Seuratoiminnan kehittämistuen seuranta ja arviointi

Opetus- ja kulttuuriministeriö on jakanut vuodesta 2013 seuratoiminnan kehittämistukea. LIKES-tutkimuskeskus toteuttaa kehittämistuen seurantaa ja arviointia. Seurannan tavoitteena on tuottaa jatkuvasti tietoa siitä, mihin seuratukea käytetään ja millaiset ovat sen vaikutukset. Lisäksi seurannan avulla saadaan tietoa liikunnan kansalaistoiminnan nykytilasta. LIKESin tehtävänä on myös arvioida seuratuen jakoprosessia eri tahojen näkökulmista. Yhtenä teemana selvityshankkeessa on harrastamisen hinta. Harrastuskustannusten hillitseminen on ollut viime vuosina seuratuen päätavoitteita.

Seurannassa tuotetaan tietoa kaikista seuratukihankkeista erilaisten aineistojen, kuten seuratukihakemusten ja kyselyjen, pohjalta. Lisäksi projektiin kuuluu erityinen seuranta, jossa on mukana noin 30 tukea saanutta urheiluseuraa. Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä LIKESin tutkijat ovat yhdessä valinneet nämä seurat niin, että mukana on keskenään hyvin erilaisia hankkeita ympäri Suomea. Erityiseen seurantaan kuuluu teemahaastatteluja ja hankekäyntejä.

Seuratuki on tarkoitettu urheiluseurojen perustoiminnan kehittämiseen. Tukea voi saada esimerkiksi erilaisiin kehittämisprojekteihin tai uuden työntekijän palkkaamiseen. Lisätietoa ja seuratuen hakuajat löytyvät opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta.

Julkaisut

Hentunen, J., Turpeinen, S. & Pyykönen, J. 2016. Lisää laatua, enemmän toimintaa. Seuratuen toimintavuoden tulokset 2014-2015. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 312.

Pyykönen, J. 2015. Seuratuki 2015. Tuettujen hankkeiden hakemusarviointi. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 311.

Paukku, J., Lehtonen, K. & Turpeinen, S. 2014. Seuratuki 2013–2014. Toimintavuoden tulokset. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 293.

Isosomppi, S. 2014. Seuratuki 2014. Tuettujen hankkeiden hakemusarviointi. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 291.

Lehtonen, K., Paukku, J., Hakamäki, M. & Laine, K. 2014. Seuratuki 2013. Haku- ja jakoprosessin arviointi. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 286.

Materiaalit

Lisää laatua, enemmän toimintaa. Seuratuen toimintavuoden tulokset 2014–2015. Ppt-tiivistelmä.

Seuratuki 2015. Tuettujen hankkeiden hakemusarviointi. Ppt-tiivistelmä.

Seuratuki 2013-2014. Toimintavuoden tulokset. Ppt-tiivistelmä.

Seuratuki 2014. Tuettujen hankkeiden hakemusarviointi. Ppt-tiivistelmä.

Seuratuki 2013. Haku- ja jakoprosessin arviointi. Ppt-tiivistelmä.

Liikuntajärjestöjen ja koulujen yhteistyö hankeseurannan näkökulmasta katsottuna: havaintoja seuratuesta ja Liikkuvan koulun järjestöavustuksista. Lehtonen, K. & Paukku, J. Liikuntajärjestöjen Liikkuva koulu -seminaari Helsinki, 20.3.2014. Ppt-esitelmä.

Julkishallinnon liikuntahankkeiden arviointi. Laine, K., Lehtonen, K. & Paukku, J. Yhteiskunta, liiketalous ja liikunta -kurssi, 26.3.2013. Ppt-esitelmä.

Tiedotteet

26.1.2016. Seuratuen avulla lisää laatua liikuntaan ja urheiluun.

20.11.2015. Matalan kynnyksen liikunta kasvussa urheiluseuroissa.

13.11.2014. Lisää liikuntaharrastuksia lapsille ja nuorille. Seuratuella lähes 16 000 uutta liikkujaa vuoden aikana.

16.5.2014. Valtion tuki liikunta- ja urheiluseuroille uudistui. Nykymuotoinen seuratuki ei yksin riitä paikallistason seuratoiminnan kehittämiseen.

Lisätietoja

Hentunen Johanna

Tutkija (toimivapaalla)

Sähköpostiosoite
Osoite LIKES-tutkimuskeskus, Rautpohjankatu 8, 40700 Jyväskylä
Asiantuntemus Seuratuki, harrastamisen hinta, arviointi ja seuranta, sektoritutkimus, osallisuus, lasten ja nuorten liikunta

 

Turpeinen Salla

Tutkija

Puhelin 020 762 9525
Sähköpostiosoite
Osoite LIKES-tutkimuskeskus, Rautpohjankatu 8, 40700 Jyväskylä
Asiantuntemus Koulumatkaliikunta, seuratuki, osallisuus, liikunnan tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, liikunnan ympäristöasiat

 

Koivuniemi Kaisa

Terveyden edistämisen asiantuntija

Puhelin 020 762 9560
Sähköpostiosoite
Osoite LIKES-tutkimuskeskus, Rautpohjankatu 8, 40700 Jyväskylä
Asiantuntemus laaja-alainen terveyden edistäminen, terveyttä ja hyvinvointia edistävä liikunta (TEHYLI), kansanterveys- ja vammaisjärjestöjen liikuntatoiminta, kehittämishankkeet ja verkostotyö

 

 
Jaa sivu: