Liikkuvaa matikkaa

Fyysisesti aktiivisten matematiikan tuntien vaikutus lasten oppimistuloksiin, kouluviihtyvyyteen, motivaatioon ja motorisiin taitoihin

 

Tutkimuksen tarkoitus

Tutkimus tuottaa tietoa siitä, miten liikkumista kannattaa lisätä koulupäivään oppimisen näkökulmasta.

Tutkimuksessa selvitetään, miten liikunnallinen matematiikan oppitunti vaikuttaa lasten oppimistuloksiin, kognitiivisiin toimintoihin, viihtyvyyteen, motivaatioon ja motorisiin taitoihin.

Tutkimuksessa selvitetään myös liikunnan ja oppimisen yhteyttä selittäviä tekijöitä.

Tutkimus tuottaa opetuksessa hyödynnettävää tietoa liikkeen lisäämisestä oppitunneille. Tulokset kootaan yleistajuiseksi materiaaliksi opettajien, koulujen ja muiden opetusalan asiantuntijoiden käyttöön.

Menetelmät

Liikunnan akuutteja ja pitkäaikaisia vaikutuksia testataan interventiotutkimuksessa, jossa kolmea erilaista matematiikan oppituntia verrataan toisiinsa:

  1. Liikunnallinen matematiikan oppitunti, jossa liikkuminen sisältää matematiikan oppimistavoitteen
  2. Liikunnallinen matematiikan oppitunti, jossa liikuntaosuus ei sisällä oppimistavoitetta
  3. Tyypillinen matematiikan oppitunti, joka ei sisällä lisättyä liikuntaa.

Yhteistyössä

  • Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitos ja kasvatustieteiden laitos
  • Northeastern University, Boston, Department of Psychology and Department of Health Sciences
  • Hogskolen på Vestlandet, Faculty of Teacher Education and Sports
  • Niilo Mäki Instituutti
  • Liikkuva koulu -ohjelma

Rahoitus

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Aikataulu

2017-2020

Lisätietoja

Tammelin Tuija

Tutkimusjohtaja

Puhelin 040 024 7998
Sähköpostiosoite
Osoite LIKES-tutkimuskeskus, Rautpohjankatu 8, 40700 Jyväskylä
Asiantuntemus tutkimuksen johtaminen, fyysisen aktiivisuuden epidemiologia ja fysiologia, liikunta elämänkulussa, lasten ja nuorten liikunta

Syväoja Heidi

Tutkija (perhevapaalla)

Sähköpostiosoite
Osoite LIKES-tutkimuskeskus, Rautpohjankatu 8, 40700 Jyväskylä
Asiantuntemus liikunta ja oppiminen; liikuntafysiologia; kuntotestaus; kognitiomittaukset
 
Jaa sivu: