Liikkuva koulu -ohjelman pilottivaihe 2010–2012

Tutkimus ja seuranta

Liikkuva koulu -ohjelman pilottivaiheeseen osallistui 21 kunnan 45 koulua. Seurannan ja tutkimuksen tavoitteena oli kerätä perustietoa suomalaisten koululaisten fyysisestä aktiivisuudesta ja seurata, miten fyysinen aktiivisuus eri muodoissaan muuttuu pilottivaiheen aikana.

Oppilaiden fyysistä aktiivisuutta mitattiin sekä objektiivisesti että kyselyin.

  • Objektiivisiin mittauksiin osallistui 698 ala- ja yläkoulun oppilasta kymmenestä koulusta. Tulokset tuovat uutta perustietoa kouluikäisten fyysisestä kokonaisaktiivisuudesta sekä koulupäivän aikana että vapaa-aikana. Lisäksi fyysisen aktiivisuuden muutoksia pilottivaiheen aikana seurattiin neljässä Liikkuva koulu -ohjelman koulussa ja kahdessa vertailukoulussa.
  • Oppilaskyselyihin vastasi 1700 oppilasta luokilta 4–9. Kyselyt toistettiin neljä kertaa seuranta-aikana.

Julkaisut

 
Jaa sivu: