Fyysiseen aktiivisuuteen vaikuttavat biologiset ja psykososiaaliset tekijät

Tutkimushankkeessa tarkastellaan fyysiseen aktiivisuuteen vaikuttavia biologisia ja psykososiaalisia tekijöitä elämänkulun eri vaiheissa. Tarkasteltavia tekijöitä ovat

  • temperamentti
  • persoonallisuus
  • ylipaino
  • masennus
  • sosioekonominen asema.

Tutkimusaineistona käytetään LASERI-aineistoa, joka on tähän menessä 31-vuotinen seurantatutkimus. Aineistoa on kerätty vuosina 1980, 1983, 1986, 1989, 1992, 2001, 2007 ja 2011.

Lisätietoja

Yang Xiaolin

Erikoistutkija

Puhelin 040 030 7426
Sähköpostiosoite
Osoite LIKES-tutkimuskeskus, Rautpohjankatu 8, 40700 Jyväskylä
Asiantuntemus liikunta ja terveys elämänkulussa, LASERI-tutkimus

Julkaisut

Xiaolin Yang, Risto Telama, Mirja Hirvensalo, Tuija Tammelin, Jorma S.A. Viikari ja Olli T. Raitakari (2013). Active commuting from youth to adulthood and as a predictor of physical activity in early midlife: The Young Finns Study. Preventive Medicine 11/2013. DOI:10.1016/j.ypmed.2013.10.019. Tiedote.

Risto Telama, Xiaolin Yang, Esko Leskinen, Anna Kankaanpää, Mirja Hirvensalo, Tuija Tammelin, Jorma S.A. Viikari ja Olli T. Raitakari (2013). Tracking of physical activity from early childhood through youth into adulthood. Medicine & Science in Sports & Exercise. Tiedote.

Yang, X., Telama, R., Hirvensalo, M., Hintsanen, M., Hintsa, T., Pulkki-Råback, L., Keltikangas-Järvinen, L., Viikari, J.S.A. & Raitakari, O.T. (2012). Moderating effects of leisure-time physical activity on the associations between job strain and depressive symptoms. The Cardiovascular Risk in Young Finns Study. Journal of Occupational and Environmental Medicine 54 (3), 303–309. [Tutkimuksessa selvitettiin liikunnan vaikutuksia työstressiin ja masennusoireisiin ja havaittiin, että fyysinen aktiivisuus suojaa naisia työstressin haitallisilta vaikutuksilta.]

Yang, X., Telama, R. Hirvensalo, M., Hintsa, T., Pulkki-Råback, L., Hintsanen, M., Keltikangas-Järvinen, L., Viikari, J.S.A & Raitakari, O.T. (2012). Leadership component of Type A behavior predicts physical activity in early midlife. International Journal of Behavioral Medicine 19 (1), 48-55. [Tutkimustulosten perusteella vaikuttaa siltä, että ne yksilöt, joilla on voimakkaita A-tyypin johtajuuteen liittyviä persoonallisuuden piirteitä, liikkuvat aktiivisesti eri ikävaiheissa vaihtuvista elämäntilanteista huolimatta.]

 
Jaa sivu: