Likes yhdistyi osaksi Jyväskylän ammattikorkeakoulua

Likesin työ liikkumisen ja liikunnan edistäjänä jatkuu osana Jamkin hyvinvointiyksikköä, kun Likes yhdistyi osaksi Jyväskylän ammattikorkeakoulua 1.1.2022.

Kuvituskuva

Jamkissa Likes muodostaa yhden tulosalueen ja Likes by jamk -alabrändin. Käytännössä koko Likesin henkilöstö ja toiminnot jatkavat työtään entiseen tapaan uudessa organisaatiossa.

Yhdistymistä on edeltänyt aiesopimuksen allekirjoittaminen lokakuussa 2020 ja toimintojen luovutusta koskevan sopimuksen allekirjoittaminen kesäkuussa 2021. Sopimuksen täytäntöönpanon ehdot hyväksyttiin Jamkin ja Likesin hallituksissa joulukuun lopulla.

Logo

Likesin väki muuttaa Lutakon Dynamoon

Tällä hetkellä muuttojen vuoksi henkilöstöllä on etätyösuositus, mutta 10.1.2021 alkaen likesläiset löytää Jamkin työtiloista.

Jyväskylässä työskentelevä Likesin henkilöstö muuttaa Jamkin Lutakon kampuksella sijaitsevaan hyvinvointiyksikköön, Dynamo-rakennukseen osoitteeseen Piippukatu 2. Muutama likesläinen siirtyy osaksi Jamkin hallinnon henkilöstöä pääkampukselle Rajakadulle. Helsingissä työskentelevät likesläiset jatkavat edelleen Opetushallituksen ja UMAn työtiloissa.

Verkkosivumme likes.fi jatkavat vielä entisellään ja yhdistyvät ensi vuoden aikana osaksi jamk.fi-sivustoa. Myös Twitter-tilimme @likesfi viestii jatkossakin Likesin arjesta.

Meidät tavoittaa @jamk.fi-loppuisista sähköposteista, mutta Likesin sähköpostit toimivat jonkin aikaa myös.

Liikkuva varhaiskasvatus, Liikkuva koulu, Liikkuva opiskelu ja Liikkuva aikuinen -ohjelmien verkkosivut ja sosiaalisen median kanavat jatkavat entisellään myös Jamkissa.

Säätiön tarina päättyy

Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES sr:n tarina itsenäisenä organisaationa on siis päättymässä ensi vuoden aikana. Osana säätiön lakkauttamista julkaisemme yli 50-vuotisesta taipaleestamme tutkijamme Maria Rantalan kirjoittaman historiikin keväällä 2022.

Eino Havas

Eino Havas

Päällikkö Tulosalueen päällikkö +358500605527 eino.havas@jamk.fi

Kaikki Likesin yhteystiedot

Lue seuraavaksi nämä

Move!-mittaukset kertovat nuorten toimintakyvystä ja terveydentilasta (väitös: 14.1.2022)

Liikunnanopetukseen integroidut Move!-mittaukset kuvastavat nuorten kyvykkyyttä toteuttaa erilaisia fyysisiä tehtäviä. Hyvä kunto tukee arjen toimintakykyä, ja nuoruudessa saavutetulla kuntotasolla on merkitystä tulevaisuuden toimintakykyisyyden kannalta. Nuoret, jotka saivat hyvät tulokset Move!-mittauksista, kokivat myös terveytensä hyväksi. Liikunnan lisäksi terveellinen painonkehitys kasvun ja kehityksen aikana tukee fyysisen kunnon kehittymistä.

Lue lisää

Kuvituskuvassa siniset aivot sinistä taustaa vasten.

Hyvä motoristen taitojen hallinta ja hyvä lihaskunto tukevat työmuistia ja matematiikan osaamista

Tuoreessa suomalaistutkimuksessa havaittiin, että hyvät motoriset taidot ja hyvä fyysinen kunto ovat yhteydessä nuorten matematiikan osaamiseen. Nuoret, joilla oli paremmat motoriset taidot tai parempi fyysinen kunto, pärjäsivät paremmin sekä työmuistitehtävässä että matematiikan osaamista mittaavissa testeissä.

Lue lisää