Hyvinvointitutor-koulutus toisen asteen oppilaitosten henkilöstölle käynnistyy syksyllä

Syksyllä 2021 käynnistyy opettajille ja opiskeluterveydenhuollon ammattilaisille suunnattu Hyvinvointitutor-koulutus. Koulutuksessa saadaan valmiudet hyvinvointitutoreiden kouluttamiseksi omassa oppilaitoksessa. Tavoitteena on edistää opiskelijoiden hyvinvointia ja oppilaitosten ilmapiiriä.

Hyvinvointia lukioon -hankkeessa kehitetty Hyvinvointitutor-koulutus käynnistyy syksyllä 2021. Koulutuksen tavoitteena on vertaistoiminnan avulla edistää opiskelijoiden hyvinvointia ja oppilaitoksen hyvää ilmapiiriä. Hyvinvointitutor-koulutus ja hyvinvointiryhmän toimintamalli pyrkivät tarjoamaan pysyvän ja säännöllisen rakenteen oppilaitoksen hyvinvointia edistävän toimintakulttuurin luomiseksi.

Koulutus on suunnattu toisen asteen oppilaitosten henkilöstölle – opettajille ja opiskeluterveydenhuollon ammattilaisille (esim. koulupsykologit, terveydenhoitajat, kuraattorit), jotka vastaavat tutortoiminnasta ja edistävät hyvinvointia luontevana osana omaa työtään. Koulutuksessa saadaan valmiudet hyvinvointitutoreiden kouluttamiseksi omassa oppilaitoksessa. Koulutuksen tueksi osallistujat saavat Kouluttajan käsikirjan ja mahdollisuuden osallistua myöhemmin lukuvuoden aikana ryhmätyönohjaukseen, jolla tuetaan hyvinvointitutortoiminnan käynnistymistä omassa oppilaitoksessa.

Hyvinvointitutor-koulutusta ja hyvinvointiryhmän toimintamallia on kehitetty ja testattu osana Hyvinvointia lukioon -hanketta, jonka tavoitteena on edistää opiskelijoiden taitoja huolehtia omasta jaksamisestaan riittävän unen, liikunnan ja mielen hyvinvoinnin avulla. Hankkeen viimeisenä vaiheena on uuden koulutuksen levittäminen ja juurruttaminen käytäntöön valtakunnallisten ja maksuttomien koulutusten avulla. Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Koulutuksia järjestetään tulevana syksynä 2021 etäkoulutuksena Teams-yhteydellä. Koulutus on osallistujille maksuton. Koulutus on luonteeltaan vuorovaikutteinen ja sisältää osallistavia harjoituksia, keskusteluita ja tehtäviä.

Ilmoittaudu mukaan 31.5.2021 mennessä!

Lisätietoja

Anu Kangasniemi

Anu Kangasniemi

Terveyden edistämisen asiantuntija Liikunnan ja terveyden tutkimus +358406847006 anu.kangasniemi@likes.fi

Hyvinvointia lukioon -hanke

Lue seuraavaksi nämä

Keltaisella taustalla sinisiä palapelin paloja.

Liikuntalääketieteen liikuntahoidossa suunnataan motivaation ja käyttäytymisen muutoksen tukemiseen

Liikunnan ja fyysisen aktiivisuuden hyödyt tiedetään useiden sairauksien ennaltaehkäisyssä ja hoidossa, mutta pelkkä tieto ei aina johda elämäntapamuutokseen. Likesin ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin liikuntalääketieteen poliklinikan hankkeessa liikuntahoitoon lisätään psykologinen interventio potilaan motivaation ja käyttäytymisen muutoksen tueksi. Potilaan arvot ja kyky toimia joustavasti muuttuvissa tilanteissa ovat keskeisiä pysyvän elämäntapamuutoksen kannalta.

Lue lisää

Säätiön uusi hallitus nimetty

Likesin uusi hallitus on nimetty ja järjestäytynyt. Hallituksen toimikausi on 2021–2023.

Lue lisää