Liikkuva koulu -ohjelman tapahtumarekisterin tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

1. Rekisterinpitäjä

Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES / Liikkuva koulu -ohjelma
Y-tunnus 017 4775-5
Rautpohjankatu 8
40700 Jyväskylä

2. Rekisteriasiat

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa on koordinaattori Jenny Söderman jenny.soderman(a)oph.fi

3. Rekisterin nimi

Liikkuvan koulu -ohjelman tapahtumarekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Liikkuva koulu -ohjelmaa, Liikkuva opiskelu -toimintaa ja Ilo kasvaa liikkuen -ohjelmaa tukevien tapahtumien järjestäminen ja henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely tapahtumien järjestämiseen liittyviin tarkoituksiin. Rekisteritietoja voidaan jakaa organisaation sisällä, sekä tapahtuman osallistuvien ja sidosryhmien kesken.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista: nimi, sähköpostiosoite, osoite, organisaatio, ammatti/arvo, laskutusosoite, y-tunnus, maakunta sekä kunta ja allergiat.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan tapahtumien ilmoittautumisen yhteydessä henkilön itse ilmoittamien tietojen pohjalta.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset sekä tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisterin tietoja EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen, jotta tapahtuma mahdollistuu. Tarvittaessa rekisteröity voi pyytää henkilötietojensa poistamista ilmoittamalla siitä rekisterin yhteyshenkilölle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Liikkuva koulu -ohjelman tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Mahdolliset tapahtumissa syntyvät manuaaliset aineistot hävitetään kahden kuukauden kuluessa.

10. Oikeus tarkistaa ja muokata rekisterin tietoja

Rekisterin henkilöllä on oikeus tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterin pitäjälle / yhdyshenkilölle.

 
Jaa sivu: