Fyysisen aktiivisuuden ja kunnon muutoksiin vaikuttavat tekijät murrosiässä

Liikkuva koulu -ohjelman seurantatutkimus

Lasten ja nuorten vähäinen liikunta on keskeinen huolenaihe optimaalisen terveyden ja hyvinvoinnin näkökulmasta. Liikunta vähenee murrosiässä. Tämän tutkimuksen tavoitteena onkin määrittää fyysisen aktiivisuuden ja kunnon muutoksiin vaikuttavia tekijöitä murrosiässä.

Tutkimukseen osallistuu 900 oppilasta, jotka ovat lähtötilanteessa 10–13-vuotiaita. Heidän fyysistä aktiivisuuttaan ja kuntoaan seurataan etenevästi objektiivisin mittauksin kahden vuoden ajan. Oppilaat ja heidän vanhempansa vastaavat kyselyihin. Tutkimuksessa selvitetään myös Liikkuva koulu -ohjelman vaikuttavuutta ja etsitään keinoja oppilaiden osallisuuden tukemiseksi sekä fyysisesti aktiivisemman ja viihtyisämmän koulupäivän kehittämiseksi. Tuloksia voidaan hyödyntää lasten ja nuorten liikunnan edistämisessä.

Lisätietoja

Tammelin Tuija

Tutkimusjohtaja

Puhelin 040 024 7998
Sähköpostiosoite
Osoite LIKES-tutkimuskeskus, Rautpohjankatu 8, 40700 Jyväskylä
Asiantuntemus tutkimuksen johtaminen, fyysisen aktiivisuuden epidemiologia ja fysiologia, liikunta elämänkulussa, lasten ja nuorten liikunta
 
Jaa sivu: