More

Moraalinen intensiteetti ja yhteiskuntavastuu huippu-urheiluorganisaatioissa

Huippu-urheilun eettinen päätöksenteko ja organisaatioiden toiminnan läpinäkyvyys ovat nousseet tärkeään asemaan niin kansallisessa kuin kansainvälisessä keskustelussa.

  • Miksi urheilujohtamisen päätöksentekoa kritisoidaan?
  • Miksi urheiluorganisaatioissa olevat toimintatavat näyttäytyvät eettisesti kyseenalaisina?
  • Voidaanko niitä muuttaa?

MORE on suomalaisten urheiluorganisaatioiden johtamista ja päätöksentekoa tarkasteleva kolmivuotinen tutkimushanke, joka sai opetus- ja kulttuuriministeriön tutkimusrahoituksen keväällä 2016.

Hankkeessa keskitytään moraalista päätöksentekoa estäviin ja edistäviin tekijöihin sekä tarkastellaan moraalisesti haasteellisia tilanteita arjen päätöksenteossa. Tutkimus tuottaa tietoa moraalisen päätöksenteon haasteista ja eettisen johtamisen jännitteistä huippu-urheilun kentällä. Tutkimushankkeen tulokset ovat hyödynnettävissä huippu-urheilun toimijoille ja alan päättäjille.

Tutkimuksessa tarkastellaan julkisella, yksityisellä sekä kolmannella sektorilla toimivia urheiluorganisaatioita.

Tutkimushanke toteutetaan Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun (JSBE) ja LIKESin yhteistyönä.

Tutkimuksen johtajana on KTT Marjo Siltaoja ja hankkeessa post-doc -tutkijoina ovat KTT Suvi Heikkinen JYU:n kauppakorkeakoulusta ja VTT Mika Hämäläinen LIKES-tutkimuskeskuksesta.

Lisätietoja

 
Jaa sivu: