Istuvaan elämäntapaan vaikuttavat tekijät

Elämänkulun eri vaiheissa

Tutkimushanke tuottaa tietoa istumisen muutoksista elämänkulun eri vaiheissa. Lisäksi selvitetään istuvaan elämäntapaan vaikuttavia demografisia, psykologisia, sosiaalisia ja terveyteen liittyviä tekijöitä.

Istuva elämäntapa on tunnistettu merkittäväksi terveysriskiksi. Runsas istuminen ja vähäinen liikunta koskettavat niin lapsia kuin aikuisiakin. On tärkeää tunnistaa keskeiset istumiseen ja sen muutoksiin vaikuttavat tekijät elämänkulun eri vaiheissa.

Tutkimustulosten pohjalta voidaan kehittää tehokkaita toimia istuvan elämäntavan vähentämiseksi sekä kohdentaa toimenpiteitä oikein eri ryhmille.

Aineisto

LASERI, ESTER-tutkimus, Liikkuva koulu -ohjelman seurantatutkimus

Aineistossa yhdistyvät kyselyin ja kiihtyvyysanturein tai askelmittarein kerätty tieto liikunta-aktiivisuudesta ja istumisesta.

Rahoitus

opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätietoja

Yang Xiaolin

Erikoistutkija

Puhelin 040 030 7426
Sähköpostiosoite
Osoite LIKES-tutkimuskeskus, Rautpohjankatu 8, 40700 Jyväskylä
Asiantuntemus liikunta ja terveys elämänkulussa, LASERI-tutkimus

Tammelin Tuija

Tutkimusjohtaja

Puhelin 040 024 7998
Sähköpostiosoite
Osoite LIKES-tutkimuskeskus, Rautpohjankatu 8, 40700 Jyväskylä
Asiantuntemus tutkimuksen johtaminen, fyysisen aktiivisuuden epidemiologia ja fysiologia, liikunta elämänkulussa, lasten ja nuorten liikunta

Julkaisut

  • Yang, Kaseva, Keltikangas-Järvinen, Pulkki-Råback, Hirvensalo, Jokela, Hintsanen, Hintsa, Kankaanpää, Telama, Hutri-Kähönen, Viikari, Raitakari & Tammelin 2016. Does childhood temperamental activity predict physical activity and sedentary behavior over a 30-year period? Evidence from the Young Finns Study. International Journal of Behavioral Medicine [epub ahead of print].
  • Yang, Kankaanpää, Biddle, Hirvensalo, Helajärvi, Kallio, Hutri-Kähönen, Telama, Viikari, Raitakari & Tammelin 2017. Tracking of television viewing time during adulthood: The Young Finns Study. Medicine & Science in Sports & Exercise 49 (1), 71–77.

 

 
Jaa sivu: