Organisoitu liikunta ja urheilu

Organisoitu liikunta ja urheilu on merkittävä osa päivän fyysisestä aktiivisuudesta osalle suomalaislapsista ja -nuorista. Organisoidulla liikunnalla ja urheilulla tarkoitetaan seurojen, kuntien, yhdistysten, yritysten ja muiden vastaavien tahojen järjestämiä liikuntaharrastuksia.

Arviointi perustuu seuraaviin tuloksiin:

Alle kouluikäiset:
Vanhempien mukaan 55 prosenttia 3–6 vuotiaista (pojista 50 %, tytöistä 59 %) osallistuu johonkin ohjattuun liikuntaharrastukseen [32]. Viikoittain ohjattuun lasten liikuntaan osallistuu vanhempien kertoman mukaan 40 prosenttia 4-vuotiaista (pojista 36 %, tytöistä 46 %) [19]. Ikävertailujen mahdollistamiseksi myös alle kouluikäisten ohjattuun liikuntaan osallistumista seurataan tutkimuksissa, vaikkakin on suositeltavaa, että nuorimpien lasten kohdalla suurin osa liikunnasta muodostuu omaehtoisesta leikistä ja ulkoilusta.
Alakouluikäiset:
Liikuntaa ja urheilua urheiluseurassa harrastaa 67 prosenttia 9-vuotiaista (pojista 69 %, tytöistä 65 %) ja 71 prosenttia 11-vuotiaista (pojista 70 %, tytöistä 72 %) [21].
Yläkouluikäiset:
Yhteensä 48 prosenttia 8.–9.-luokkalaisista (pojista ja tytöistä 48 %) harrastaa ohjattua liikuntaa vähintään joka viikko [22]. Urheiluseurassa liikuntaa tai urheilua harrastaa 58 prosenttia 13-vuotiaista (pojista 59 %, tytöistä 57 %) ja 44 prosenttia 15-vuotiaista (pojista 46 %, tytöistä 42 %) [21].
Opiskelijat:
42 prosenttia lukiolaisista (pojista 41 %, tytöistä 43 %) ja 25 prosenttia ammattiin opiskelevista (pojista 27 %, tytöistä 22 %) harrastaa ohjattua liikuntaa viikoittain [22].

Ohjattu liikunta

Ohjattua liikuntaa järjestävät urheiluseurojen lisäksi myös muut yhdistykset, kuten partio, seurakunnat ja kyläyhdistykset. Nämä liikuttavat 37 prosenttia 9-vuotiaista (pojista 33 %, tytöistä 41 %) ja 28 prosenttia 11-vuotiaista (pojista 31 %, tytöistä 26 %). Liikunta-alan yritykset, kuten ratsastuskoulut ja laskettelukeskukset liikuttavat 43 prosenttia 9-vuotiaista (pojista 36 %, tytöistä 50 %) ja 35 prosenttia 11-vuotiaista (pojista 25 %, tytöistä 45 %). [21]
Yläkoululaisilla ohjattuun liikuntaan osallistuminen on vähäisempää kuin alakoululaisilla. Muut yhdistykset liikuttavat 17 prosenttia 13-vuotiaista (pojista 19 %, tytöistä 15 %) ja 12 prosenttia 15-vuotiaista (pojista 14 %, tytöistä 9 %). Liikunta-alan yritysten toiminnassa liikkuu 29 prosenttia 13-vuotiaista (pojista 22 %, tytöistä 36 %) ja 23 prosenttia 15-vuotiaista (pojista 17 %, tytöistä 28 %). [21]

Koulun kerhot

Koulun kerhotoiminta mahdollistaa matalan kynnyksen liikuntaharrastuksen kaikille oppilaille, taustasta riippumatta. Kerhotoimintaa järjestetään pääosin koulupäivän jälkeen. Lähes puolet (47 %) peruskouluista ilmoittaa järjestävänsä liikunnallista kerhotoimintaa koulupäivän yhteydessä [33]. Joka viides 9–15-vuotias liikkuu koulun järjestämissä liikuntakerhoissa [21].

Miten kunnassanne

  • selvitetään lasten ja nuorten toiveet liikunnan harrastamisesta? Miten toiveet huomioidaan?
  • on tarjolla maksuttomia tai edullisia harrastusvaihtoehtoja lapsille ja nuorille?
  • tuetaan niitä urheiluseuroja, jotka järjestävät lapsille ja nuorille harrasteliikuntaa?
  • tuetaan muita järjestöjä ja yhdistyksiä, jotka järjestävät fyysisesti aktiivista harrastustoimintaa?
  • on tarjolla harrastusmahdollisuuksia koulupäivän yhteydessä?
  • toimii yhteistyöverkostoja lasten ja nuorten liikuntaa järjestävien tahojen kesken?
 
Jaa sivu: