Active, fit and smart (AFIS)

Monitieteinen tutkimushanke fyysisen aktiivisuuden ja kunnon vaikutuksista oppimisen kognitiivisiin edellytyksiin

Fyysisen aktiivisuuden ja oppimistulosten välillä on havaittu yhteyksiä monissa tutkimuksissa. Fyysinen aktiivisuus näyttäisi vaikuttavan myönteisesti tiedolliseen toimintaan, kuten muistiin, tarkkaavaisuuteen sekä tiedonkäsittely- ja ongelmanratkaisutaitoihin. Näitä yhteyksiä on kuitenkin selvitetty toistaiseksi suhteellisen pienissä tutkimusaineistoissa, eikä varsinaisista yhteyttä välittävistä mekanismeista ole riittävästi tietoa.

Suomen Akatemian Tulevaisuuden oppiminen ja osaaminen -ohjelman rahoittama Active, fit and smart -tutkimushanke (2014–2017) pureutuu syvälle fyysisen aktiivisuuden, kunnon ja oppimisen kognitiivisten edellytysten välisiin yhteyksiin ja niiden taustalla vaikuttaviin mekanismeihin.

– Tiedämme, että erityisesti lapsuudessa ja nuoruudessa aivot ovat kehitysvaiheessa ja siten erityisen muovautuvia. Tavoitteenamme on selvittää, miten fyysinen aktiivisuus ja kunto ovat yhteydessä koulumenestykseen, kognitiiviseen toimintaan sekä aivojen rakenteisiin ja toiminnallisiin ominaisuuksiin lapsuudessa ja nuoruudessa sekä myös myöhemmin aikuisiässä, selittää tutkimuskonsortion johtaja Tuija Tammelin.

Monitieteisessä tutkimushankkeessa on kolme osahanketta ja lähestymistapaa:

  1. Liikuntaepidemiologisessa tutkimuksessa selvitetään, miten fyysisessä aktiivisuudessa ja kunnossa tapahtuvat muutokset ovat yhteydessä kognitiiviseen toimintaan ja akateemiseen suoriutumiseen elämänkulun eri vaiheissa. Tutkimuksessa hyödynnetään laajojen väestöpohjaisten kohorttitutkimusten aineistoja. (Tutkimusjohtaja Tuija Tammelin, LIKES-tutkimuskeskus, Jyväskylä / konsortion johtaja)
  2. Neurotieteiden näkökulmasta tutkitaan, miten fyysisesti aktiivinen tai inaktiivinen elämäntapa on yhteydessä oppimisen ja kognitiivisen toiminnan kannalta merkittäviin aivojen rakenteisiin ja toiminnallisiin ominaisuuksiin. (Tutkimusjohtaja Tiina Parviainen, psykologian laitos, monitieteinen aivotutkimuskeskus, Jyväskylän yliopisto, )
  3. Neurobiologisessa osiossa selvitetään eläinmallien avulla, miten peritty fyysinen kunto ja liikuntaharjoittelu kasvuiässä vaikuttavat kognitioon ja mitkä ovat mekanismit näiden vaikutusten taustalla. (Professori Heikki Kainulainen, liikuntabiologian laitos, Jyväskylän yliopisto, )

Tutkimus tuottaa merkittävää uutta perustietoa oppimisen kognitiivisista edellytyksistä. Tutkimuksen tuloksia voidaan soveltaa oppimisen ja opettamisen kysymyksiin, terveydenhuoltoon sekä liikunnan edistämiseen.

AFIS-projektin esite

Uutisia

Suomen Akatemian tiedote 5.2.2014
Science Daily 5.2.2014

Yhteystiedot

Tammelin Tuija

Tutkimusjohtaja

Puhelin 040 024 7998
Sähköpostiosoite
Osoite LIKES-tutkimuskeskus, Rautpohjankatu 8, 40700 Jyväskylä
Asiantuntemus tutkimuksen johtaminen, fyysisen aktiivisuuden epidemiologia ja fysiologia, liikunta elämänkulussa, lasten ja nuorten liikunta

 

Syväoja Heidi

Tutkija (perhevapaalla)

Sähköpostiosoite
Osoite LIKES-tutkimuskeskus, Rautpohjankatu 8, 40700 Jyväskylä
Asiantuntemus liikunta ja oppiminen; liikuntafysiologia; kuntotestaus; kognitiomittaukset
 
Jaa sivu: