Työkykyjohtamisen palvelut

Me Likesillä haluamme edistää kokonaisvaltaista hyvinvointia ja jaksamista työelämässä.

Tarjoamme monipuolisia palvelukokonaisuuksia työkykyjohtamisen tueksi ja työssäjaksamisen edistämiseksi. Jokainen työyhteisö on erilainen, joten palvelupaketit sovitaan aina yhdessä yhteisönne tarpeiden pohjalta.

Riittävän hyvä fyysinen kunto tukee työkykyä ja ehkäisee uupumusta.

Yksi sairauspoissaolopäivä maksaa yritykselle arviolta noin 350 euroa. Riittävän hyvä fyysinen kunto puolestaan tukee työkykyä ja ehkäisee uupumusta. Henkilöstön liikkumisen edistämisellä on sairauspoissaolojen vähentämisen kannalta kiistaton merkitys.

Miten teillä kiinnitetään huomiota liikkumiseen ja aktiivisempaan arkeen?

Paras tuki saadaan tunnistamalla henkilöstön lähtökohdat.

Jotta voimme tukea parhaalla tavalla henkilöstönne jaksamista, palvelumme räätälöidään aina henkilöstönne tarpeiden pohjalta.

Toteutamme alkukartoituksia, kuten fyysisen kunnon mittauksia ja terveyskyselyitä, joilla saadaan tietoa henkilöstönne voinnista. Alkukartoituksen pohjalta suunnitellaan yhdessä henkilöstöllenne sopiva koulutusohjelma tai palvelukokonaisuus, jolla voidaan tavoitteista riippuen mm.

 • edistää työssäjaksamista
 • vähentää stressiä ja työuupumusta
 • pidentää työuraa
 • vähentää sairauspoissaoloja
 • ylläpitää henkilöstön fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia
 • tukea henkilöstöä elintapamuutoksissa
 • lisätä tietoa työkykyjohtamisen tueksi.

Esimerkki palvelukokonaisuudesta

Alkukartoitus

 • Fyysisen kunnon mittaukset
 • Terveyskyselyt

Valmennus tai koulutus

 • Hyvinvointia tukeva valmennus tai koulutus suunnitellaan aina henkilöstön tarpeiden ja tilanteen pohjalta
 • Aiheina voi olla fyysisen kunnon lisäksi mm. kokonaisvaltainen hyvinvointi, mielen hyvinvointi, uni ja palautuminen

  Tutustu valmennusten ja koulutusten teemoihin

Raportointi

 • Yhteenveto henkilöstön voinnista
 • Ennuste tulevasta työkyvystä

Tieto työkyvyn nykytilanteesta ja ennusteesta auttaa tekemään ratkaisevia päätöksiä.

Tieto henkilöstön voinnista ja ennusteesta edistää työhyvinvoinnin kannalta ratkaisevien päätösten tekemistä.

Osana palvelukokonaisuutta voidaan tuottaa mm.

 • Yhteenveto henkilöstön voinnista. Saatte tietoa henkilöstönne fyysisestä kunnosta, työkyvystä ja työssäjaksamisesta.
 • Ennuste työyhteisön tilanteesta. Saatte ennusteen työyhteisön näkymistä terveyden ja työkyvyn suhteen.
 • Tutkimukseen perustuva vertailu. Henkilöstön tuloksia voidaan verrata Likesin keräämään mittausaineistoon suomalaisesta väestöstä (N = 110 000).

Tuhdisti tietoa ja maksuttomia ratkaisuja

Liikkuva aikuinen -ohjelman toteuttama Liikkuva työelämä tarjoaa tuhdisti tietoa siitä, miten liikunta on erinomainen keino parantaa työkykyä. Poimi ohjelman sivuilta maksuttomat liikunnalliset ratkaisut työpaikalle sekä itse kullekin. Liikkuva työelämä on liikkeellä työkyvyn puolesta.

Kysy lisää!

Keskustellaan ja räätälöidään yhdessä tarpeisiinne sopiva kokonaisuus.

Vesa Pohjonen

Myyntipäällikkö Talous ja hallinto +358447750785 vesa.pohjonen@jamk.fi

Kaikki Likesin yhteystiedot