fyysiseen aktiivisuuteen vaikuttaminen

Mitkä tekijät vaikuttavat fyysiseen aktiivisuuteen elämänkulun eri vaiheissa? Miten voitaisiin parhaalla tavalla edistää fyysistä aktiivisuutta ja vähentää fyysistä passiivisuutta eri-ikäisten vähän liikkuvien keskuudessa? Mikä on eri väestöryhmien ja erityisesti lasten ja nuorten fyysisen aktiivisuuden tila objektiivisesti mitattuna?

Tutkimushankkeissa kehitetään toimintamalleja ja käytäntöjä liikunnan edistämiseksi ja passiivisuuden purkamiseksi ja arvioidaan niiden vaikuttavuutta. Tutkimushankkeissa kehitetään ja otetaan käyttöön eri-ikäisille parhaiten soveltuvia fyysisen aktiivisuuden mittausmenetelmiä tutkimuksissa ja liikunnan edistämishankkeissa sekä arvioidaan fyysisen aktiivisuuden itseraportointiin ja objektiivisiin mittauksiin perustuvien menetelmien soveltuvuutta ja validiteettia.

Lisätietoja

Tammelin Tuija

Tutkimusjohtaja

Puhelin 040 024 7998
Sähköpostiosoite
Osoite LIKES-tutkimuskeskus, Rautpohjankatu 8, 40700 Jyväskylä
Asiantuntemus tutkimuksen johtaminen, fyysisen aktiivisuuden epidemiologia ja fysiologia, liikunta elämänkulussa, lasten ja nuorten liikunta
 
Jaa sivu: