selviää juuri julkaistusta Liikkuva koulu -tutkimuksesta.

Lue lisää

Yhdeksän vuoden rahoitustiedot seuratoiminnan kehittämistuesta koottu Likesin Seuratuki-Virveliin

Opetus- ja kulttuuriministeriön vuosittain jakamaa seuratoiminnan kehittämistukea on myönnetty vuosien 2012–2020 aikana yhteensä 32,4 miljoonaa euroa. Yhdeksän vuoden rahoitustiedot on nyt koottu Likesin Seuratuki-Virveliin.

Lue lisää