Fiksusti kouluun -ohjelmalle 100 000 euroa aktiivisen koulumatkaliikkumisen edistämiseen

Eduskunnan valtiovarainvaliokunta on saanut valmiiksi valtion ensi vuoden budjettia koskevan mietintönsä. Budjettiin on liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla varattu koulumatkapyöräilyn edistämiseen 100 000 euroa.

Talvipyöräily

Eduskunnan valtiovarainvaliokunta on saanut valmiiksi valtion ensi vuoden budjettia koskevan mietintönsä. Budjettiin on liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla varattu koulumatkapyöräilyn edistämiseen 100 000 euroa.

Mietinnössä todetaan:

”Ns. Fiksusti kouluun -hankkeen tarkoituksena on mm. parantaa koulujen ja päiväkotien liikenneympäristön turvallisuutta, edistää koulujen liikuntasuunnitelmia sekä Turvalliset ja sujuvat reitit kouluun -toimintamallin laajentamista valtakunnalliseksi. Hankkeen puitteissa on tarkoitus kehittää myös päiväkotien ja koulujen liikunta- ja liikennekasvatusta yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.”

Fiksusti kouluun on LIKES-tutkimuskeskuksen, Motivan ja Pyöräilykuntien verkoston koulumatkaliikkumisen edistämisen ohjelma, joka toimii yhteistyössä Liikkuva koulu -ohjelman kanssa. Fiksusti kouluun -ohjelma on tehnyt yhteistä koulumatkaliikkumisen kehittämistyötä vuodesta 2018.

Ohjelman tavoitteena on:

1. Aktiivisen ja kestävän liikkumisen lisääminen koulumatkoilla.

2. Koulumatkojen liikenneturvallisuuden parantaminen.

3. Aktiivisen ja kestävän liikkumisen vahvistaminen koulujen toimintakulttuurissa ja opetuksessa.

4. Strategiat ja toiminta tukemaan aktiivisia ja kestäviä koulumatkoja poikkihallinnollisesti.

Valtiovarainvaliokunnan mietintö 

Lisää kävelyn ja pyöräilyn edistämisestä valtiovarainvaliokunnan mietinnössä sivulla 67 (pdf)

Lue seuraavaksi nämä

Uusi tutkimus television katselun yhteyksistä liikunta-aktiivisuuteen

Television katseluun käytetty aika ei ole este liikunnallisen elämäntavan ylläpitoon miehillä – naisilla tilanne erilainen

Lue lisää

Talvipyöräily

Fiksusti kouluun -kehittämisavustusta kolmelle kunnalle

Kangasala, Lappeenranta ja Vantaa ovat saaneet Fiksusti kouluun -kehittämisavustusta koulumatkaliikkumisen edistämiseen.

Lue lisää