Liikkuva koulu -uutiskirjeen tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

1. Rekisterinpitäjä

Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES / Liikkuva koulu -ohjelma
y-tunnus 017 4775-5
Rautpohjankatu 8
40700 Jyväskylä

2. Rekisteriasiat

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa on viestintäkoordinaattori Noora Moilanen, noora.moilanen(a)oph.fi

Viestintämme vastaa viimeistään kolmen arkipäivän kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin. Tiedustelut voi lähettää osoitteeseen liikkuvakoulu(a)liikkuvakoulu.fi

3. Rekisterin nimi

Liikkuvan koulun uutiskirjerekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on tiedotussuhteen hoitaminen uutiskirjeen tilaajan ja Liikkuva koulu -ohjelman välillä sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely uutiskirjeeseen liittyviin tarkoituksiin. Lisäksi tarkoituksena on Liikkuva koulu -ohjelman tiedotusmateriaalin suuntaaminen rekisteröityneille Liikkuville koululle osoitetietojen perusteella Liikkuvan koulun uutiskirjeen avulla. Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuoliselle taholle eikä käytetä kaupallisiin markkinointitarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista: nimi, sähköpostiosoite, organisaatio, maakunta ja kunta.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan Liikkuva koulu -ohjelman koulurekisteristä, uutiskirjeen tilauslomakkeen kautta tulleista tilauksista sekä muissa yhteyksissä kuten tapahtumissa uutiskirjeen tilaajaksi ilmoittautuneiden henkilöiden yhteystiedoista.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset sekä tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä ei luovuta osoiterekisterin henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen poistaminen

Tiedot voidaan poistaa rekisteristä uutiskirjeen tilaajan vaatimuksesta. Yhdyshenkilönä on viestintäkoordinaattori Noora Moilanen noora.moilanen(a)oph.fi. Pyyntö tietojen poistosta tulee lähettää osoitteeseen liikkuvakoulu(a)liikkuvakoulu.fi

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Liikkuva koulu -ohjelman tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Mahdolliset tapahtumissa syntyvät manuaaliset aineistot hävitetetään kahden kuukauden kuluessa.

10. Oikeus tarkastaa ja muokata rekisterin tietoja

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua tietoja, joita hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterin yhdyshenkilölle/pitäjälle.

 
Jaa sivu: