Viestintää vähän liikkuvien liikuttamiseksi?

Ylös, ulos ja lenkille! Suomalaiset kuntoliikuntajärjestöt ja liikuntakampanjajulisteet vuosina 1941–2010

FM Maria Rantalan suomen historian väitöskirja Ylös, ulos ja lenkille! Suomalaiset kuntoliikuntajärjestöt ja liikuntakampanjajulisteet vuosina 1941–2010 tarkastetaan lauantaina 12.1.2019 klo 12.00 Turun yliopistossa (Publicum-rakennus, luentosali Pub1). Tutkimuksessa tarkastellaan suomalaista liikuntavalistusta sekä suomalaisten kuntoliikuntajärjestöjen organisoitumista ja toimintaa vuosien 1941–2010 välisenä aikana.

Väitöstiedote

Väitöstiivistelmä

Kuntoliikuntajärjestöjen järjestäytymistä ja toimintaa käsittelevä osa tutkimuksesta edustaa perinteistä järjestöhistoriankirjoitusta, jossa käsitellään kuntoliikuntajärjestöjen syntymiseen, toimintaan, keskinäisiin suhteisiin ja lakkauttamisiin liittyviä tekijöitä ja syitä. Tämä luo myös taustan tutkimuksen toiselle osalle, jossa tutkitaan suomalaisen liikuntakampanjoinnin sisältöjä.
Suomalaisen liikuntakampanjoinnin sisältöjen tutkimisessa alkuperäisaineistona käytetään vuosilta 1941–2010 olevia liikuntakampanjajulisteita. Tarkka kuva-analyysi tehdään 710 kampanjajulisteelle. Julisteista tutkitaan sitä, miten niissä esitetään liikunta ja liikkujat sekä toisaalta vähän liikkuvat, fyysinen passiivisuus ja liikkumattomuuteen yhdistetyt asiat. Tutkimus kohdistuu rajapintaan, jossa liikunnan edistäjät ovat pyrkineet kohtaamaan liikuntakulttuurin ulkopuolelle jääneitä ja jättäytyneitä.

Julisteista analysoidaan:

 • Mitä lajeja suomalaisille on eri aikoina liikuntakampanjoissa kaupiteltu?
 • Millaisia keinoja kampanjoissa on käytetty?
 • Millaisia argumentteja kampanjajulisteissa on liikunnan puolesta esitetty?
 • Millaisia hahmoja (miehet, naiset, pojat, tytöt, vanhukset, eläimet, muut hahmot, liikuntarajoitteiset, etniset ryhmät, ylipainoiset, hoikat) kampanjajulisteissa esiintyy yleensä ja toisaalta erittäin harvoin? Miten ja millaisina toimijoina eri hahmot julisteissa esitetään?
 • Miten liikuntakampanjoissa on hyödynnetty huippu-urheilijoita ja julkisuuden henkilöitä?
 • Millaisiin vaatteisiin pukeutuneena julisteissa esiintyvät hahmot esitetään?
 • Millaisiin ympäristöihin liikkujat julisteissa sijoitetaan?
 • Millaisia ilmeitä kampanjajulisteissa esiintyvillä hahmoilla on, millaisia tunteita liikuntaan ja toisaalta fyysiseen passiivisuuteen julisteissa liitetään?
 • Miten seksiä hyödynnetään liikuntakampanjajulisteissa?
 • Millaiset yritykset ovat halunneet tukea suomalaista liikuntakampanjointia eri vuosikymmeninä? Miten liikuntakampanjoiden järjestäjät ovat hyödyntäneet toiminnassaan yrityksiä?
 • Miten liikuntakampanjoissa on esitetty fyysiseen passiivisuuteen liitetyt asiat, kuten autoilu, TV:n katselu, sohvalla makoilu tai hissin käyttö?

Suomalaista tuberkuloosi-, tupakka- ja alkoholivalistusta ja -mainontaa on tutkittu jo kohtalaisen paljon. Tässä tutkimuksessa kuntoliikuntajärjestöjen, kuntien, ministeriöiden ja terveysjärjestöjen tuottama liikuntavalistus ja -kampanjointi liitetään osaksi suomalaisen terveysvalistuksen laajempaa kokonaisuutta. Tutkimus sijoittaa nykyiset liikunnan edistäjät ja liikuntakampanjat osaksi historiallista jatkumoa. Se tarjoaa myös näkymiä liikuntakampanjoinnin kehittämiseen tulevaisuudessa.

Rahoitus

opetus- ja kulttuuriministeriö
Juho Vainion Säätiö
Suomen Kulttuurirahasto

Yhteistyössä

Turun yliopisto, Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos, Suomen historia

Lisätietoja

Rantala Maria

Viestinnän asiantuntija

Puhelin 040 502 9082
Sähköpostiosoite
Osoite LIKES-tutkimuskeskus, Rautpohjankatu 8, 40700 Jyväskylä
Asiantuntemus Suomen liikuntahistoria, liikuntavalistus ja -mainonta, visuaaliset aineistot ja kuvatutkimus, naisurheilijat ja media

 

Julkaisut

Friman Usva, Rantala Maria, Turtiainen Riikka: Zombie Run Pori 2015 post-urheilullisena fyysisenä kulttuurina – suomalaisten juoksutapahtumien pelillistyminen ja leikillistyminen. (ref.) Ennen ja nyt. Historian tietosanomat. Pelit ja historia. 2017/1.

Rantala, Maria: Sata vuotta toistoa. Liikunnan asemointi ja argumentointi suomalaisessa liikuntapolitiikassa vuosina 1909–2013. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 287. Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES. (95 sivua) Jyväskylä 2014.

Tieteelliset kokousesitykset ja -julkaisut

Rantala, Maria: Suomalaisen liikunnan edistämisen periodit 1906–2010. Suullinen esitys. Liikuntatieteenpäivät, 30.8.–1.9.2017, Jyväskylä. Liikunta & Tiede, 4/2017, 103.

Rantala, Maria: “Keep on rolling, babe!” Sexual hints are rare in physical activity campaigns. Suullinen esitys. The 7th Conference of European Network for the Promotion of Health-enhancing Physical Activity, HEPA Europe, 28.–30.9.2016, Belfast, UK. Symposia and Oral Presentation Abstracts, page 50.

Rantala, Maria: Physical activity, gender and body in posters advertising women’s physical activity events during 1984–2010. Suullinen esitys. The 16th Congress of The International Society for the History of Physical Education and Sport, ISHPES, 18.–22.8.2015, Split, Croatia. Abstracts book, page 109.

Rantala, Maria: Kympin naiset ja napakympin mies. Liikunta, sukupuoli, ruumis ja mainonta naisten kuntoliikuntatapahtumien julisteissa 1984–2010. Suullinen esitys. Liikuntatieteen päivät, 10.–11.6.2015, Jyväskylä. Liikunta & Tiede, 2–3/2015, 95.

Rantala, Maria: Liikunta, sukupuoli ja ruumis naisten kuntoliikuntatapahtumien julisteissa vuosina 1984–2010. Suullinen esitys. Urheilun toinen puoli -seminaari, 8.5.2015, Jyväskylä.

Rantala, Maria: Suomalaisen liikuntapolitiikan keppihevoset. Suullinen esitys. Liikuntatieteen päivät, 12.–13.6.2013, Jyväskylä. Liikunta & Tiede, 2–3/2013, 66.

 
Jaa sivu: