Aktiivinen kulkeminen

Aktiivisella kulkemisella tarkoitetaan arjen välimatkojen kulkemista lihasvoimin: yleisimmin kävellen tai pyöräillen. Aktiivinen kulkeminen kouluun, harrastuksiin ja kavereiden luo on monille lapsille ja nuorille merkittävä osa päivän fyysisestä aktiivisuudesta. Eniten on tutkittu koulumatkaliikuntaa. Lisää tietoa tarvitaan aktiivisesta kulkemisesta myös muilla matkoilla.

Koulumatkan pituus vaikuttaa kulkutavan valintaan. Alakouluikäisillä on keskimäärin lyhyemmät koulumatkat kuin yläkoululaisilla: enintään viiden kilometrin päässä koulusta asuu 85 % alakoululaisista ja 66 % yläkoululaisista. [34,35]

Talvisin koulumatkojen aktiivinen kulkeminen on vähäisempää kuin keväällä ja syksyllä [34,35]. Talvella moni siirtyy auton kyytiin ja menettää koulumatkan kulkemisen hyödyt. Lisäksi moni jättää pyörän varastoon ja siirtyy kävelemään. Suomessa potentiaali koulumatkaliikunnan lisäämiseen vaikuttaisi olevan suurin talvisin. [35] Koulumatkojen turvallisuuden parantaminen vaikuttaa koulumatkojen kulkutapoihin ympäri vuoden.

Arviointi perustuu seuraaviin tuloksiin:

Alle kouluikäisten aktiivisesta kulkemisesta ei ole tutkimustietoa.
Alakouluikäiset:
80 prosenttia 9-vuotiaista (pojista 79 %, tytöistä 81 %) ja 83 prosenttia 11-vuotiaista (pojista 85 %, tytöistä 81%) kulkee koulumatkansa aktiivisesti, jos välimatka kouluun on enintään 5 km [34].
Yläkouluikäiset:
79 prosenttia 13-vuotiaista (pojista 80 %, tytöistä 77 %) ja 61 prosenttia 15-vuotiaista (pojista 59 %, tytöistä 63 %) kulkee koulumatkansa aktiivisesti, jos koulumatka on enintään 5 km pituinen [34].
Opiskelijoiden aktiivisesta kulkemisesta ei ole vertailukelpoista julkaistua tutkimustietoa alle viiden kilometrin matkoilla.
Moottoriajoneuvojen käyttö opiskelumatkoilla on yleistä, varsinkin pojilla. Esimerkiksi ammattiin opiskelevista pojista 33 % ja lukiolaispojista 24 % kulkee opiskelumatkansa moottoriajoneuvolla [36].

Miten kunnassanne

  • kannustetaan ja tuetaan eri-ikäisiä lapsia ja nuoria koulumatkojen aktiivisessa kulkemisessa?
  • rakennetaan ja ylläpidetään kävely- ja pyöräteiden verkostoa, myös talvikunnossapito ja valaistus huomioiden?
  • Onko koulumatkojen vaaranpaikat kartoitettu ja saatettu kaikkien kunnanpäättäjien tietoon?
 
Jaa sivu: