Fiksusti kouluun -kehittämisavustusta kolmelle kunnalle

Kangasala, Lappeenranta ja Vantaa ovat saaneet Fiksusti kouluun -kehittämisavustusta koulumatkaliikkumisen edistämiseen.

Talvipyöräily

Kangasala, Lappeenranta ja Vantaa ovat saaneet Fiksusti kouluun -kehittämisavustusta koulumatkaliikkumisen edistämiseen. Avustusta myönnettiin uusille koulumatkaliikkumisen edistämisideoille, jotka lisäävät lasten ja nuorten aktiivista liikkumista sekä vähentävät autoliikennettä koulujen lähistöllä.

Kehittämisavustusta saaneet hankkeet:

Valintakriteereissä painotettiin suunniteltujen toimenpiteiden vaikuttavuutta, ja ideoiden tuli olla monistettavissa muihin Suomen kuntiin. Lisäksi kunnan kehittämisideoiden piti kohdentua toimintasuunnitelmassa tunnistettuihin koulumatkaliikkumisen esteisiin.

– Hakemukset olivat todella laadukkaita ja olen erityisen iloinen, että talvipyöräilyn kehittämistä lähtee miettimään kaksi hanketta eri puolelta Suomea. Talvisen aktiivisen koulumatkaliikkumisen saralla on vielä paljon potentiaalia, sanoo Fiksusti kouluun -ohjelman koordinaattori Joonas Niemi.

Kehittämisavustuksen myöntöperusteissa idean toteutukseen tuli olla sitoutunut vähintään kaksi kunnan hallinnonalaa, ja kunnan omarahoitusosuus on 20 prosenttia myöntösummasta. Toteutuksen tulee olla valmis ja raportoitu 31.8.2020 mennessä.

Fiksusti kouluun on LIKES-tutkimuskeskuksen, Motivan ja Pyöräilykuntien verkoston koulumatkaliikkumisen edistämisen ohjelma, joka toimii yhteistyössä Liikkuva koulu -ohjelman kanssa. Kehittämisavustusta rahoittaa Sitra. LIKES-tutkimuskeskus, Motiva ja Pyöräilykuntien verkosto ovat tehneet yhteistä koulumatkaliikkumisen kehittämistyötä vuodesta 2018. Tavoitteena on vähentää autoliikennettä ja liikenteen päästöjä koulumatkoilla, lisätä lasten ja nuorten päivittäistä liikkumisen määrää sekä lisätä yhteistyötä kuntien sisällä ja valtakunnallisesti.

Lue seuraavaksi nämä

Talvipyöräily

Fiksusti kouluun -ohjelmalle 100 000 euroa aktiivisen koulumatkaliikkumisen edistämiseen

Eduskunnan valtiovarainvaliokunta on saanut valmiiksi valtion ensi vuoden budjettia koskevan mietintönsä. Budjettiin on liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla varattu koulumatkapyöräilyn edistämiseen 100 000 euroa.

Lue lisää

Seuratukea myönnetty kahdeksan vuoden aikana yli 200 kuntaan

Opetus- ja kulttuuriministeriön vuosittain jakamaa seuratoiminnan kehittämistukea on myönnetty vuosien 2012–2019 aikana 2 900 hankkeelle ja 1 400 eri seuralle yhteensä 29 miljoonaa euroa. Keskimäärin tukea on myönnetty 9 800 euroa per hanke. Hankkeilta edellytetään vähintään 25 prosentin omavastuuosuutta. Seurojen kotipaikkojen mukaan tarkasteltuna seuratukea on myönnetty kahdeksan vuoden aikana 207 eri kuntaan. 104 kuntaan ei […]

Lue lisää