Liikkuva koulu -ohjelma 2012–2015

Seuranta ja tutkimus

Seurannan tavoitteena on selvittää

  • miten paikalliset hankkeet käynnistyvät
  • miten paikalliset hankkeet kehittyvät pyrkimyksissään lisätä liikkumista koulupäivään
  • miten toiminta vaikuttaa oppilaiden fyysiseen aktiivisuuteen ja kouluyhteisöön.
  1. Ohjelman kaikkien hankkeiden seuranta 2012–2015 (hankevastaavien kyselyt)
  2. Yleiseen seurantaan osallistuu 17 hanketta 2012–2015 (hankevastaavien kyselyt ja haastattelut, oppilas- ja henkilökuntakyselyt)
  3. Tarkennettuun seurantaan (”Oppilaiden liikunta ja hyvinvointi -seurantatutkimus 2012–2015”) osallistuu 9 koulua:
    • oppilaskyselyt
    • fyysisen aktiivisuuden mittaus liikemittarilla.
 
Jaa sivu: