liikuntakynnyksen yli

Vähäinen liikunta aikuisten elämäntapana

Tavoitteena on lisätä ymmärrystä suomalaisten aikuisten vähäisestä liikkumisesta heidän elämäntapansa ja arkensa näkökulmasta.

Erikoistutkija Esa Rovion johtamassa tutkimushankkeessa (2010-) on kerrytetty runsaasti tietoa vähäisestä liikkumisesta. Tutkimukset lisäävät ymmärrystä suomalaisten aikuisten elämäntavasta ja arjesta sekä näihin liittyen esimerkiksi arvoista, asenteista, sosiaalisista suhteista ja sosiaalisista rooleista. Tulosten perusteella ihmisen suhdetta liikkumiseen ei tulisi käsitellä muusta elämästä irrallisena.

 1. Millaisia erilaisia vähän liikkuvien aikuisten ryhmiä voidaan tunnistaa? (AVTK-aineisto)
 2. Millaiset erilaiset tekijät ovat yhteydessä vähäiseen liikkumiseen ja millä tavoin? (haastattelututkimukset)
 3. Kuinka fyysisesti aktiivisempaa elämäntapaa on mahdollista edistää? (toimintatutkimus)
 4. Vähäinen liikunta 18–20-vuotiaiden nuorten miesten arjessa ja elämäntavassa (Kati Kauravaaran väitöskirjatyö, valmistunut 2013)
 5. Kuinka on mahdollista motivoida vähän liikkuvia 30–50-vuotiaita fyysisesti aktiivisempaan elämäntapaan omiin arvoihin sitoutumiseen liittyvän lyhytintervention avulla? Millainen on intervention vaikuttavuus fyysiseen aktiivisuuteen ja psyykkiseen hyvinvointiin? (Anu Kangasniemen väitöskirjatyö)

Rahoitus

 • opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Juho Vainion säätiö

Yhteistyö

 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
 • Jyväskylän yliopisto (perhetutkimuskeskus, psykologian laitos, liikuntakasvatuksen laitos, yhteistyökuntatieteiden ja filosofian laitos)

Lisätietoja 

Tammelin Tuija

Tutkimusjohtaja

Puhelin 020 762 9503
Sähköpostiosoite
Osoite LIKES-tutkimuskeskus, Rautpohjankatu 8, 40700 Jyväskylä
Asiantuntemus tutkimuksen johtaminen, fyysisen aktiivisuuden epidemiologia ja fysiologia, liikunta elämänkulussa, lasten ja nuorten liikunta

Julkaisut

1) Tieteelliset artikkelit

a) Julkaistut kansainväliset ja kansalliset vertaisarvioidut artikkelit:

b) Muut tieteelliset artikkelit ja julkaisut:

 • Rovio, E. & Pyykkönen, T. (2011). Vähän liikkuvat juoksuttavat päättäjiä ja tutkijoita. Liikuntatieteellisen seuran Impulssi nro 26. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 251. (ks. julkaisuhakemisto)
 •  Rovio, E., Saaranen-Kauppinen, A. & Pyykkönen, T. (2014). Liikuntakynnyksen yli - ohjelmista ihmisen kohtaamiseen. Liikuntatieteellisen seuran Impulssi nro 28. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 281. Tiedote.

2) Akateemiset opinnäytetyöt, pro gradu -tutkielmat

 • Pelkonen, T. (2014). Liikunnan polkuja. Isien kertomuksia liikuntaharrastukseen liitetyistä sosiaalisista suhteista. Sosiologia. Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos. Jyväskylän yliopisto. Ohjaajat: M. Lonkila, J. Jyrkämä, A. Saaranen-Kauppinen.
 • Laitinen, P. (2012). Mothers of new-borns search for connection to physical activity: an action-research intervention study. Liikuntapsykologia. Liikuntatieteiden laitos. Jyväskylän yliopisto. Ohjaajat: T. Lintunen ja E. Rovio.
 • Novoradovskya, E. & Weldon, G. (2012). Comparison of pre- and post-intervention levels of physical activity among sedentary Finnish mothers. Liikuntapsykologia. Liikuntatieteiden laitos. Jyväskylän yliopisto. Ohjaajat: T. Lintunen ja E. Rovio.
 • Nummenmaa, E. (2013). Sosiodynaaminen ryhmäohjaus. Ohjaajien kokemuksia sosiodynaamisesta ryhmäohjauksesta liikuntaan kannustavissa äitiryhmissä. Kasvatustiede. Kasvatustieteiden ja psykologian osasto. Itä-Suomen yliopisto. Ohjaajat: M. Vanhalakka-Ruoho, L. Lautamatti ja E. Rovio.
 • Parikka, L. (2012). Elämä tauolla. Kuvaus vauvaikäisten lasten äitien arjesta. Sosiologia. Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos. Jyväskylän yliopisto. Ohjaajat: P. Jokivuori, E. Rovio ja K. Laine.
 • Puttonen, E. (2012). Arjen sankarittaret: työssäkäyvien äitien kellotettu elämänvaihe. Sosiologia. Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos. Jyväskylän yliopisto. Ohjaajat: P. Jokivuori, E. Rovio ja K. Laine.
 • Wallin, A. (2012). ”Nykyään Kaino hiihtää ja syö kaurapuuroa” – Tarinoita liikuntaharrastuksen aloittamisesta ja lopettamisesta eri elämäntilanteissa. Aikuiskasvatus. Kasvatustieteiden yksikkö. Tampereen yliopisto. Ohjaajat: J. Eskola ja E. Rovio.

3) Tieteelliset abstraktit, esitelmät ja posterit

 • Saaranen-Kauppinen, Anita; Rovio, Esa & Laitinen, Pinja (2013). Mothers' everyday life and physical activity relationship. 9th Annual Meeting and 4th Conference of HEPA Europe 21.–24.10.2013, Helsinki. Abstrakti konferenssijulkaisussa s. 45.
 • Laine, K. & Saaranen-Kauppinen, A. (2013). Arkiliikkumisen sosiologia, työryhmän koordinointi ja esitys vähäisestä liikkumisesta. Sosiologipäivät 21.–22.3.2013, Turku. Työryhmän kokoava kuvaus julkaistu Sosiologia 50 (2), 182–183.
  Työryhmän abstraktit pdf-julkaisuna (s. 5-10)
 • Laitinen, P., Rovio, E. & Lintunen T. (2012). Mothers of new-borns search for connection to physical activity: an action research intervention study. Posteriesitys. ENYSSP (European Network of Young Specialists in Sport Psychology) 8th Annual International Workshop 25.–27.10.2012, Košice, Slovakia.
 • Laitinen, P., Rovio, E. & Saaranen-Kauppinen, A. (2013). Voiko ”hyvä äiti” liikkua? – Toimintatutkimus perheenäitien liikuntasuhteesta. Suullinen esitys. Liikuntatieteen päivät 12.6.–13.6.2013, Jyväskylän yliopisto. Abstrakti: Liikunta & Tiede 50 (2–3), 59–60.
 • Parikka, L., Jokivuori, P., Eskola, J. & Rovio, E. (2011). Elämä tauolla – tapaustutkimus vauvaikäisten perheenäitien arjesta. Suullinen esitys. Sosiologipäivät 24.–25.3.2011, Tampere.
 • Pirkkalainen, M., Rovio, E., Saaranen-Kauppinen, A. & Piirainen A. (2013). Äidit liikuntakynnystä ylittämässä; liikunta-aktiivisuutta edistävään toimintatutkimusryhmään osallistuneiden äitien muutostarinoita. Suullinen esitys. Liikuntatieteen päivät 12.–13.6.2013, Jyväskylän yliopisto. Abstrakti: Liikunta & Tiede 50 (2–3), 64–65.
 • Rovio, E. & Eskola, J. (2011). Ikävuodet 18–35 suomalaisen aikuisväestön liikuntasuhteen epäjatkuvuus- ja murroskohtana. Suullinen esitys. Sosiologipäivät 24.–25.3.2011, Tampere.
 • Rovio, E. & Eskola, J. (2011). Liian vähän liikkuvat – keitä he ovat? Suullinen esitys. Abstrakti teoksessa J. Valkila, H-M. Alanen, A. Hjerppe, J. Kivistö, M-J. Lähdeaho & P. Anttila (toim.) Luennot, XXXII Tampereen lääkäripäivät 24.–26.3.2011. Sastamala: Lege Artis Oy, 229.
 • Rovio, E. (2010). Terveystottumusten muuttaminen eri-ikäisillä suomalaisilla aikuisilla. Posteriesitys. Liikuntalääketieteen päivät 10.11.2010, Helsinki.
 • Rovio, E. (2010). Yleistämisestä ymmärtämiseen – vähän liikkuvissa on monta alaryhmää. Suullinen esitys. Liikuntalääketieteen päivät 10.11.2010, Helsinki.
 • Rovio, E. (2010). Physically inactive adults in Finland – Identification of the subgroups. Posteriesitys. 13th Sport for All Congress, 14.–17.6.2010, Keuruu, Finland. Abstrakti teoksessa J. Kallio, J. Avela, & J. Komulainen (eds.) 13th Sport for All Congress. LIKES Research Reports on Sport and Health 235.
 • Rovio, E. (2010). Vähän liikkuvat? – Alaryhmien tunnistaminen. Suullinen esitys. Sosiologipäivät 19.–20.3. 2010, Jyväskylä.
 •  

4) Journalistiset artikkelit ja asiantuntijatoiminta

Rovio, E. (2011). Liikkumattomuuden riskit. Vähän liikkuvia tyyppejä. Asiantuntijahaastattelu vähäisestä liikkumisesta. Etelä-Saimaa, 26.12.2011, s. 16.

Rovio, E. (2011). Liikunta-aktiivisuudessa Minä määrittyy Meistä. Asiantuntijaesitys. TELI-olosuhderyhmä 30.11.2011, Helsinki.

Rovio, E. (2011). Liikunta-aktiivisuudessa Minä määrittyy Meistä. Asiantuntijaesitys. Suomen Olympia-akatemian 26. istunto, 8.10.2011, Lappeenranta.

Rovio, E. (2011). Liikuntakynnyksen yli – vähän liikkuvien tunnistaminen, tavoittaminen ja sitouttaminen. Asiantuntijaesitys. Keski-Suomen ravitsemus- ja liikuntapäivä, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, 31.8.2011, Jyväskylä.

Rovio, E. (2011). Liikuntakynnyksen yli – vähäinen liikunta aikuisten elämäntapana. Asiantuntijaesitys. LEDI- ja TELI-neuvottelukunnat, 18.8.2011, Helsinki.

Rovio, E. (2011). Liikuntakynnyksen yli – vähän liikkuvien tunnistaminen, tavoittaminen ja sitouttaminen. Asiantuntijaesitys. Pilottikohteiden seminaari, 26.5.2011, Jyväskylä.

Rovio, E. (2011). Vähän liikkuvat on tunnistettu. Entäs sitten? Asiantuntijaesitys. Kunnossa Kaiken Ikää (KKI) -päivät, 18.3.2011, Tampere.

Rovio, E. (2011). Liikuntakynnyksen yli – vähäinen liikunta aikuisten elämäntapana. Asiantuntijaesitys. Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) Valtion liikuntaneuvoston (VLN) liikuntatieteen jaosto, 28.1.2011, Helsinki.

Saaranen-Kauppinen, A., Rovio, E. & Laitinen, P. (2013). Perheenäitien suhde liikkumiseen kytkeytyy tiiviisti arkeen ja elämäntapaan. Posteriesitys. Mannerheimin lastensuojeluliiton (MLL) Tampereen osaston perheliikuntapäivä, 26.3.2013, Tampere.

 
Jaa sivu: