Perhe ja kaverit liikkumisen tukena

Perheen merkitys liikkumisen tukena on suurimmillaan pienillä lapsilla, ja iän myötä kavereiden merkitys kasvaa suuremmaksi. Vanhempien rooli lasten liikkumisen tukemisessa on olla esimerkkinä, kannustaa ja mahdollistaa lasten liikkuminen. Kaveripiirin vapaa-ajanviettotavat vaikuttavat nuoren liikkumiseen. Vertaistukea voitaisiin hyödyntää enemmän nuorten liikkumisen edistämistyössä.

Arviointi B- (60–66 %) perustuu seuraaviin LIITU-tutkimuksen vuoden 2016 tuloksiin [49]. Tutkimuksessa 9-15-vuotiaat kouluikäiset ovat arvioineet omaa tilannettaan. Yleisintä on vanhempien kannustus liikkumiselle: kannustusta saa vanhemmiltaan 80 prosenttia koululaisista. Lähes yhtä monen (79 %) vanhemmat maksavat liikuntakuluja. 64 prosenttia vastaajista pääsee vanhempiensa kyydissä liikkumaan. Reilu kolmasosa (38 %) koululaisista liikkuu yhdessä vanhempiensa kanssa. Kavereidensa kanssa liikuntaa harrastaa 43 prosenttia koululaisista.

Alle kouluikäisten (3–6 v) vanhemmista yli puolet (sekä tyttöjen että poikien vanhemmista 55 %) liikkuu yhdessä lapsensa kanssa vähintään kolme kertaa viikossa ja vajaa viidesosa (poikien vanhemmista 19 %, tyttöjen vanhemmista 15 %) päivittäin [32]. Toisen kyselytutkimuksen mukaan 44 prosenttia 3–6 vuotiaista liikkuu vanhemman kanssa vähintään kerran viikossa [50].

Miten kunnassanne

  • tuetaan lasten, nuorten ja vanhempien liikkumista yhdessä?
  • on järjestetty tiloja ja paikkoja nuorten omaehtoiselle liikkumiselle?
  • hyödynnetään vertaistukea nuorten liikkumisen edistämisessä?

 

 
Jaa sivu: