Oppivat yhteisöt liikkumisen mahdollistajana

Suomessa lapsi ja nuori viettää suuren osan päivästään varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja peruskoulun päätyttyä toisen asteen opinnoissa. Näiden kasvatus- ja koulutusinstituutioiden toimintakulttuuri vaikuttaa lasten ja nuorten fyysiseen aktiivisuuteen. Samalla opitaan aktiivista – tai passiivista – elämäntapaa, joka vaikuttaa hyvinvointiin myöhemmin aikuisuudessakin.

Kasvatus- ja koulutusinstituutiot ovat tärkeässä roolissa liikkumisen mahdollistajina. Liikkumisen on tutkimuksissa todettu edistävän myös mm. oppimista, osallisuutta ja viihtyvyyttä.

Suomessa on rakennettu vuodesta 2010 lähtien kansainvälisesti poikkeuksellista, valtakunnallista Liikkuva koulu -ohjelmakokonaisuutta, joka tukee koulutusinstituutioita fyysisesti aktiivisemman toimintakulttuurin kehittämisessä. Varhaiskasvatusyksiköt, peruskoulut ja oppilaitokset voivat rekisteröityä omiin ohjelmiinsa ja saada tukea toimintakulttuurinsa kehittämiseen sekä lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemiseen.

Miten kunnassanne

  • rakennetaan liikuntatiloja päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten yhteyteen?
  • hyödynnetään kuntatasolla tietoa varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen oppilaitosten nykytilan arvioinnista, esimerkiksi osana hyvinvointikertomusta?
  • tehdään poikkihallinnollista yhteistyötä eri-ikäisten lasten ja nuorten kasvatus- ja koulutusinstituutioissa?
  • päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten uudisrakentamisessa ja remonteissa huomioidaan mahdollisuus monipuoliseen työskentelyyn?
 
Jaa sivu: