Fyysinen kokonaisaktiivisuus

Fyysinen kokonaisaktiivisuus pitää sisällään kaiken päivän aikana kertyvän liikkumisen, kuten harrastukset, omatoimisen liikunnan ja leikin, koululiikunnan ja arjen hyötyliikunnan. Suosituksen mukaan fyysistä aktiivisuutta tulisi kertyä alle kouluikäiselle lapselle kolme tuntia joka päivä ja kouluikäiselle lapselle tai nuorelle vähintään tunti joka päivä. Tässä luvussa tulokset esitetään suhteutettuna tunnin liikuntasuositukseen.

Arviointi perustuu seuraaviin tuloksiin:

Alle kouluikäiset:
Kun alle kouluikäisten liikkumista on mitattu liikemittareilla, vähintään tunnin päivässä liikkuvien osuudeksi on saatu eri tutkimuksissa 71 % [16] (3–6-vuotiaista); 47 % [17] (5–6-vuotiaista); pojista 51 % ja tytöistä 26 % [18] (3–7-vuotiaat). Lisäksi nelivuotiaiden vanhemmista 71 % arvioi, että heidän lapsensa liikkuu kotioloissa reippaasti yli tunnin päivässä [19].
Alakouluikäiset:
Liikemittareilla mitattuna 9-vuotiaista 51 prosenttia liikkuu suosituksen mukaan (pojista 65 %, tytöistä 41 %) ja 11-vuotiaista 37 prosenttia (pojista 50 %, tytöistä 27 %) [20]. LIITU-kyselyssä 9-vuotiaista 45 prosenttia täyttää liikuntasuosituksen (pojista 52 %, tytöistä 39 %) ja 11-vuotiaista 43 prosenttia (pojista 45 %, tytöistä 40 %) [21]. Kouluterveyskyselyn mukaan 45 prosenttia 4.–5.-luokkalaisista liikkuu tunnin päivässä (pojista 50 %, tytöistä 40 %) [22].
Yläkouluikäiset:
Liikemittausten mukaan 13-vuotiaista 21 prosenttia liikkuu suosituksen mukaan (pojista 32 %, tytöistä 15 %) ja 15-vuotiaista 11 prosenttia (pojista 18 %, tytöistä 8 %) [20]. LIITU-kyselyssä 32 prosenttia 13-vuotiaista (pojista 35 %, tytöistä 29 %) ja 19 prosenttia 15-vuotiaista (pojista 23 %, tytöistä 15 %) kertoo liikkuvansa vähintään tunnin päivässä [21]. Samankaltainen tulos saadaan Kouluterveyskyselystä, jonka mukaan 19 prosenttia 8.–9.-luokkalaisista liikkuu suosituksen mukaan (pojista 23 %, tytöistä 16 %) [22].
Opiskelijat:
Toisen asteen opiskelijoiden osalta liikemittaustuloksia on saatavissa vain lukiolaisista, joista 22 prosenttia täyttää tunnin suosituksen [23]. Kouluterveyskyselyssä tunnin päivässä kertoo liikkuvansa 13 prosenttia lukiolaisista (pojista 16 %, tytöistä 11 %) ja 13 prosenttia myös ammattiin opiskelevista (pojista 14 %, tytöistä 11 %) [22].

Vähän liikkuvat lapset ja nuoret

Liikkumiseen tukea tarvitsevat eniten ne lapset ja nuoret, jotka liikkuvat todella vähän. Tutkimuksissa liikkuminen tulkitaan vähäiseksi silloin, kun tunnin liikuntasuositus täyttyy enintään kahtena päivänä viikossa [21] tai kun vapaa-ajan hengästyttävää liikuntaa on korkeintaan tunti viikossa [22]. Perinteiset liikunnanedistämistoimet innostavat harvoin vähän liikkuvia lapsia ja nuoria. Tämä kohderyhmä vaatii erityistä huomiointia, kuten esimerkiksi yksilöllistä liikunta- ja hyvinvointineuvontaa [27].

Miten kunnassanne

  • seurataan eri-ikäisten lasten liikkumisen määrää (esim. neuvolassa, varhaiskasvatuksessa, koulussa ja toisen asteen oppilaitoksissa)?
  • vähän liikkuvat on huomioitu liikuntatoiminnan tarjonnassa? Löytyykö eri ikäisille matalan kynnyksen toimintaa?
  • tehdään päätöksistä lapsivaikutusten arviointia ja huomioidaan siinä lasten ja nuorten mahdollisuus fyysiseen aktiivisuuteen varhaiskasvatuksessa, koulu- ja opiskelupäivän aikana ja koulumatkoilla?
 
Jaa sivu: