Kuntokatsastuksen asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 § ja 24 § mukainen tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES (y-tunnus: 0174775-5)

Osoite: Rautpohjankatu 8, 40700 Jyväskylä

Puhelin: 020 762 9500

2. Rekisterin yhteyshenkilö

Jarmo Heiskanen

Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES

Puhelin: 020 762 9582

S-posti: jarmo.heiskanen(at)likes.fi

3. Rekisterin nimi

Kuntokatsastuksen sähköisten palveluiden asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilö- ja yhteystietoja käsitellään rekisteröitävän antaman suostumuksen perusteella mittaustietojen tallentamisen ja palvelusuhteen mahdollistamiseksi. Rekisterissä käsiteltäviä tietoja voidaan käyttää viestinnän kohdentamiseksi, jos siihen on tietojen keruuvaiheessa annettu lupa.

Rekisteröidyn kuntomittaustietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen, joka vahvistetaan rekisteröitymisvaiheessa hyväksymällä käyttöehdot. Tietoja reittejä omistavat asiakasyhteisöt (kunnat, yritykset yms.) voivat käyttää anonyyminä tilastolliseen tutkimukseen tai selvityksiin sekä toimittaa anonyymiä mittaustietoa LIKESille, jos siihen on saatu rekisteröidyltä erillinen lupa.

Mittauksiin liittyviä tietoja säilytetään palvelukonseptiin kuuluvia mahdollisia seurantamittauksia varten 10 vuotta viimeisen mittauksen jälkeen.

Rekisteröitävä vastaa itse tietojen syöttämisestä palveluun.

5. Rekisterin sisältämät tiedot

  • sähköpostiosoite
  • syntymävuosi
  • sukupuoli
  • pituus*
  • paino*
  • painoindeksi*
  • vyötärönympärys*
  • kestävyysliikunnan liikunta-aktiivisuus*
  • lihaskunnon, liikkuvuuden ja kehon hallinnan aktiivisuus*
  • kestävyyskunnon arvio (ml/kg/min)

* edellyttäen, että rekisteröitävä on nämä tiedot syöttänyt.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröity suostuu rekisteröityessään antamaan syöttämänsä tiedot palvelun käyttöön.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Asiakastietoja ei luovuteta tai siirretä asiakasyhteisöjen ulkopuolelle tai kolmannelle osapuolelle. Tunnistamatonta mittaustietoa voidaan välittää LIKESille tilastollista tutkimusta ja raportointia varten.

8. Tietojen siirto EU/ETA-alueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriin liittyvät tietokannat ovat palomuurein, salasanoin ja muin yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa. Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin. Rekisteritiedot on suojattu käyttäjäkohtaisilla salasanoilla. Kuhunkin asiakasyhteisöön* on nimetty yksi henkilö, jolla on pääsy kyseisen kunnan tai yrityksen reittien mittaustietoihin. Lisäksi IT-palvelun tuottajalla Hälsospåret Ab:lla** (Falun, Ruotsi) on oikeus käsitellä mittaustietoja. LIKES ei pääse käsittelemään rekisterin henkilö- tai mittaustietoja.

*Jyväskylä: Elina Oinonen, elina.oinonen(at)jkl.fi

*Äänekoski: Tiina Nejlik, tiina.nejlik(at)aanekoski.fi

**Hälsospåret: Peter Foxdal: foxen(at)falubo.se

Rekisteristä ei synny manuaalista aineistoa.

10. Tarkastusoikeus

Henkilöllä on Henkilötietolain 26§:n mukaisesti oikeus tarkastaa mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterin yhdyshenkilölle.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Henkilötietolain mukaan jokaisella on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivästystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä henkilörekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto.

 

Tätä rekisteriselostetta on viimeksi muutettu 17.5.2018. Rekisterinpitäjä seuraa tietosuojaa koskevan lainsäädännön sekä viranomaisohjeiden muutoksia sekä kehittää palvelun toimintaa, ja varaa siksi oikeuden päivittää tätä selostetta.

 
Jaa sivu: