Tuloskortti

Lasten ja nuorten liikunta Suomessa

Report Card

Uudet tulokset julkaistaan syksyllä 2018

Syksyllä 2018 julkaistaan uusi Tuloskortti lasten ja nuorten liikunnasta sekä suomeksi että englanniksi. Työ on osa kansainvälistä lasten ja nuorten liikunnan allianssia, ja kansainväliseen vertailuun osallistuu tänä vuonna 50 maata.

Edellinen Tuloskortti 2016 tilattavissa

Tuloskortti 2016 on tutkimustietoon perustuva yhteenveto suomalaisten lasten ja nuorten liikunnasta ja sen edistämisestä eri yhteyksissä. Lasten ja nuorten fyysinen aktiivisuus on kokonaisuus, joka koostuu päivän aikana monesta eri osasta ja kytkeytyy vahvasti arkipäivän rutiineihin, sosiaalisiin verkostoihin ja elinympäristöön. Tuloskortissa valotetaan uusimpien tutkimustulosten kautta lasten ja nuorten liikunnan kokonaisuutta kymmenen osa-alueen kautta.

Kaikki lasten ja nuorten kanssa tekemisissä olevat ja heidän elämäänsä vaikuttavat tahot voivat mahdollistaa lasten liikkumista omalta osaltaan. Näitä tahoja ovat esimerkiksi perhe, kaverit, varhaiskasvatus, koulu, terveydenhuolto, urheiluseurat ja muut yhdistykset. Niin kunnissa kuin eduskunnassa tehdään päätöksiä, joilla tietoisesti tai huomaamatta vaikutetaan myös lasten ja nuorten liikkumisen edellytyksiin. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen liikunnan avulla on kirjattu Suomen hallitusohjelmaan ja konkreettisena tavoitteena on, että jokainen peruskouluikäinen lapsi ja nuori liikkuu vähintään tunnin päivässä.

Tuloskortti on koottu yhteistyössä viiden tutkimusta tekevän laitoksen kesken. Työtä on koordinoinut LIKES-tutkimuskeskus,ja sen on rahoittanut opetus- ja kulttuuriministeriö.

Tuloskortin laadinta on osa kansainvälistä hanketta (www.activehealthykids.org), jossa 38 maata kokoaa vastaavat tiedot oman maansa lasten ja nuorten liikunnasta. Kansainvälistä hanketta koordinoi Mark Tremblay Kanadasta. ”Global Matrix 2.0” sekä Finland's Report Card on Physical Activity for Children and Youth julkaistaan 16.11.2016 Bangkokissa ISPAH-kongressissa.

Tuloskortteja voi tilata painettuna osoitteesta .

Julkaisut 2016

Tuloskortti 2016 

Yhteystiedot

Tammelin Tuija

Tutkimusjohtaja

Puhelin 020 762 9503
Sähköpostiosoite
Osoite LIKES-tutkimuskeskus, Rautpohjankatu 8, 40700 Jyväskylä
Asiantuntemus tutkimuksen johtaminen, fyysisen aktiivisuuden epidemiologia ja fysiologia, liikunta elämänkulussa, lasten ja nuorten liikunta

 

Kämppi Katariina

Tutkija

Puhelin 020 762 9522
Sähköpostiosoite
Osoite LIKES-tutkimuskeskus, Rautpohjankatu 8, 40700 Jyväskylä
Asiantuntemus lasten ja nuorten liikunta, Liikkuva koulu, Lasten ja nuorten liikunnan tilannekatsaus
 
Jaa sivu: