Suomalaisen liikunta- ja urheilujärjestelmän muutos 2010-luvulla

Suomalainen liikunta- ja urheilujärjestelmä on muuttunut rakenteellisesti viimeisten vuosien aikana merkittävästi. Liikunnan ja urheilun muutosprosessi alkoi 2000-luvun lopussa, jolloin aloitettiin sekä huippu-urheilun rakenteiden ja toimintatapojen uudistaminen että toimialarakenteen lakkauttamiseen tähdännyt muutostyö. Prosessien tuloksena Olympiakomiteaan perustettiin huippu-urheiluyksikkö, kolme valtakunnallista järjestöä lakkautettiin ja vuonna 2012 perustettiin Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio Valo ry.

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan muutosprosessin taustoja ja lopputulosta systeemiteoreettisesti, keskusjärjestöjen ja valtion liikuntahallinnon näkökulmista katsottuna. Kiinnostuksen kohteena on, miten järjestelmän rakenteet ovat muuttuneet ja miksi. Tutkimus tuottaa siten tulkintoja esimerkiksi siitä, minkälainen liikunta- ja urheilujärjestelmä Suomessa on, miten se systeemisesti toimii, miten valtio asemoi itsensä suhteessa järjestelmään ja mitkä ovat järjestelmää ylläpitävät verkostolliset rakenteet.

Yhteiskunnallisesti tutkimus kiinnittyy yhtäältä kansalaisyhteiskunnan tutkimukseen tarkastelemalla esimerkiksi sitä, minkälaisia verkostoja kansalaisjärjestöt muodostavat. Toisaalta tutkimuksessa tarkastellaan myös sitä, mitkä ovat liikunnan valtionhallinnon keskeiset intressit ja tavat toimia suhteessa kansalaisyhteiskuntaan. Samalla tuotetaan synteesi siitä, minkälaisen osasysteemin liikuntajärjestöt ja valtio yhdessä muodostavat ja minkälaista dialogia liikunta- ja urheilujärjestelmän ”ylätasolla” käydään.

Tutkimuksen aineistona ovat liikuntajärjestöjen ja valtionhallinnon asiakirjat, järjestöjohtajille ja valtionhallinnon virkamiehille tehdyt teemahaastattelut ja verkostoanalyysiaineisto keskusjärjestöjen hallitusten ja valtionhallinnon liikuntapoliittisten työryhmien jäsenyyksistä vuosilta 1993–2014. Teksti- ja haastatteluaineistoja analysoidaan laadullisen sisällönanalyysin keinoin. Verkostoanalyysissa käytetään interlocking directorates -analyysiä, jonka avulla voidaan tutkia jäsenyyksiin pohjautuvia liikunnan ja urheilun organisaatio- ja eliittiverkostoja.

Tutkimus on osa laajempaa tutkimushanketta Kentiltä kabinetteihin – liikunnan kansalaistoiminnan läpileikkaus (2014–2017)

Rahoitus

opetus- ja kulttuuriministeriö

Yhteistyötahot

Jyväskylän yliopisto, Nuorisotutkimusseura ja KIHU

Lisätietoja

Lehtonen Kati

Tutkija

Puhelin 020 762 9519 tai 0500 460 162
Sähköpostiosoite
Osoite LIKES-tutkimuskeskus, Rautpohjankatu 8, 40700 Jyväskylä
Asiantuntemus kansalais- ja järjestötoiminta, liikuntapolitiikka, liikunnan valtionavustusjärjestelmät, huippu-urheilu ja -valmennus, seuranta ja arviointi

 

Tieteelliset vertaisarvioidut artikkelit

Lehtonen, Kati, Laine, Kaarlo & Itkonen, Hannu 2016. Päällekkäisjäsenyydet liikunnan ja urheilun organisaatioverkostossa. Hallinnon Tutkimus 35 (4), 304-320.

Lehtonen, Kati: Luolamiehet ja Suurlinkkaajat suomalaisessa liikunnan ja urheilun eliittiverkostossa. Yhteiskuntapolitiikka 82 (2) (hyväksytty julkaistavaksi).

Lehtonen, Kati: Building of the Legitimacy of a Sports Organisation in a Hybridised Operating Environment – Case Finland. European Journal for Sport and Society 14 (2) (hyväksytty julkaistavaksi).

Lehtonen, Kati 2015. Suomalaisen urheiluliikkeen muutosprosessi systeemiteoreettisesti tulkittuna. Hallinnon Tutkimus 34 (4), 326-340.

Mäkinen, Jarmo, Aarresola, Outi, Lämsä, Jari, Lehtonen, Kati & Nieminen, Maarit 2016. Managing civic activities by performance: impacts of the government’s performance-based funding system and the domain structure in Finnish sports policy. International Journal of Sport Policy and Politics. (8) 2, 265-285.

Tieteelliset esitelmät

Lehtonen, Kati 2016. Identiteettikriisi ja staattiset verkostot. Katsaus suomalaisen liikunta- ja urheilujärjestelmän muutokseen 2010-luvulla. Esitys, Liikuntajärjestelmä harhapoluilla? -seminaari tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta liikunnassa ja urheilussa. 13.12.2016 Helsinki, Nuorisotutkimusverkosto

Lehtonen, Kati 2016. Interlocking directorates in Finnish sport organizations and sport policy working groups. European Association for Sport Management -kongressi. 7.–10.9.2016, Varsova (s).

Lehtonen, Kati 2016. Liikuntajärjestöjen legitimiteetin rakentuminen hybridisoituneessa toimintaympäristössä. Sosiologipäivät, 17.–18.3.2016, Jyväskylä (s).

Lehtonen, Kati 2015. Suomalaisen liikunnan ja urheilun valtapositiot verkostoanalyysin kautta tulkittuna. Hallinnon Tutkimuksen Päivät, 26.–27.11.2015, Tampere. (s)

Lehtonen, Kati. Yhdenvertaisuus liikuntajärjestöjen toiminnassa. Nuorisotutkimuspäivät 12.–13.11.2015, Tampere. (s)

Lehtonen, Kati 2015. Legitimation of Finnish Sports Movements Reform. EASM-kongressi 9.–12.9.2015, Dublin, (s)

Berg, Päivi & Lehtonen, Kati 2015. Kentiltä kabinetteihin - kabineteista kentille: Liikunnan kansalaistoiminnan läpileikkaus. Kansalaisyhteiskunnan tutkimus- ja kehittämispäivät 12.–13.2.2015, Helsinki (s)

Lehtonen, Kati 2014. Valtion liikuntahallinnon muutosten heijastumat liikunnan kansalaisjärjestökentässä. Suullinen esitys: Hallinnon Tutkimuksen Päivät, Vaasa 27.–28.11.2014.

Lehtonen, Kati 2014. Reflections on Finnish Sport Reform. Suullinen esirtys: European Association for Sport Management -congress. 9.–12.9.2014 Coventry, UK.

Lehtonen, Kati 2013. Are Finnish Sport Organizations in front of new challenges? Suullinen esitys: 10th conference of European Association for Sociology of Sport. 8.–11.5.2013, Cordoba, Spain.

Lehtonen, Kati 2013. Liikuntajärjestöjen rakenneuudistus 2009–2012. Suullinen esitys: Kansalaisyhteiskunnan tutkimus- ja kehittämispäivät 14.–15.2.2013, Mikkeli.

Lehtonen, Kati 2012. Liikuntajärjestöt valintojen edessä – hyvinvointia vai urheilua? Suullinen esitys: Sosiologipäivät 29.–30.3.2012, Kuopio.

Muut julkaisut

Lehtonen, Kati. Valmentajan työ kärsii arvostuksen puutteesta. Helsingin Sanomat 10.10.2016, Mielipidekirjoitus.

Lehtonen, Kati. Kiero suhde kolmanteen sektoriin. Aamulehti 2.1.2016, Mielipidekirjoitus.

Lehtonen, Kati. Valtion otettava vastuuta huippu-urheilumenestyksestä. Helsingin Sanomat 23.8.2016, Mielipidekirjoitus.

Salasuo, Mikko, Berg, Päivi, Laine, Kaarlo & Lehtonen, Kati 2016. Kentiltä kabinetteihin – suomalaisen urheiluliikkeen nykytila ja tulevaisuus. Liikunta & Tiede 53 (4), 24–29.

Lehtonen, Kati & Mäkinen Jarmo. Olympiakomitean taloustarkastus hukassa. Aamulehti, Näkökulma-palsta 21.6.2016.

Lehtonen, Kati 2014. Onks yhteistä todellisuutta? Liikuntajärjestöjen rakenneuudistus 2009-2012. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 283. Jyväskylä: LIKES-tutkimuskeskus.

Koski, Pasi, Itkonen, Hannu, Lehtonen, Kati & Vehmas, Hanna (2015) Sports Clubs in Finland. Teoksessa S. Nagel, H. van der Werff, R. Hoekman, C. Breuer (toim.) Sport Clubs in Europe: A Cross-National Comparative Perspective. Springer.

Haastattelut

Lehtonen, Kati. Urheilun eliitti pitää tiukasti kiinni vallastaan. Helsingin Sanomat 16.3.2017.

Lehtonen, Kati. Tutkimus: Urheilun eliitti pitää sitkeästi kiinni vallastaan, siksi uudistuminen on hidasta. Helsingin Sanomat, verkkouutiset 15.3.2017.

Lehtonen, Kati. Naistenpäivän urheiluilta. Radiohaastattelu/osallistuminen studioasiantuntijakeskusteluun, Yle Puheen Urheiluilta, Yleisradio. 8.3.2017.

Lehtonen, Kati. Tutkija: "Jos urheilussa on löysää rahaa, miksi raha ei mene urheilijoille?" Haastattelu, Yle-urheilun www-sivuilla, 9.10.2016

Lehtonen, Kati. Urheilijoiden tukijärjestelmät ja liikunnan valtionavustusjärjestelmät. Haastattelu, Ylen Urheiluruutu, 9.10.2016.

Lehtonen, Kati. Radiohaastattelu: Järjestöistä tullut toimintaa tärkeämpää. Yle Urheilun Taustapeili, 3.3.2014.

Lehtonen, Kati. Harrastamisen hinta. Radiohaastattelu/osallistuminen studioasiantuntijakeskusteluun, Yle Puheen Urheiluilta, Yleisradio. 7.10.2015.

Lehtonen, Kati. Valo sammuu. Haastattelu, Urheilusanomat. 24/2016. s. 5.

Lehtonen, Kati. Tutkija kritisoi urheilujärjestöjen toimintatapoja – helpon rahan aika loppuu urheilussa. Haastattelu, Helsingin Sanomat. 27.7.2016.

Asiantuntijatoiminta

Lehtonen, Kati. Asiantuntijahaastattelu huippu-urheilun ulkoiseen arviointiin. 9.12.2016. Arviointi luettavissa valtion liikuntaneuvoston verkkosivuilla.

Lehtonen, Kati. Asiantuntijakeskusteluun osallistuminen: Menestyvän urheilujärjestelmän tunnuspiirteitä – 6 thinking hats. Huippu-urheilun verkostopäivät, 10.–11.10.2016, Pajulahden Urheiluopisto.

Lehtonen, Kati. Huomioita liikuntajärjestöjen muutosprosesseista 2009 =>. Alustuspuheenvuoro tapahtumassa: Järjestötapaaminen liikunnan arvojohtamisesta ja organisoitumisesta. Helsinki, 11.4.2016.

Lehtonen, Kati. Tiedolla johtaminen osana liikunnan ja urheilun menestyssuunnitelman toteuttamista. Esitys tapahtumassa: Työseminaari suomalaisen liikunnan ja urheilun menestyssuunnitelmasta. 18.–19.4.2016, Kisakallion Urheiluopisto.

Lehtonen, Kati. Suomalaisen liikunnan ja urheilun rakenneselvitys. Asiantuntijahaastattelu KPMG-konsulttiyhtiön tekemään selvitystyöhön. Helsinki 10.2.2014

 
Jaa sivu: