Liikunta elämänkaaren eri vaiheissa ja työurat

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, onko lapsuudessa, nuoruudessa ja aikuisuudessa harrastettu liikunta yhteydessä työuriin. Tavoitteena on:

  1. Arvioida, onko sosioekonominen asema yhteydessä liikuntaan osallistumiseen.
  2. Tarkastella, onko lapsuuden liikunta-aktiivisuus yhteydessä koulutusvalintoihin.
  3. Tutkia, onko elämänkaaren eri vaiheissa harrastettu liikunta yhteydessä työelämässä suoriutumiseen ja työmarkkina-asemaan.
  4. Arvioida, onko objektiivisesti ja subjektiivisesti mitattu liikunta yhteydessä työurien pituuteen.
  5. Määrittää kohtien 1−4 perusteella liikunta-aktiivisuuden ja liikkumattomuuden kokonaistaloudellisia vaikutuksia, kustannuksia ja hyötyjä.

Liikunnan ja erityisesti lapsuudessa harrastetun liikunnan ja työurien välisistä yhteyksistä on vain vähän tutkittua tietoa. Aiemmat tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, että näiden muuttujien välillä on yhteys. Pitkän aikavälin tarkastelu ja tutkimuksessa käytetty elämänkaarinäkökulma liikunta-aktiivisuudesta yhdessä työelämämuuttujien ja koulutusvalintoja koskevien kysymysten kanssa tuottaa uutta tietoa suhteessa aikaisempiin tutkimuksiin.

Liikunnan ja liikkumattomuuden kansantaloudellisten kustannusten ja hyötyjen arviointi edellyttää liikunta- ja talousmuuttujien välisten syy-yhteyksien todentamista. Tämä tutkimus tuottaa tietoa laskelmien pohjaksi. Tutkimuksen tuloksista on odotettavissa perusteluja sille, kannattaako julkisten ja yksityisten instituutioiden tukea liikunnallisen elämäntavan yleistymistä ja liikunnan yhdenvertaista saavutettavuutta.

Aineistot

Rahoitus

Yhteistyötahot

Julkaisut

Kari, J.T., Tammelin, T.H., Viinikainen, J., Hutri-Kähönen, N., Raitakari, O.T., Pehkonen, J. 2016. Childhood physical activity and adulthood earnings. Medicine & Science in Sports & Exercise [Epub ehead of print]

Kari, J. 2015. Mitä tiedämme liikunnan ja työurien välisistä yhteyksistä? Liikunta & Tiede 52(6), 12-13.

Kari JT, Pehkonen J, Hirvensalo M, Yang X, Hutri-Kähönen N, Raitakari OT, et al. (2015) Income and Physical Activity among Adults: Evidence from Self-Reported and Pedometer-Based Physical Activity Measurements. PLoS ONE 10(8): e0135651. doi:10.1371/journal.pone.0135651.

Lisätietoja

Kari Jaana

Tutkija

Puhelin 020 762 9524
Sähköpostiosoite
Osoite LIKES-tutkimuskeskus, Rautpohjankatu 8, 40700 Jyväskylä
Asiantuntemus taloustiede; terveystaloustiede; tilastotiede; terveyskäyttäytyminen; liikunta
 
Jaa sivu: