tutkimus

LIKESin tutkimukselle luonteenomaista on monitieteinen tutkimusote ja tutkimuskysymysten yhteiskunnallinen merkitys.

Tutkimuksen painopiste on lasten ja nuorten liikunnassa. Erityisenä kohderyhmänä ovat vähän liikkuvat.

LIKESin tutkimuksessa keskeistä on tutkimuskysymysten yhteiskunnallinen relevanssi sekä tulosten hyödynnettävyys ja soveltaminen käytäntöön. Erityinen huomio kiinnitetään tuotetun tiedon monipuoliseen välittämiseen tulosten hyödyntäjille liikunnan edistämiseksi tai yhteiskunnallisen päätöksenteon tueksi.

Tutkimuslinjat 2016–2020

1. Liikuntaan vaikuttavat tekijät ja liikunnan edistäminen

Mitkä tekijät vaikuttavat fyysiseen aktiivisuuteen elämänkulun eri vaiheissa? Miten voitaisiin parhaalla tavalla edistää eri-ikäisten vähän liikkuvien ihmisten fyysistä aktiivisuutta ja vähentää fyysistä passiivisuutta?

2. Liikunnan vaikutukset terveyteen, hyvinvointiin ja oppimiseen 

Mitkä ovat liikkumattomuuden ja erilaisen liikunnan vaikutukset toimintakykyyn, terveyteen ja hyvinvointiin elämänkulun eri vaiheissa?

Muut tutkimukset

Liikkuva koulu -ohjelman seuranta ja tutkimus
Urheilujohtamista ja liikuntajärjestöjä koskeva tutkimus 

Kehittämishankkeet

LIKES on mukana useissa kehittämishankkeissa, joissa hyödynnetään tutkimustuloksia käytännössä. Tutustu tarkemmin hankkeisiin täällä.

Lisätietoja

Tammelin Tuija

Tutkimusjohtaja

Puhelin 040 024 7998
Sähköpostiosoite
Osoite LIKES-tutkimuskeskus, Rautpohjankatu 8, 40700 Jyväskylä
Asiantuntemus tutkimuksen johtaminen, fyysisen aktiivisuuden epidemiologia ja fysiologia, liikunta elämänkulussa, lasten ja nuorten liikunta
 
Jaa sivu: