Omatoiminen liikunta ja leikki

Omatoiminen liikunta ja leikki on ilman ohjausta tapahtuvaa liikkumista tai leikkimistä, jota voi harrastaa yksin, kavereiden tai perheen kanssa. Omatoiminen liikunta sisältää kaikenlaisen vapaa-ajan omaehtoisen liikkumisen, kuten pyöräilyn, skeittauksen, trampoliinilla hyppimisen ja lenkkeilyn. Tässä luvussa tarkastellaan omatoimista liikuntaa päiväkoti- ja kouluajan ulkopuolella.

Arviointi perustuu seuraaviin tuloksiin:

Alle kouluikäiset:
vanhempien mukaan 73 prosenttia 3–6-vuotiaista (pojista 77 %, tytöistä 70 %) leikkii omaehtoisesti ulkona arkisin päiväkotipäivän jälkeen vähintään puoli tuntia ja 37 prosenttia viikonloppuisin yli kaksi tuntia päivässä (pojista 40 %, tytöistä 34 %) [32].
Alakouluikäiset:
70 prosenttia 9-vuotiaista (pojista 70 %, tytöistä 70 %) ja 58 prosenttia 11-vuotiaista (pojista 56 %, tytöistä 60 %) liikkuu vapaa-aikanaan omaehtoisesti vähintään neljä kertaa viikossa. [21]
Yläkouluikäiset:
43 prosenttia 13-vuotiaista (pojista 43 %, tytöistä 44 %) ja 27 prosenttia 15-vuotiaista (pojista 29 %, tytöistä 25 %) liikkuu vapaa-aikanaan omaehtoisesti vähintään neljä kertaa viikossa [21]. Kouluterveyskyselyssä 41 prosenttia 8.–9.-luokkalaisista (pojista 44 %, tytöistä 38 %) ilmoittaa harrastavansa urheilua tai liikuntaa omatoimisesti lähes päivittäin [22].
Opiskelijat:
40 prosenttia lukiolaisista (pojista 44 %, tytöistä 38 %) ja 31 prosenttia ammattiin opiskelevista (pojista 33 %, tytöistä 30 %) harrastaa urheilua tai liikuntaa omatoimisesti lähes päivittäin [22].

 

Miten kunnassanne

  • on kiinnitetty huomiota omatoimisen liikunnan mahdollisuuksiin?
  • tuetaan omatoimisen liikunnan mahdollisuuksia lapsille ja nuorille?
  • on lähiliikuntapaikkoja ja leikkipuistoja, jotka edistävät omatoimista liikuntaa?
  • kuullaan lapsia ja nuoria lähiliikuntapaikkojen suunnittelussa, ideoinnissa ja kehittämisessä?
  • huomioidaan liikunnan edistäminen osana yhdyskuntasuunnittelua?
 
Jaa sivu: