Lasten ja nuorten fyysinen toimintakyky

Lasten ja nuorten fyysiset kunto-ominaisuudet ‒
muutosta selittävät tekijät ja yhteydet koettuun terveyteen

Tutkimuksen tarkoitus

Väitöskirjatutkimuksen tarkoituksena on selvittää miten liikunta, liikkumattomuus, kehonkoostumus, kasvu ja kehitys ovat yhteydessä fyysisiin kunto-ominaisuuksiin sekä niiden muutoksiin murrosiän aikana. Lisäksi tarkastellaan kunto-ominaisuuksien yhteyksiä koettuun terveyteen.

Tutkimus tuottaa tietoa Move! –fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmän tueksi.

Menetelmät

Tutkimuksessa hyödynnetään Oppilaiden liikunta ja hyvinvointi -seurantatutkimuksen aineistoa vuosilta 2013–2015.

Fyysiset kunto-ominaisuudet mitattiin Move!-mittauksilla. Kestävyyskuntoa mitattiin 20 metrin viivajuoksulla, lihaskuntoa etunojapunnerruksilla ja ylävartalon kohotuksilla, motorisia perustaitoja 5-loikalla ja heitto-kiinniottoyhdistelmällä, sekä liikkuvuutta neliosaisella liikkuvuusmittauksella. Fyysinen aktiivisuus mitattiin objektiivisesti kiihtyvyysmittarilla (ActiGraph GT3X+), kehonkoostumus bioimpedanssimittauksella (InBody 720) ja murrosiän vaihe kyselylomakkeella hyödyntäen Tannerin luokittelua.

Tutkimusryhmä

Tohtorikoulutettava Laura Joensuu (os. Hokka), LitM. Jyväskylän yliopisto
Ohjaajat: Tutkimusjohtaja Tuija Tammelin, LIKES-tutkimuskeskus, professori Urho Kujala, Jyväskylän yliopisto ja tutkija Heidi Syväoja, LIKES-tutkimuskeskus.

Väitöskirjatutkimuksen aikataulu

2016–2021

Lisätietoja

Joensuu Laura

Asiantuntija

Puhelin 040 805 4842
Sähköpostiosoite
Osoite LIKES-tutkimuskeskus, Rautpohjankatu 8, 40700 Jyväskylä
Asiantuntemus kouluikäisten fyysinen toimintakyky, kuntotestaus, fysiologia, valmennus

Tammelin Tuija

Tutkimusjohtaja

Puhelin 040 024 7998
Sähköpostiosoite
Osoite LIKES-tutkimuskeskus, Rautpohjankatu 8, 40700 Jyväskylä
Asiantuntemus tutkimuksen johtaminen, fyysisen aktiivisuuden epidemiologia ja fysiologia, liikunta elämänkulussa, lasten ja nuorten liikunta


Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit:

Joensuu, L., Syväoja, H., Kallio, J., Kulmala, J., Kujala, UM., Tammelin, TH. Objectively measured physical activity, body composition and physical fitness: Cross-sectional associations in 9- to 15-year-old children. European Journal of Sport Science. Online first. April 3rd. doi: 10.1080/17461391.2018.1457081 [IF 2.690, JuFo 1] (Ks. tiedote.)

Ammattiyhteisöille suunnatut julkaisut

Siekkinen, K & Joensuu, L. Move!sta muuvia! LIITO - Liikunnan ja Terveystiedon Opettaja -lehti 3/17

Joensuu, L. & Siekkinen, K. Näkökulmia Move!-mittaustulosten tulkintaan. Terveydenhoitaja-lehti 1/17.

Joensuu, L., Oksanen H., Inkinen, V., Hakonen, H., Heiskanen, J., Kallio, J. & Tammelin, T. Move-vertailuarvot ja mediaanitulokset vuosiluokille 4–9. Materiaali julkaistu Move!-verkkosivuilla (www.edu.fi/move) 7.9.2015.

Asiantuntijaesiintymiset ja asiantuntijapuheenvuorot

Joensuu, L. Kallio, J. ja Siekkinen K., Työkaluja vähän liikkuvan nuoren aktivointiin yläkoulussa – yksilöllinen ohjaus motivoi!. Liikkuen läpi elämän -seminaari. Jyväskylä, Suomi 20.3.2018.

Joensuu, L. Move – fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä. Jyväskylän normaalikoulun vanhempainilta. Jyväskylä, Suomi. 20.4.2017

Joensuu, L. Liikkuva koulu ja Move – fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmän hyödyntäminen kouluterveydenhuollossa. Terveydenhoitajapäivät. Helsinki, Suomi. 2.2.2017

Joensuu, L. Move!-mittaukset ja jatkotoimenpiteet. Liikkuva koulu -alueseminaari. Imatra, Suomi. 26.1.2017

Joensuu, L. Move! – näkökulma käytännön toteutuksesta ja viitearvot -asiantuntijaluento. Kuntotestauspäivät 2015, Kisakallion urheiluopisto, Lohja, Suomi. 19.3.-20.3.2015

Koulutukset

Koulutuksiin on osallistunut yhteensä n. 380 osallistujaa.

  • Joensuu, L. Move!sta muuvia! Liikkuva koulu -alueseminaari. Tampere, Suomi. 21.11.2017
  • Joensuu, L. Move-mittaukset ja niiden tulkinta sekä jatkotoimenpiteet. Liikkuva koulu -alueseminaari. Tampere, Suomi. 21.11.2017
  • Joensuu, L. Move!-mittaukset – työpaja mittausten suorittamiseen. Liikkuva koulu -alueseminaari. Hamina, Suomi. 1.12.2016
  • Joensuu, L. Move!-mittaukset – työpaja mittausten suorittamiseen. Liikkuva koulu -alueseminaari. Turku, Suomi. 3.11.2016
  • Joensuu, L. Move!-mittaukset – työpaja mittausten suorittamiseen. Liikkuva koulu -alueseminaari. Lahti, Suomi. 2.11.2016
  • Joensuu, L. ja Siekkinen K. Move!-mittaukset – työpaja mittausten suorittamiseen. Liikkuva koulu -alueseminaari. Mikkeli, Suomi. 28.9.2016
  • Joensuu, L. ja Siekkinen K. Move!-mittaukset – vinkkipankki opettajille. Valtakunnallinen Liikkuva koulu -seminaari. Turku, Suomi. 13.4.2016
  • Joensuu, L. ja Siekkinen K. Move!-mittaukset – vinkkipankki opettajille. Liikunnanopettajien opintopäivät. Jyväskylä, Suomi. 6.2.2016
  • Hokka L. & Kalaja S. Move!-fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä koulumaailmaan -työpaja Valtakunnallinen Liikkuva koulu -seminaari. Helsinki, Suomi. 17.3.2013.
  • Kalaja S & Hokka L. Move – fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä koulumaailmaan -demo. Kuntotestauspäivät. UKK-instituutti. Tampere, Suomi. 21.3.2013

Posteriesitykset tieteellisissä kokouksissa

Joensuu, L. Fyysisen aktiivisuuden ja biologisten tekijöiden yhteydet fyysisiin kunto-ominaisuuksiin 9‒15-vuotiailla lapsilla ja nuorilla. Liikuntalääketieteen päivät. Helsinki, Suomi. 8.-9.11.2016

Joensuu, L. Correlates of cardiorespiratory fitness and their interrelationships in children and adolescents. E-posteriesitys. Pediatric Work Physiology -kongressi. Prieria, Kreikka. 3.-8.10.2017

Joensuu, L. Reippaan liikunnan, liikkumattoman ajan sekä yksilöllisten taustatekijöiden yhteydet 20 m viivajuoksun tulokseen lapsilla ja nuorilla. E-posteriesitys. Liikuntalääketieteen päivät. Helsinki, Suomi. 9.-10.11.2016

Joensuu, L. Fyysisen aktiivisuuden määrän yhteys heitto-kiinniotto-suoritukseen koululaisilla. Posteriesitys. Kuntotestauspäivät. Helsinki, Suomi. 17.-18.3.2016

Joensuu, L. Move!-mittausten mediaanitulokset sekä vertailuarvot 4.-9. luokille. E-posteriesitys. Liikuntalääketieteen päivät. Helsinki, Suomi. 4.-5.11.2015.

Joensuu L. Move!-vertailuarvojen muodostaminen 5. ja 8. luokille. E-posteriesitys. IX Liikuntatieteen Päivät. Jyväskylä, Suomi. 10.–11.6.2015

Joensuu, L. Move!-vertailuarvot 5. ja 8. luokalle. Posteriesitys. Kuntotestauspäivät. Lohja, Suomi. 19.-20.3.2015

Asiantuntijatehtävät

Finland’s Report Card. Physical Activity for Children and Youth, 2018. Fyysisen kunnon osa-alueen asiantuntija.

 
Jaa sivu: