PIILO

Pienten lasten liikunnan ilon, fyysisen aktiivisuuden ja motoristen taitojen seurannan kehittäminen

Tutkimus- ja kehittämishanke 2019−2020

PIILO-hankkeen tavoitteena on kehittää pienten lasten hyvinvoinnin seurantaa ja hyödyntää tuloksia hyvinvoinnin edistämisessä. Kasvava lapsi tarvitsee normaalin kasvun ja kehityksen tueksi päivittäistä fyysistä aktiivisuutta. Pienten lasten liikkumisesta ei ole tällä hetkellä saatavilla kansallisen tason seurantatietoa. Liikkumisen ja motoristen taitojen tilan tunnistaminen auttaa tunnistamaan lasten vahvuuksia ja mahdollisia tuen tarpeita. Tiedon avulla voidaan parantaa mahdollisuuksia monipuolisen leikin ja liikkumisen toteutumiseen varhaiskasvatuksessa ja kotona.

PIILO-hankkeessa laaditaan suunnitelma alle kouluikäisten lasten liikkumisen väestötason seurannan toteutuksesta. Hankkeessa verrataan keskenään erilaisia fyysisen aktiivisuuden ja motoristen taitojen arvioinnin mittausmenetelmiä.

Tutkimushanke käynnistyi keväällä 2019 asiantuntijaryhmän työskentelyllä. Ryhmä perehtyi erilaisiin tapoihin mitata fyysistä aktiivisuutta ja motorisia taitoja, ja valitsi pilottitutkimuksessa syksyllä 2019 esitestattavat menetelmät. Menetelmien ja mittareiden valinnassa huomioitiin niiden soveltuvuus alle kouluikäisille lapsille.

Syksyllä 2019 toteutetaan kolme osatutkimusta, joissa vertaillaan tutkimukseen valittuja mittareita:

 1. Laboratoriomittaukset
 2. Päiväkotimittaukset
 3. Kotona toteutettavat mittaukset

Osatutkimusten sisällöt on kuvattu tarkemmin Vaihe 1: osatutkimukset -alasivulla. Vaiheen 1 osatutkimusten jälkeen eri menetelmillä saatuja tuloksia verrataan toisiinsa ja valitaan menetelmät tutkimushankkeen vuonna 2020 toteutettavaan toiseen vaiheeseen. Vaiheessa 2 mittauksia toteutetaan varhaiskasvatusyksiköissä ja neuvoloissa. Vaiheen 2 toteutuksesta julkaistaan tarkempi kuvaus myöhemmin.

Hankkeen lopuksi 2020 valmistuu raportti, joka kuvaa johtopäätöksenä suunnitelman pienten lasten liikkumisen väestötason seurannan toteutuksesta perusteluineen. Raportti on suomenkielinen, yleistajuinen ja kaikille vapaasti saatavilla.

PIILO on Ilo kasvaa liikkuen -ohjelmaan liittyvä tutkimushanke, jota koordinoivat LIKES-tutkimuskeskus ja Jyväskylän yliopisto. Hankkeen rahoituksesta vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Vastuulliset tutkijat

Tuija Tammelin, tutkimusjohtaja, FT, LIKES-tutkimuskeskus, Jyväskylä
tuija.tammelin (at) likes.fi puh. +358 400 247998

Arja Sääkslahti, yliopistotutkija, LitT, liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto
arja.saakslahti (at) jyu.fi, puh.+358 40 8053 974

Asiantuntijaryhmän jäsenet

(aakkosjärjestyksessä)

 • Asunta, Piritta; LIKES-tutkimuskeskus
 • Haapala, Eero; Jyväskylän yliopisto, liikuntatieteellinen tiedekunta
 • Hakonen, Harto; LIKES-tutkimuskeskus
 • Halme, Nina; Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
 • Husu, Pauliina; UKK-instituutti
 • Iivonen, Susanna; Itä-Suomen yliopisto, filosofinen tiedekunta, soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto
 • Inkinen, Virpi; LIKES-tutkimuskeskus
 • Juutinen, Taija; Jyväskylän yliopisto, liikuntatieteellinen tiedekunta
 • Kallio, Jouni; LIKES-tutkimuskeskus
 • Kulmala, Janne; LIKES-tutkimuskeskus
 • Kyhälä, Anna-Liisa; Helsingin yliopisto, kasvatustieteellinen tiedekunta
 • Kämppi, Katariina; LIKES-tutkimuskeskus
 • Laasonen, Kaisu; Saimaan ammattikorkeakoulu Oy
 • Laine, Kaarlo; LIKES-tutkimuskeskus
 • Laukkanen, Arto; Jyväskylän yliopisto, liikuntatieteellinen tiedekunta
 • Mehtälä, Anette; LIKES-tutkimuskeskus
 • Määttä, Suvi; Folkhälsan
 • Niemistö, Donna; Jyväskylän yliopisto, liikuntatieteellinen tiedekunta
 • Pulakka, Anna; Turun yliopisto
 • Reunamo, Jyrki; Helsingin yliopisto, kasvatustieteellinen tiedekunta
 • Soini, Anne; Jyväskylän yliopisto, kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
 • Viholainen, Helena; Jyväskylän yliopisto, kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
 • Wennman, Heini; THL
 
Jaa sivu: