Liikunta, Koulumenestys ja kognitiiviset toiminnot

Yhteiskunnan muutoksen ja teknologian kehityksen myötä lasten elämäntapa on muuttunut yhä enemmän istuvaksi viime vuosikymmenten aikana. Suomalaisista alakoululaisista noin puolet ja yläkoululaisista vain kuudesosa täyttää liikunta-aktiivisuuden minimisuosituksen – tunti ripeää liikuntaa päivittäin. Lasten liikunnan vähäinen määrä ja runsas liikkumattomuus ovat herättäneet huolta lasten terveyden, mutta myös oppimisen näkökulmasta.

Tutkimuksen tarkoitus

Liikunta, oppiminen ja koulumenestys -tutkimuksen tavoitteena on selvittää itseraportoidun sekä objektiivisesti mitatun liikunnan ja liikkumattomuuden yhteyksiä kognitiiviseen toimintaan ja koulumenestykseen alakouluikäisillä lapsilla. Tutkimus tuottaa tietoa liikunnan, koulutuksen ja terveydenhuollon asiantuntijoiden käyttöön oppimisen, koulutuksen ja terveyden edistämiseksi.

Menetelmät

Tutkimukseen osallistui lähes 300 suomalaista lasta keväällä 2011. Lasten fyysistä aktiivisuutta ja liikkumattomuutta mitattiin objektiivisesti ActiGraph-kiihtyvyysanturilla. Seitsemän päivän aktiivisuusmittauksen aikana lapset täyttivät päiväkirjaa heräämis- ja nukkumaanmenoajoista, koulun alkamis- ja päättymisajoista, ruutuajasta, pyöräilystä, uinnista ja lihaskuntoharjoittelusta. Lisäksi lapset täyttivät fyysistä aktiivisuutta ja ruutuaikaa koskevan kyselyn. Kognitiivisia toimintoja mitattiin tietokonepohjaisella testipatteristolla – Cambridge Neuropsychological Test Automated Battery (CANTAB). Testipatteristo koostui seitsemästä kognitiivisesta testistä, jotka mittasivat muistin, toiminnanohjauksen ja tarkkaavaisuuden eri osa-alueita. Lasten koulumenestystiedot (todistuksen arvosanat) kerättiin opintorekisteristä. Lapset osallistuivat seurantamittauksiin keväällä 2012.

Yhteistyössä

Psykologian laitos, Jyväskylän yliopisto

Rahoitus

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Syväoja Heidi

Tutkija (perhevapaalla)

Sähköpostiosoite
Osoite LIKES-tutkimuskeskus, Rautpohjankatu 8, 40700 Jyväskylä
Asiantuntemus liikunta ja oppiminen; liikuntafysiologia; kuntotestaus; kognitiomittaukset

Julkaisut
Artikkelit ja kirjat:

Syväoja, H. J., Kantomaa, M. T., Ahonen, T., Hakonen, H., Kankaanpää, A. & Tammelin, T. H. 2013. Physical activity, sedentary behavior, and academic performance in Finnish children. Medicine & Science in Sports & Exercise (MSSE). Tiedote.

Syväoja HJ, Kantomaa MT, Ahonen T, Hakonen H, Kankaanpää A, Tammelin TH. 2013. Physical Activity, Sedentary Behavior, and Academic Performance in Finnish Children. Med Sci Sports Exerc., 45 (11): 2098-2104.

Kantomaa M., Syväoja H. & Tammelin T. (2013). Liikunta - hyödyntämätön voimavara oppimisessa ja opettamisessa? Liikunta & Tiede 4/2013.

Syväoja, H., Kantomaa, M., Laine, K., Jaakkola., T., Pyhältö, K. & Tammelin, T. (2012). Liikunta ja oppiminen. Tilannekatsaus - Lokakuu 2012. Muistiot 2012: 5. Helsinki: Opetushallitus.

Syväoja, H., Kantomaa, M., Laine, K., Jaakkola., T., Pyhältö, K. & Tammelin, T. (2012). Liikunta ja oppiminen. Tiivistelmä. Tilannekatsaus - Lokakuu 2012. Muistiot 2012: 5. Helsinki: Opetushallitus.

Syväoja, H., Kantomaa, M., Laine, K., Jaakkola., T., Pyhältö, K. & Tammelin, T. (2012). Motion och lärande. Sammandrag. Lägeöversikt, Oktober 2012. Muistiot 2012: 5. Helsinki: Opetushallitus.

Syväoja, H., Kantomaa, M., Laine, K., Jaakkola., T., Pyhältö, K. & Tammelin, T. (2012). Physical activity and learning. Summary. Status review, October 2012. Muistiot 2012: 5. Helsinki: Opetushallitus.

Kansainväliset tieteelliset kokousesitykset ja -julkaisut

Syväoja H, Kantomaa M, Ahonen T, Hakonen H, Tammelin T (2013) Sedentary behaviour in association with academic achievement and cognition in children. Suullinen esitys: 9th Annual Meeting of HEPA Europe, 21­–24.10.2013, Helsinki.

Syväoja H, Kantomaa M, Ahonen T, Hakonen H, Tammelin T (2013) Physical activity, sedentary time and cognitive functions in Finnish children. Suullinen esitys: XXVIII Pediatric Work Physiology, 1.–5.10.2013, Curia, Portugali.

Syväoja H, Kantomaa M, Ahonen T, Hakonen H, Tammelin T (2013) Liikunnan ja liikkumattomuuden yhteys lasten kognitiivisiin taitoihin. Suullinen esitys: Liikuntatieteen päivät, 12.–13.6.2013, Jyväskylä.

Syväoja H, Kantomaa M, Ahonen T, Hakonen H, Tammelin T (2012) Physical activity, cognitive functions and academic performance among Finnish children. Suullinen esitys: International Congress on Enhancement of Physical Activity and Motor Skills ”ICEPA 2012”, 1.–3.10.2012, Jyväskylä.

Syväoja H, Kantomaa M, Ahonen T, Hakonen H, Tammelin T(2012) Physically active lifestyle, cognitive functions and academic performance in children. Suullinen esitys: Physical activity and well-being in children and adolescents, 18.–22.6.2012 Laugarvath, Iceland.

Syväoja H, Kantomaa M, Ahonen T, Hakonen H, Tammelin T (2012) Objectively measured physical activity, sedentary behavior and academic performance in Finnish school-aged children. Posteri: ACSM 59th Annual Meeting and 3rd World Congress on Exercise is Medicine, 29.5.–2.6.2012, San Francisco, USA. In: Med Sci Sport Exerc 44(Suppl 5): S468.

Syväoja H, Kantomaa M, Ahonen T, Hakonen H, Tammelin T (2011) Liikunnan ja ruutuajan yhteys koulumenestykseen 5. Ja 6. Luokan oppilailla. (Physical activity and screen time in association with academic achievement at grades five and six.) Posteri: Liikuntalääketieteen päivät 9.–10.11.2011, Helsinki, Finland. In: Liikunta & Tiede 48(5): 44.

Syväoja H, Kantomaa M, Ahonen T, Hakonen H, Tammelin T (2011) Associations between physical activity, screen time and academic achievement in elementary school children. Posteri: ACSM Conference on Physical Activity, Cognitive Function, and Academic Achievement. Moving Students to Better Performance. 17.–18.11.2011, Washington, DC, USA.

 
Jaa sivu: