Liikuntajärjestöjen hallitukset miesvoittoisia, mutta työntekijöistä suurin osa on naisia

Liikunnan ja urheilun valtakunnallisten ja alueellisten järjestöjen hallitukset ovat yhä miesvoittoisia: hallitusjäsenistä keskimäärin kaksi kolmasosaa on miehiä. Hallitusten puheenjohtajista miehiä oli 104 ja naisia vain 24. Samojen järjestöjen päätoimisista työntekijöistä 60 prosenttia on naisia.

Liikunnan ja urheilun valtakunnallisten ja alueellisten järjestöjen hallitukset ovat yhä miesvoittoisia: hallitusjäsenistä keskimäärin kaksi kolmasosaa on miehiä. Hallitusten puheenjohtajista miehiä oli 104 ja naisia vain 24. Tämä on tilanne järjestöjen vuoden 2020 yleisavustushakemusten perusteella (eli vuoden 2019 lopulla) siitä huolimatta, että samojen järjestöjen päätoimisista työntekijöistä 60 prosenttia on naisia.

Likes ja Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU ovat julkaisseet tutkimustiivistelmän tasa-arvosta liikuntajärjestöissä. Työn tarkoituksena on systematisoida suomalaisen liikunnan ja urheilun kansalaistoiminnan tietopohjaa sukupuolten välisen tasa-arvon näkökulmasta.

Valtakunnallisten ja alueellisten liikuntajärjestöjen hallituksissa (n=128) toimii yhteensä yli 1100 henkilöä.

– Suomalaisen liikunnan ja urheilun hallituskenttä on hyvin miesvoittoinen, järjestöjen yleisavustushakemusten tiedot analysoinut Joakim Särkivuori Likesiltä toteaa. – Suomessa on esimerkiksi vain kaksi liikunnan aluejärjestöä, joiden puheenjohtajana toimii nainen. Urheilun lajiliittojen hallituksista 87 prosenttia on miesvaltaisia, eli vain kymmenen lajiliiton hallituksessa on naisjäseniä vähintään puolet.

Liikuntajärjestöt työllistävät liki 1700 suomalaista

Liikunnan valtakunnalliset ja alueelliset järjestöt työllistävät Suomessa päätoimisesti yli 1200 henkilöä ja osa-aikaisestikin yli 400. Järjestöjen päätoimisista työntekijöistä naisia on 60 % ja miehiä 40 %. Urheilun lajiliitoissa tosin työntekijöistäkin valtaosa (62 %) on miehiä. Sen sijaan muut liikuntatoimintaa tekevät järjestöt ovat erittäin naisvaltaisia: noin 80 prosenttia päätoimisista työntekijöistä on naisia.

Lajiliittojen ilmoittamista tiedoista koottiin myös suuntaa antava sukupuolijakauma lajin parissa työskentelevistä ammattivalmentajista. Läheskään kaikki suomalaisen urheilun lajiliitot eivät tilastoi lajiensa ammattivalmentajien lukumäärää, saati sukupuolijakaumaa. Yleisavustushakemuksessaan tiedot ilmoittaneiden lajiliittojen (n=61) ammattivalmentajista kaksi kolmasosaa on miehiä. Yhteensä ammattivalmentajia oli 2979.

Tutkimustiivistelmää varten koottiin liikunnan ja urheilun valtakunnallisten ja alueellisten järjestöjen (n=128) hallitus- ja henkilöstötiedot sekä laadittiin tietojen pohjalta näissä tehtävissä toimivien sukupuolijakauma. Järjestöt olivat itse ilmoittaneet tiedot opetus- ja kulttuuriministeriön liikunnan vastuualueelle valtakunnallisten liikuntaa edistävien järjestöjen yleisavustushakemuksissa loppuvuodesta 2019. Järjestöt jaoteltiin urheilun lajiliittoihin (n=76), liikunnan aluejärjestöihin (n=15) sekä muihin järjestöihin (n=36). Muut järjestöt -ryhmään kuuluvat esimerkiksi liikuntatoimintaa tekevät kansanterveysjärjestöt, koululais- ja opiskelijaliikuntajärjestöt, liikunnan palvelujärjestöt sekä liikunnan ja urheilun ammattiryhmien yhdistykset. Selvitystyö on jatkoa edellisvuoden tutkimustiivistelmälle (Oja, Lämsä, Vihinen & Lehtonen 2019).

Tutkimustiivistelmä

Joakim Särkivuori, Jari Lämsä, Tuomas Vihinen & Kati Lehtonen 2020. Tasa-arvo valtakunnallisissa ja alueellisissa liikuntajärjestöissä 2019. Tutkimustiivistelmä. Likes ja Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU.

Lisätietoja

Kysy lisätietoja julkaisusta Joakim Särkivuorelta ja suomalaisen liikunnan ja urheilun kansalaistoiminnan tietopohjasta Kati Lehtoselta.

Kati Lehtonen

Kati Lehtonen

Erikoistutkija Strateginen tietotuotanto +358400932737 kati.lehtonen@jamk.fi

Kaikki Likesin yhteystiedot

Lue seuraavaksi nämä

JAMK ja Likes ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen yhdistymisestä

Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy (JAMK) ja Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES sr (Likes) ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen yhteistyön tiivistämisestä. Tavoitteena on JAMKin ja Likesin toimintojen yhdistäminen siten, että Likesin toiminta ja henkilöstö siirtyvät JAMKille 1.1.2022 mennessä. Tiiviimpi yhteistyö ja yhdistymisen suunnittelu käynnistyvät välittömästi.

Lue lisää

Henkilöstön rooli ja voimavarat tärkeitä varhaiskasvatuksen liikuntamyönteisessä toimintakulttuurissa

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman henkilöstökyselyssä tutkittiin varhaiskasvatuksen henkilöstön näkemyksiä ja kokemuksia oman yksikkönsä toimintakulttuurista liikkumisen näkökulmasta.

Lue lisää