PIILO

Pienten lasten liikunnan ilon, fyysisen aktiivisuuden ja motoristen taitojen seurannan kehittäminen

Vaihe 1: osatutkimukset

PIILO-tutkimushankkeessa toteutetaan syksyllä 2019 kolme osatutkimusta, joiden tarkoituksena on vertailla eri mittareita ja niiden antamaa tietoa. Tiedon avulla voidaan selvittää, mikä mittari kuvaa luotettavimmin lapsen päivittäisen fyysisen aktiivisuuden määrää sekä on lapsille mahdollisimman miellyttävä ja helppo käyttää.

Osatutkimus 1: Laboratoriomittaukset

Tässä osatutkimuksessa verrataan fyysisen aktiivisuuden mittareita keskenään kontrolloiduissa olosuhteissa. Mittauksiin kutsutaan noin 40 vapaaehtoista 5-vuotiasta lasta lähialueelta. Mittauksissa lapset osallistuvat fyysiseltä rasittavuudelta erilaisiin ennalta valikoituihin aktiviteetteihin.

Tutkittavat lapset suorittavat erilaisia liikuntatehtäviä, joiden aikana heillä on yllään kaksi sykemittaria ja kiihtyvyysanturimittareita. Mittaukset suoritetaan joko yksittäin tai pienissä lapsiryhmissä ohjaamalla tehtävät lapsia innostavalla tavalla. Mittaustilanne videoidaan, jotta tehtävien kulku voidaan tarvittaessa tarkistaa jälkeenpäin.

Mittaukset tehdään yhden käynnin aikana syksyn 2019 aikana. Noin kaksi tuntia kestävän käynnin aluksi lapselle ja huoltajille kerrotaan tutkimuskäynnistä sekä mitataan lapsen pituus ja paino. Varsinaisten mittausten jälkeen lapselta kysytään, miltä mittarien pitäminen tuntui.

Osatutkimus 2: Päiväkotimittaukset

Osatutkimuksessa 2 verrataan fyysisen aktiivisuuden mittareita päiväkodissa. Tavoitteena on vartailla kiihtyvyysanturimittareiden ja havainnoinnin tuloksia. Mittareiden vertaileminen tapahtuu yhden tavallisen päiväkotipäivän aikana. Tutkimus toteutetaan Jyväskylän lähikunnissa syksyllä 2019. Tutkimukseen kutsutaan noin 40 vapaaehtoista lasta.

Lapsen fyysistä aktiivisuutta mitataan kolmeen eri kohtaan kehoa asetettavilla kiihtyvyysantureilla sekä sykemittarilla. Kiihtyvyysanturimittausten lisäksi lapsen fyysistä aktiivisuutta ja hänen toimintaympäristöään päiväkodissa havainnoidaan kolmella eri menetelmällä. Havainnoijat ovat menetelmiin koulutettuja mittaajia.

Lapsen saapuessa päiväkotiin mittauspäivänä lapsella ja huoltajalla on mahdollisuus saada lisätietoa tutkimuksesta. Samalla mitataan lapsen pituus ja paino. Mittauspäivän päätteeksi lapselta kysytään, miltä mittarit tuntuivat ja kerätään mittarit talteen.

Osatutkimus 3: Kotimittaukset

Osatutkimuksessa 3 selvitetään fyysisen aktiivisuuden mittareiden käytettävyyttä kotimittauksissa sekä huoltajille suunnatun kyselyn toistettavuutta. Tietoa kerätään kyselyillä ja kiihtyvyysantureilla. Tutkimusjakso kiihtyvyysanturimittauksissa kestää seitsemän vuorokautta. Huoltajien kysely käytetään kaksi kertaa, kahden viikon välein.

Kiihtyvyysanturimittaukseen tavoitellaan noin sataa 4–6-vuotiasta lasta, jotka saavat seitsemän vuorokauden ajaksi käyttöön yhden mittarin. Huoltajat auttavat lasta mittarin käytössä ja täyttävät päiväkirjaa. Tutkimusviikon ensimmäisenä päivänä lapsella ja huoltajalla on mahdollisuus saada lisätietoa tutkimuksesta samalla kun tutkimushenkilökunta opastaa mittarin käyttöä. Lisäksi lapselta mitataan pituus ja paino. Tutkimusviikon jälkeen mittari palautetaan päiväkotiin.

Kyselytutkimukseen tavoitellaan noin 200 huoltajaa. Huoltajat täyttävät lapsen liikkumista koskevan kyselyn kaksi kertaa. Täyttökertojen välissä on kaksi viikkoa.

Tietosuojailmoitus

Hankkeen tietosuojailmoitus

 

 
Jaa sivu: