Lukiolaisten hyvinvointi kiinnostaa oppilaitoksia

Opiskelijoiden jaksamisen ja hyvinvoinnin tukemiseen on havahduttu monissa lukioissa kuluneen vuoden aikana. Myös lukion opetussuunnitelman perusteissa kiinnitetään erityistä huomiota hyvinvointiin sekä tunne- ja vuorovaikutustaitojen edistämiseen. Erilaisia matalan kynnyksen keinoja tukea lukiolaisten jaksamista on olemassa, mutta tukitoiminnot vaativat hyvinvointiin liittyvien teemojen huomaamista ja priorisointia.

Likesin terveyden edistämisen asiantuntija, psykologi Anu Kangasniemi vastaa Hyvinvointia lukioon -hankkeesta, jossa on kehitetty vertaistoimintaan pohjautuvaa mallia ja hyvinvointi-tutor-koulutusta opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Hyvinvointitutor-koulutuksen ytimessä ovat kokonaisvaltainen hyvinvointi ja jaksaminen sekä mielen hyvinvoinnin tukeminen, joita lähestytään terveyttä ja hyvinvointia tukevien tekojen ja valintojen kautta.

Kangasniemellä on pitkä kokemus psykologina, kouluttajana ja luennoijana. Hän on perehtynyt erityisesti käyttäytymisen muutokseen ja hyvinvoinnin tukemiseen sekä arvoihin, tietoisuustaitoihin ja hyväksyntään pohjautuvien menetelmien käyttöön.

Opiskelijoiden jaksamista koetellaan

Viime aikoina opiskelijoiden jaksamisesta ja hyvinvoinnin haasteista on puhuttu erityisen paljon. Koronapandemia vei opiskelijat etäopetukseen harjoittelemaan digiloikkaa yhdessä opettajien kanssa. Yhteisöllisyys, ystävien ja opettajien läsnäolo sekä koulupäivien tuoma rutiini muuttuivat yhdessä yössä uudenlaiseksi. Opiskelijoiden jaksamista ja uupumista on korkeakouluopiskelijoiden osalta selvittänyt muuan muassa Helsingin yliopisto.

Osana Likesin Hyvinvointia lukioon -hanketta opiskelijoille toteutettiin lukukauden päättyessä toukokuussa 2021 kysely oppilaitosten hyvinvointityöstä sekä opiskelijoiden omasta hyvinvoinnista ja jaksamisesta. Kyselyyn vastasi 299 opiskelijaa. Kyselyn tulosten mukaan erityisesti väsymys ja uupumus huolestuttivat opiskelijoita. Puolet kyselyyn vastanneista piti aihetta joko melko tai erittäin suurena huolena. Lähes 40 prosenttia vastanneista koki lepoon ja palautumiseen liittyvät ongelmat vähintään melko suurena huolena.

– Olemassa olevien tutkimusten ja kyselyiden perusteella hyvinvointia ja sen edistämistä ei voida enää sivuuttaa. Tämä oli nähtävissä jo ennen pandemian alkua. Opiskelijat toivovat opettajilta enemmän jaksamisen huomioimista ja aitoa kiinnostusta opiskelijoiden hyvinvointia kohtaan, kertoo Kangasniemi.

Hyvinvointitaidoille tarvitaan uusia keinoja ja rakenteita

Hyvinvointitaidot ovat nousseet myös lukion uudessa opetussuunnitelmassa merkittävään asemaan, ja niiden vahvistamiseksi tarvitaan uudenlaisia keinoja ja pysyviä rakenteita. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa Hyvinvointia lukioon -kokeiluhankkeessa on kehitetty malli pysyväksi rakenteeksi opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemiseksi varhaisen puuttumisen periaatteen mukaisesti.

– Tällä viikolla käynnistyvät uudet hyvinvointitutor-koulutukset on varattu loppuun, mikä tarkoittaa, että lähes 200 opettajaa ja kouluterveydenhuollon asiantuntijaa eri puolilta Suomea on tarttunut mahdollisuuteen saada lisäeväitä opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemiseen. Kysynnän runsaus ja kiinnostus koulutusta kohtaan yllättivät, vaikka tiesin, että koulutuksella on tarvetta, Kangasniemi pohtii.

Koulutukset järjestetään myöhemmin myös ruotsinkielisinä. Kangasniemi muistuttaa, että opiskelijoiden osallistaminen lisää myös yhteenkuuluvuuden tunnetta ja yhteisöllisyyden kokemusta, kun hyvinvointia edistetään yhdessä.

– Olen iloinen, että opiskelijoiden hyvinvointi kiinnostaa aidosti ja jaksamiseen liittyviä kysymyksiä halutaan purkaa opiskelijoiden omista lähtökohdista. Hyvinvointitutor-toiminnan avulla opiskelijat pääsevät itse ideoimaan ja vaikuttamaan konkreettisesti siihen, miten hyvinvointia voidaan omassa oppilaitoksessa edistää, kertoo Kangasniemi.

Anu Kangasniemi

Anu Kangasniemi

Terveyden edistämisen asiantuntija Liikunnan ja terveyden tutkimus +358406847006 anu.kangasniemi@jamk.fi

Kaikki Likesin yhteystiedot

Lue seuraavaksi nämä

Kuvituskuvassa siniset aivot sinistä taustaa vasten.

Hyvä motoristen taitojen hallinta ja hyvä lihaskunto tukevat työmuistia ja matematiikan osaamista

Tuoreessa suomalaistutkimuksessa havaittiin, että hyvät motoriset taidot ja hyvä fyysinen kunto ovat yhteydessä nuorten matematiikan osaamiseen. Nuoret, joilla oli paremmat motoriset taidot tai parempi fyysinen kunto, pärjäsivät paremmin sekä työmuistitehtävässä että matematiikan osaamista mittaavissa testeissä.

Lue lisää

Kuvituskuva

Likesin hallitus hyväksyi etenemisen kohti yhdistymistä Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa

Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES sr:n (Likes) hallitus hyväksyi 18. kesäkuuta kokouksessaan osaltaan sopimuksen, jonka tarkoituksena on yhdistää kahden organisaation toiminnot 1.1.2022. Aiemmin tällä viikolla 14. kesäkuuta Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy:n (JAMK) hallitus hyväksyi myös sopimuksen.

Lue lisää