liikunta, oppiminen ja koulutus

Elämänkulkunäkökulma lapsuudesta varhaisaikuisuuteen

Koulutuksellinen eriarvoisuus yleistyy sekä Suomessa että maailmanlaajuisesti. Jotta koulutusuria ja elinikäistä oppimista pystytään tukemaan, tarvitaan lisää tietoa oppimiseen ja koulumenestykseen vaikuttavista tekijöistä elämänkulun eri vaiheissa.

Tutkimuksen tarkoitus

Tutkimushankkeessa selvitetään lapsuuden liikunnan ja liikkumattomuuden yhteyksiä kognitiiviseen toimintaan ja koulumenestykseen lapsuudessa (Heidi Syväojan väitöskirjatyö) sekä koulutustasoon ja opintosuunnitelmiin nuoruudessa ja varhaisaikuisuudessa. Lisäksi tarkastellaan nuoruusiän liikunnan yhteyksiä koulutukseen ja opintosuunnitelmiin varhaisaikuisuudessa, sekä näitä yhteyksiä selittäviä tekijöitä.

Menetelmät

Tutkimuksessa käytetään kolmea laajaa tutkimusaineistoa: 1) PAPER-tutkimus (Physical activity and academic performance), johon osallistui n. 280 11–12 -vuotiasta lasta, 2) Pohjois-Suomen syntymäkohortti 1986, johon lähtötilanteessa osallistui yli 9400 lasta sekä 3) ESTER-tutkimus (Ennenaikainen syntymä, raskaus ja lapsen terveys aikuisiässä), johon ensimmäisessä vaiheessa (2009–2011) osallistui n. 1200 nuorta aikuista. Tutkimuksessa käytetään sekä objektiivisia että subjektiivisia liikunnan, liikkumattomuuden, kognitiivisten toimintojen ja koulumenestyksen mittausmenetelmiä.

Yhteistyössä

Psykologian laitos, Jyväskylän yliopisto
Terveystieteiden laitos, Oulun yliopisto
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Department of Epidemiology and Biostatistics, Imperial College London, UK
Department of Epidemiology and Public Health, University College London, UK

Rahoitus

Opetus- ja kulttuuriministeriö 2011 - 2013

Lisätietoja 

Syväoja Heidi

Tutkija (perhevapaalla)

Sähköpostiosoite
Osoite LIKES-tutkimuskeskus, Rautpohjankatu 8, 40700 Jyväskylä
Asiantuntemus liikunta ja oppiminen; liikuntafysiologia; kuntotestaus; kognitiomittaukset

 

Tammelin Tuija

Tutkimusjohtaja

Puhelin 040 024 7998
Sähköpostiosoite
Osoite LIKES-tutkimuskeskus, Rautpohjankatu 8, 40700 Jyväskylä
Asiantuntemus tutkimuksen johtaminen, fyysisen aktiivisuuden epidemiologia ja fysiologia, liikunta elämänkulussa, lasten ja nuorten liikunta

Julkaisut:

Artikkelit ja kirjat:

Kansainväliset tieteelliset kokousesitykset ja -julkaisut:

 • Kantomaa MT, Stamatakis E, Taanila A, Järvelin MR, Tammelin T (2013) Physical activity and reasonable screen time in adolescents predict high educational attainment in early adulthood. Suullinen esitys: 9th Annual Meeting of HEPA Europe, 21­–24.10.2013, Helsinki.
 • Syväoja H, Kantomaa M, Ahonen T, Hakonen H, Tammelin T (2013) Sedentary behaviour in association with academic achievement and cognition in children. Suullinen esitys: 9th Annual Meeting of HEPA Europe, 21­–24.10.2013, Helsinki.
 • Syväoja H, Kantomaa M, Ahonen T, Hakonen H, Tammelin T (2013) Physical activity, sedentary time and cognitive functions in Finnish children. Suullinen esitys: XXVIII Pediatric Work Physiology, 1.–5.10.2013, Curia, Portugali.
 • Syväoja H, Kantomaa M, Ahonen T, Hakonen H, Tammelin T (2013) Liikunnan ja liikkumattomuuden yhteys lasten kognitiivisiin taitoihin. Suullinen esitys: Liikuntatieteen päivät, 12.–13.6.2013, Jyväskylä.
 • Kantomaa M, Stamatakis E, Kankaanpää A, Kaakinen M, Rodriguez A, Taanila A, Ahonen T, Järvelin M-R, Tammelin T (2013) Motoriset ongelmat ja heikko koulumenestys – liikkumattomuus ja lihavuus yhteyttä selittävinä tekijöinä. Suullinen esitys: Liikuntatieteen päivät, 12.–13.6.2013, Jyväskylä.
 • Kantomaa MT, Stamatakis E, Kankaanpää A, Kaakinen M, Rodriguez A, Taanila A, Ahonen T, Jarvelin M-R, Tammelin T (2013) Physical activity and obesity mediate the association between childhood motor function and adolescents’ academic achievement. Suullinen esitys: Annual Meeting of International Society for Behavioral Nutrition and Physical Activity, 22 –25.5.2013, Ghent, Belgia.
 • Syväoja H, Kantomaa M, Ahonen T, Hakonen H, Tammelin T (2012) Physical activity, cognitive functions and academic performance among Finnish children. Suullinen esitys: International Congress on Enhancement of Physical Activity and Motor Skills ”ICEPA 2012”, 1.–3.10.2012, Jyväskylä.
 • Kantomaa MT, Stamatakis E, Kankaanpää A, Kaakinen M, Rodriguez A, Taanila A, Ahonen T, Järvelin M-R, Tammelin T (2012) Do childhood motor problems predict later academic achievement through physical activity, fitness and body mass index? Suullinen esitys: International Congress on Physical Activity and Public Health, 31.10–3.11.2012, Sydney, Australia. In: J Sci Med Sport 15(Suppl 1): S60–61.
 • Syväoja H, Kantomaa M, Ahonen T, Hakonen H, Tammelin T (2012) Objectively measured physical activity, sedentary behavior and academic performance in Finnish school-aged children. Suullinen esitys: ACSM 59th Annual Meeting and 3rd World Congress on Exercise is Medicine, 29.5.–2.6.2012, San Francisco, USA. In: Med Sci Sport Exerc 44(Suppl 5): S468.
 • Syväoja H, Kantomaa M, Ahonen T, Hakonen H, Tammelin T (2011) Liikunnan ja ruutuajan yhteys koulumenestykseen 5. Ja 6. Luokan oppilailla. (Physical activity and screen time in association with academic achievement at grades five and six.) Suullinen esitys: Liikuntalääketieteen päivät 9.–10.11.2011, Helsinki, Finland. In: Liikunta & Tiede 48(5): 44.
 • Syväoja H, Kantomaa M, Ahonen T, Hakonen H, Tammelin T (2011) Associations between physical activity, screen time and academic achievement in elementary school children. Suullinen esitys: ACSM Conference on Physical Activity, Cognitive Function, and Academic Achievement. Moving Students to Better Performance. 17.–18.11.2011, Washington, DC, USA. 

 

 
Jaa sivu: