aktiivinen kulkeminen

Aktiivisella kulkemisella tarkoitetaan arjen välimatkojen kulkemista lihasvoimin: yleisimmin kävellen tai pyöräillen. Aktiivinen kulkeminen kouluun, harrastuksiin ja kavereiden luo on monille lapsille ja nuorille merkittävä osa päivän fyysisestä aktiivisuudesta. Eniten tutkimustietoa on kertynyt koulumatkaliikunnasta.

Tuloskortti 2016 kulkeminen

Arviointi B (61–80 %) kuvaa niiden lasten ja nuorten osuutta, jotka kulkevat koulumatkat aktiivisesti. Arviointi muodostuu viiden kansallisen kyselytutkimuksen perusteella [12,15,23,26,27], joiden mukaan noin 70 prosenttia peruskoululaisista kulkee kouluun aktiivisesti (80 % keväisin ja syksyisin, 60 % talvisin). Toisen asteen opiskelijoista koulumatkansa kulkee aktiivisesti noin 75 prosenttia [27].

Koulumatkan pituus vaikuttaa luonnollisesti kulkutapoihin. Niistä peruskoululaisista, jotka asuvat korkeintaan kolmen kilometrin etäisyydellä koulusta, noin 85 prosenttia kulkee koulumatkansa kävellen tai pyörällä [12,15].

Suosituksia

• Vanhempien kannustuksella on merkitystä lasten aktiivisessa kulkemisessa. Lapsia tulee kannustaa kulkemaan kävellen tai pyörällä kouluun, kavereiden luokse ja harrastuksiin.
• Kaikille oppilaille tulee varmistaa turvalliset reitit kulkea kouluun kävellen tai pyörällä.
• Liikennesuunnittelun ja kevyen liikenteen väylien ylläpidon tulee tukea kävelyä ja pyöräilyä helppoina ja turvallisina vaihtoehtoina myös lapsille.

Tietotarpeita

• Koulumatkaliikunnan lisäksi tarvitaan tietoa lasten ja nuorten kulkemisesta ja kuljettamisesta mm. harrastuksiin ja kavereiden luo sekä pienten lasten osalta myös päivähoitoon.
• Tarvitaan lisätietoa aktiivista kulkemista tukevista ja estävistä tekijöistä ja ilmiöistä.
• Jatkossa tulisi selvittää kouluille ja perheille suunnattujen koulumatkaliikunnan edistämistoimenpiteiden vaikuttavuutta.

 
Jaa sivu: