LIITU-tutkimus erityis-ammattioppilaitoksissa

Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa 2020 – erityisammattioppilaitosten otos (LIITU 2020 EAO)

Tutkimuksen tausta

Tutkimus on osa kansallista Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa (LIITU) -tutkimusta, jossa kerätään koko maan kattavasti tietoa lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuudesta, liikuntakäyttäytymisestä ja passiivisesta ajanvietosta sekä näihin yhteydessä olevista tekijöistä.

Keväällä 2020 LIITU-tutkimus toteutetaan ensimmäistä kertaa toisen asteen oppilaitoksissa. LIKES-tutkimuskeskus vastaa erityisammattioppilaitoksissa toteutettavasta tutkimuksesta. Tutkimus toteutetaan yhteistyössä Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan kanssa. LIITU-tutkimuksen tarkoituksena on ottaa käyttöön Suomessa koko maan kattava lasten ja nuorten monimenetelmällinen liikuntakäyttäytymisen trenditutkimus.

Tutkimuksen toteuttaminen

Tutkimus sisältää nettipohjaisen kyselyn opiskelijoille, ja se on suunnitelmissa toteuttaa kevään 2020 aikana erityisammattioppilaitoksissa. Nettipohjaisessa kyselylomakkeessa kysytään liikuntakäyttäytymiseen liittyviä asioita. Tutkimuksessa kehitetään ja käytetään erilaisia kyselylomakkeita siten, että jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus osallistua tutkimukseen.

Tutkimustuloksia tullaan raportoimaan kansallisessa LIITU-tutkimuksen raportissa, opinnäytetöissä ja tieteellisissä julkaisuissa. Tuloksia esitellään myös kongresseissa ja seminaareissa.

Rahoitus

Tutkimusta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Tietosuojailmoitus

Tutkimuksen työryhmä

  • Piritta Asunta, vastaava tutkija, LitT, Likes
  • Tuija Tammelin, tutkimusjohtaja, FT, LitM, tutkimuksen vastaava johtaja, Likes
  • Harto Hakonen, tilastoasiantuntija, FM, datan hallinta, tilastoanalyysit, Likes
  • Anni Lindeman, tutkimuskoordinaattori, LitK, Likes

Tutkimuksen asiantuntijaryhmä:

  • Hanna Kasurinen, liikunnanopettaja, Ammattiopisto Spesia, Järvenpää
  • Niko Leppä, liikunnanopettaja, Ammattiopisto Spesia, Jyväskylä
  • Erwin Borremans, liikunnanopettaja, Ammattiopisto Live
  • Pauli Rintala, erityisliikunnan professori, Jyväskylän yliopisto
  • Aija Saari, tutkimuspäällikkö, Suomen Paralympiakomitea

Lisätietoja

Asunta Piritta

Tutkija

Puhelin 050 576 5212
Sähköpostiosoite
Osoite LIKES-tutkimuskeskus, Rautpohjankatu 8, 40700 Jyväskylä
Asiantuntemus Liikkuvaa matikkaa -tutkimus, motorisen oppimisen vaikeudet, motorinen oppiminen, motoriikan arviointi, soveltava liikunta

Tammelin Tuija

Tutkimusjohtaja

Puhelin 040 024 7998
Sähköpostiosoite
Osoite LIKES-tutkimuskeskus, Rautpohjankatu 8, 40700 Jyväskylä
Asiantuntemus tutkimuksen johtaminen, fyysisen aktiivisuuden epidemiologia ja fysiologia, liikunta elämänkulussa, lasten ja nuorten liikunta
 
Jaa sivu: