LIKES-tutkimuskeskuksen tiedotejakelurekisterin tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätä LIKES sr

Y-tunnus 0174775-5

Rautpohjankatu 8, 40700 Jyväskylä

Puhelin: 020 762 9500

2. Rekisterin yhteyshenkilö

Viestintäpäällikkö Annaleena Aira, annaleena.aira (at) likes.fi

3. Rekisterin nimi

LIKES-tutkimuskeskuksen tiedotejakelurekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tarkoitus on tiedotussuhteen hoitaminen LIKESin yhteistyötahoihin sekä paikalliseen, alueelliseen ja valtakunnalliseen mediaan. Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuoliselle taholle eikä käytetä kaupallisiin markkinointitarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista: nimi, sähköpostiosoite ja organisaatio.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Henkilö tai organisaatio voi ilmoittaa haluavansa rekisteriin lähettämällä sähköpostia osoitteeseen viestinta (at) likes.fi. LIKESin järjestämien tapahtumien ilmoittautumisen yhteydessä voidaan kysyä erikseen halukkuutta liittyä LIKESin tiedotteiden vastaanottajalistalle.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset sekä tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä ei luovuta osoiterekisterin henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen poistaminen

Tiedot voidaan poistaa rekisteristä tilaajan vaatimuksesta. Yhdyshenkilönä on viestintäpäällikkö Annaleena Aira, annaleena.aira (at) likes.fi. Pyyntö tietojen poistosta tulee lähettää osoitteeseen viestinta (at) likes.fi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Rekisteriä pääsevät lukemaan vain LIKESin viestinnässä työskentelevät henkilöt. Mahdolliset tapahtumissa syntyvät manuaaliset aineistot hävitetään kahden kuukauden kuluessa.

10. Oikeus tarkastaa ja muokata rekisterin tietoja

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua tietoja, joita hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterin yhdyshenkilölle/pitäjälle.

 
Jaa sivu: