Uutta tietoa motoristen taitojen yhteydestä oppimiseen

Juuri julkaistu suomalaistutkimus osoittaa, että kouluikäisten motoristen taitojen osaaminen on yhteydessä lukuaineiden osaamiseen. Tulokset on julkaistu tiedelehdessä Medicine & Science in Sports & Exercise.

Tutkimuksessa hyvät motoriset taidot ennustivat hyvää lukuaineiden osaamista kahden vuoden seurannassa. Oppilailla, joiden fyysinen kunto parani tutkimusjakson aikana, myös koulumenestys parani. Lisäksi tutkimuksessa havaittiin kierre, jossa koulumenestys ja motoriset taidot vahvistivat toisiaan.

– Tällaista positiivista kierrettä motoristen taitojen ja lukuaineiden osaamisen välillä saattaa selittää se, että samat aivoalueet vastaavat sekä motoristen taitojen että kognitiivisten taitojen hallinnasta, tutkija Heidi Syväoja LIKES-tutkimuskeskuksesta selittää. – Tutkimustulokset vahvistavat näyttöä siitä, että motoristen taitojen oppiminen on nuoren kehitykselle tärkeää.

Tutkimuksessa oli mukana lähes tuhat 4.–7. luokan oppilasta, joiden motorisia taitoja, fyysistä kuntoa ja koulumenestystä seurattiin kahden vuoden ajan. Motorisia taitoja ja fyysistä kuntoa mitattiin Opetushallituksen Move! – fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmän mittauksilla. Tutkimuksen mittauksia olivat pallonheitto ja 5-loikka (motoriset taidot), viivajuoksu (kestävyyskunto) sekä punnerrus ja ylävartalon kohotus (lihaskunto). Koulumenestyksen mittarina käytettiin opintorekisteristä saatavaa tietoa oppilaan lukuaineiden keskiarvosta. Tutkimusta ovat rahoittaneet Suomen Akatemia ja opetus- ja kulttuuriministeriö.

Perhe ja koulu voivat tukea motoristen taitojen oppimista

Motorisia taitoja ovat esimerkiksi kirjoittaminen, pallon käsittely, hyppääminen ja kuperkeikan tekeminen. Neuvoloissa seurataan pienen lapsen motoristen taitojen kehitystä, mutta kouluiässä motorisen oppimisen vaikeus jää usein tunnistamatta.

– Motoristen taitojen oppimista kannattaa tukea niin kodeissa kuin koulussa, Heidi Syväoja painottaa. – Tämän tutkimuksen tulosten perusteella se on merkityksellistä myös oppimistulosten kannalta. Lisäksi tiedetään, että motoriset taidot ovat yhteydessä liikkumisen määrään: heikot motoriset taidot usein vähentävät motivaatiota esimerkiksi liikuntaharrastuksiin ja lisäävät todennäköisyyttä passiivisempaan elämäntapaan, mikä ei ole terveyden ja hyvinvoinnin kannalta hyvä asia.

Motoristen taitojen harjoittelu koulussa lisää oppilaiden yhdenvertaisuutta. Monissa Liikkuvissa kouluissa oppilaiden motorisia taitoja tuetaan erilaisilla keinoilla. Esimerkiksi Lappeenrannan kaikissa kouluissa aktiivinen Liikkuva koulu -toiminta toimii motorisen oppimisen yleisenä tukena, motorisia taitoja harjoittavat Loikkis-kerhot tehostettuna tukena ja fysioterapeutin ja liikunnanohjaajan henkilökohtainen tuki motorisen oppimisen erityisenä tukena.

Lisätietoja

Alkuperäinen tutkimusartikkeli: Syväoja, H.J., Kankaanpää, A., Joensuu, L., Kallio, J., Hakonen, H., Hillman, C.H. & Tammelin, T.H. 2019. The longitudinal associations of fitness and motor skills with academic achievement. Medicine & Science in Sports & Exercise [epub ahead of print].

Lisätietoja

Heidi Syväoja

Tutkija Liikunnan ja terveyden tutkimus +358400248133 heidi.syvaoja@jamk.fi

Antti Blom

Antti Blom

Ohjelmajohtaja Liikkuva varhaiskasvatus, Liikkuva koulu ja Liikkuva opiskelu +358403487316 antti.blom@oph.fi

Piritta Asunta

Piritta Asunta

Tutkija Liikunnan ja terveyden tutkimus +358505765212 piritta.asunta@jamk.fi

Lue seuraavaksi nämä

Seuratuella onnistuttu vakiinnuttamaan palkkatyösuhteita suurissa urheiluseuroissa

Palkkaustuesta näyttävät hyötyvän todennäköisimmin suuret urheiluseurat, joissa harrastajapohja ja taloudellinen tilanne mahdollistavat palkkatyösuhteiden säilyttämisen.

Lue lisää

Kokeiluhankkeessa edistetään lukiolaisten hyvinvointia

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt rahoituksen Hyvinvointia lukioon -kokeiluhankkeelle. Hankkeen tavoitteena on edistää lukio-opiskelijoiden taitoja huolehtia omasta jaksamisestaan riittävän unen, liikunnan ja mielen hyvinvoinnin avulla.

Lue lisää