omatoiminen liikunta ja leikki

Omatoiminen liikunta ja leikki on ilman ohjausta tapahtuvaa liikkumista tai leikkimistä, jota voi harrastaa yksin, kavereiden tai perheen kanssa. Tässä kappaleessa tarkastellaan omatoimista liikuntaa varhaiskasvatuksen ja kouluajan ulkopuolella.

Tuloskortti 2016

Arviointi C (41–60 %) perustuu tuloksiin, jotka kuvaavat alle kouluikäisten lasten ulkoilua ja kouluikäisten omatoimista liikuntaa yksin tai kavereiden kanssa.

Vanhempien mukaan alle kouluikäisistä lapsista 63 prosenttia ulkoilee arkisin päiväkotipäivän jälkeen vähintään 30 minuuttia ja 30 prosenttia ulkoilee viikonloppuisin yli kaksi tuntia päivässä [16]. Kouluikäisten omatoimista liikuntaa on kartoitettu tutkimuksissa hieman eri tavoin.

Kevään 2016 kyselyn mukaan yli puolet (52 %) 9–15-vuotiaista liikkuu omatoimisesti vähintään neljä kertaa viikossa [14]. Toisen kyselyn mukaan yksin ilman ohjausta liikkuu lähes päivittäin 36 prosenttia 7–9-vuotiaista, 49 prosenttia 10–14-vuotiaista ja 33 prosenttia 15–19-vuotiaista [28]. Samassa kyselyssä kysyttiin myös omatoimisesta liikkumisesta kavereiden kanssa ja vastaavat osuudet olivat 7–9-vuotiaista 40 prosenttia, 10–14-vuotiaista 36 prosenttia ja 15–19-vuotiaista 16 prosenttia. Kolmannessa kyselyssä selvitettiin omatoimista urheilua tai liikuntaa, jota ilmoitti harrastavansa lähes päivittäin 44 prosenttia peruskoulun 8.–9.-luokkalaisista, 41 prosenttia lukiolaisista ja 35 prosenttia ammattiin opiskelevista [27].

Nuoret ovat kiinnostuneita liikkumaan ilman ohjausta: 63 prosenttia peruskoulun oppilaista haluaisi käyttää koulun tiloja ja välineitä kavereiden kanssa harrastamiseen myös ilman ohjaajaa [29].

Suosituksia

• On tärkeää, että kotien, koulujen ja varhaiskasvatusyksiköiden pihat, puistot, kevyen liikenteen väylät sekä muu lähiympäristö tukevat ja mahdollistavat lasten ja nuorten omatoimista liikuntaa.
• Nuorten suosimia omatoimisen liikkumisen tapoja tulee tukea ja huomioida päätöksenteossa.
• Lasten ja nuorten kuuleminen on erityisen tärkeää omatoimisen liikunnan edistämisessä.

Tietotarpeita

• Lasten ja nuorten erilaisista omatoimisen liikkumisen tavoista ja merkityksestä sekä edistämisestä tarvitaan tutkimusta.

 
Jaa sivu: