Liikkuva koulu -ohjelma 2012–2015

Seuranta ja tutkimus

Seurannan tavoitteena on ollut selvittää:

  • miten paikalliset hankkeet käynnistyvät
  • miten paikalliset hankkeet kehittyvät pyrkimyksissään lisätä liikkumista koulupäivään
  • miten toiminta vaikuttaa oppilaiden fyysiseen aktiivisuuteen ja kouluyhteisöön.
  1. Ohjelman kaikkien hankkeiden seuranta 2012–2015 (hankevastaavien kyselyt)
  2. Yleiseen seurantaan osallistui 17 hanketta 2012–2015 (hankevastaavien kyselyt ja haastattelut, oppilas- ja henkilökuntakyselyt)
  3. Tarkennettuun seurantaan (”Oppilaiden liikunta ja hyvinvointi -seurantatutkimus 2012–2015”) osallistui 9 koulua:
    • oppilaskyselyt
    • fyysisen aktiivisuuden mittaus liikemittarilla.

Julkaisut

Liikkuvien koulujen näkökulmia osallisuuteen (2017)

Muutoksia Liikkuvissa kouluissa 2013-2015: Oppilaat liikkujina ja koulun aktiviteettien suunnittelijoina (2016)

Nuoren kouluyhteisöasema: Miten nuoren kokema kouluyhteisöasema on yhteydessä liikkumiseen? (2016)

Liikkuminen ja viihtyminen koulussa: Liikkuvien koulujen henkilökunnan kokemuksia (2016)

Liikkuvat koulut kunnassa. SWOT-analyysi Liikkuva koulu -toiminnan vauhdittajista ja sudenkuopista (2015)

Liikkuva koulu -kokeilukunnat 2012-15. Vakiintuuko toimintakulttuuri? (2015)

Liikkuva keho - tehokkaat aivot: Mitä merkitystä liikkumisella on oppimiselle? (2015)

Koulu liikuttaa ja istuttaa: Liikkuva koulu -tutkimuksen tuloksia 2012-2015 (2015)

Aktiiviset koulumatkat (2015)

 

 
Jaa sivu: