Liikunta elämänkaaren eri vaiheissa ja työurat

KTM Jaana Karin taloustieteen väitöskirjan ”Lifelong physical activity and long-term labor market outcomes” tarkastustilaisuus perjantaina 26.1.2018 klo 12 Jyväskylän yliopiston vanhassa juhlasalissa (S212, Seminarium, Seminaarinmäki). Vastaväittäjänä professori Ismo Linnosmaa (Itä-Suomen yliopisto) ja kustoksena professori Jaakko Pehkonen (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuus on suomenkielinen.

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, onko lapsuudessa, nuoruudessa ja aikuisuudessa harrastettu liikunta yhteydessä työuriin. Tavoitteena on:

  1. Arvioida, onko sosioekonominen asema yhteydessä liikuntaan osallistumiseen.
  2. Tarkastella, onko lapsuuden liikunta-aktiivisuus yhteydessä koulutusvalintoihin.
  3. Tutkia, onko elämänkaaren eri vaiheissa harrastettu liikunta yhteydessä työelämässä suoriutumiseen ja työmarkkina-asemaan.
  4. Arvioida, onko objektiivisesti ja subjektiivisesti mitattu liikunta yhteydessä työurien pituuteen.
  5. Määrittää kohtien 1−4 perusteella liikunta-aktiivisuuden ja liikkumattomuuden kokonaistaloudellisia vaikutuksia, kustannuksia ja hyötyjä.

Liikunnan ja erityisesti lapsuudessa harrastetun liikunnan ja työurien välisistä yhteyksistä on vain vähän tutkittua tietoa. Aiemmat tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, että näiden muuttujien välillä on yhteys. Pitkän aikavälin tarkastelu ja tutkimuksessa käytetty elämänkaarinäkökulma liikunta-aktiivisuudesta yhdessä työelämämuuttujien ja koulutusvalintoja koskevien kysymysten kanssa tuottaa uutta tietoa suhteessa aikaisempiin tutkimuksiin.

Liikunnan ja liikkumattomuuden kansantaloudellisten kustannusten ja hyötyjen arviointi edellyttää liikunta- ja talousmuuttujien välisten syy-yhteyksien todentamista. Tämä tutkimus tuottaa tietoa laskelmien pohjaksi. Tutkimuksen tuloksista on odotettavissa perusteluja sille, kannattaako julkisten ja yksityisten instituutioiden tukea liikunnallisen elämäntavan yleistymistä ja liikunnan yhdenvertaista saavutettavuutta.

Aineistot

Rahoitus

Yhteistyötahot

Julkaisut

Kari, J.T., Pehkonen, J., Hutri-Kähönen, N., Raitakari, O., Tammelin, T.H. 2017. Lapsuuden liikunnan ja koulutuksen pitkän aikavälin yhteydet. Suullinen esitys: Liikuntatieteen päivät, 30.8.–1.9.2017, Jyväskylä.

Kari, J.T., Tammelin, T.H., Hutri-Kähönen, N., Raitakari, O., Pehkonen, J. 2017. Childhood physical activity and long-term labor market attachment. Suullinen esitys: iHEA 2017 – 12th World Congress in Health Economics. 8.–11.7.2017, Boston, Yhdysvallat.

Kari, J.T., Pehkonen, J., Hutri-Kähönen, N., Raitakari, O., Tammelin, T.H. 2017. Longitudinal Associations between Physical Activity and Educational Outcomes. Medicine and Science in Sports and Exercise, 49(11); 2158–2166, doi: 10.1249/MSS.0000000000001351.
Tiedote: Nuoruusiän liikunnalla yhteys koulutusurilla menestymiseen

Kari, J.T., Tammelin, T.H., Hutri-Kähönen, N., Raitakari, O., Pehkonen, J. 2017. Childhood physical activity and long-term labor market attachment. Suullinen esitys: XXXIX Kansantaloustieteen päivät 9.-10.2.2017. Jyväskylä.

Kari, J.T. 2016. Active Voice: Childhood Physical Activity – Does It Help Shape Earnings in Adulthood? Sports Medicine Bulletin, 13.9.2016.

Kari, J.T., Tammelin, T.H., Viinikainen, J., Hutri-Kähönen, N., Raitakari, O.T., Pehkonen, J. 2016. Childhood physical activity and adulthood earnings. Medicine & Science in Sports & Exercise: July 2016(48)7, pp.1340–46. doi: 10.1249/MSS.0000000000000895.
Tiedote: Liikunta lapsena voi kantaa pitkälle

Kari, J.T., Tammelin, T.H., Viinikainen, J., Raitakari, O., Pehkonen, J. 2015. Childhood physical activity and long-term labor market outcomes. Suullinen esitys: iHEA 2015 – 11th World Congress in Health Economics. 12.–15.7.2015. Milano, Italia.

Kari, J.T., Tammelin, T.H., Viinikainen, J., Hutri-Kähönen, N., Raitakari, O.T., Pehkonen, J. 2015. Childhood physical activity and long-term earnings. Suullinen esitys: XXXVII Kansantaloustieteen päivät 12.–13.2.2015. Helsinki.

 Kari, J. 2015. Mitä tiedämme liikunnan ja työurien välisistä yhteyksistä? Liikunta & Tiede 52(6), 12-13.

Kari JT, Pehkonen J, Hirvensalo M, Yang X, Hutri-Kähönen N, Raitakari OT, et al. (2015) Income and Physical Activity among Adults: Evidence from Self-Reported and Pedometer-Based Physical Activity Measurements. PLoS ONE 10(8): e0135651. doi:10.1371/journal.pone.0135651.
Tiedote: Liikkuvatko suurituloisest enemmän kuin pienituloiset?

Jaako, J., Pehkonen, J., Hirvensalo, M., Yang, X., Raitakari, O., Tammelin, T.H. 2014. Education and income in relation to self-reported and objectively measured physical activity in Finnish adults. Posteriesitys: ISBNPA 2014 - International Society of Behavioral Nutrition and Physical Activity, Annual Meeting, 21.–24.5.2014, San Diego, Kalifornia, Yhdysvallat.

Lisätietoja

 
Jaa sivu: