Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Likes yhdistävät voimansa

Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy (JAMK) ja Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES sr (Likes) yhdistävät voimansa 1.1.2022 alkaen.

Kuvituskuva

Toimintojen yhdistäminen vahvistaa JAMKin hyvinvointiosaamisen laaja-alaisuutta sekä sosiaali- ja terveysalan osaamista. Samalla se nostaa JAMKin Suomen kärkiosaajien joukkoon liikunnan ja liikkumisen edistäjänä. Yhdistyminen vahvistaa myös Jyväskylän asemaa Suomen liikuntapääkaupunkina.

Aiesopimus yhdistymisestä allekirjoitettiin lokakuussa 2020. Tämä jälkeen neuvotteluja yhdistymisestä ja siihen liittyvistä yksityiskohdista on käyty aktiivisesti. JAMKin hallitus hyväksyi toimintojen yhdistämistä koskevan sopimuksen reunaehdoin kokouksessaan 14. kesäkuuta. Likesin hallitus käsittelee sopimusta kokouksessaan perjantaina 18. kesäkuuta. Koko Likesin henkilöstö Jyväskylässä ja Helsingissä siirtyy JAMKin hyvinvointiyksikköön ja muodostaa siellä yhden tulosalueen.

Yhdistymisen tavoitteena on uudistaa terveyden edistämisen ja kuntoutuksen toimialoja sekä muuttaa työelämän ja yhteiskunnan toimintakulttuureja hyvinvointia edistäviksi. Monialaisen JAMKin ja Likesin osaamisen yhdistäminen luo mahdollisuuksia uusien innovatiivisten avauksien löytämiseen.

– Likesin osaaminen tuo lisäarvoa erityisesti monialaisen kuntoutuksen vahvuusalallemme. Monialaisen kuntoutuksen lähtökohtana on aktiivinen elämäntapa ja liikunnallinen kuntoutus. Likesin korkean profiilin liikunnan ohjelmatyö ja tutkimus sekä JAMKin monialaisen kuntoutuksen kehittäminen muodostavat yhdessä ainutlaatuisen ja valtakunnallisesti, jopa kansainvälisesti, merkittävän kokonaisuuden, JAMKin rehtori Jussi Halttunen kommentoi.

– JAMK tulee vahvistamaan entisestään yhteyttämme niin elinkeinoelämään kuin koulutusorganisaatioihin. Tutkimuksen ja käytännön yhteys toteutuu jo Likesin sisällä koordinoidessamme hallitusohjelmaan kirjattuja Liikkuvat-ohjelmia. Näiden ohjelmien tavoitteena on muuttaa toimintakulttuureja liikkumista suosiviksi varhaiskasvatuksessa, peruskoulussa, toisella ja kolmannella asteella sekä työelämässä. Yhteisiä aihioita tutkimus- ja kehittämishankkeille on tunnistettu JAMKin kanssa jo useita, kertoo Likesin johtaja Eino Havas.

Yhdistymisprosessi jatkuu syksyllä yhteisen toiminnan suunnittelulla toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi. Likesin henkilöstön perehdytys JAMKin käytäntöihin alkaa syksyllä 2021.

Lisätietoja:
Jussi Halttunen, rehtori, JAMK p. 0400 644913, jussi.halttunen@jamk.fi
Eino Havas, johtaja, Likes, p. 0500 605 527, eino.havas@likes.fi

Eino Havas

Eino Havas

Päällikkö Tulosalueen päällikkö +358500605527 eino.havas@jamk.fi

Kaikki Likesin yhteystiedot

Lue seuraavaksi nämä

Kuvituskuva

Likesin hallitus hyväksyi etenemisen kohti yhdistymistä Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa

Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES sr:n (Likes) hallitus hyväksyi 18. kesäkuuta kokouksessaan osaltaan sopimuksen, jonka tarkoituksena on yhdistää kahden organisaation toiminnot 1.1.2022. Aiemmin tällä viikolla 14. kesäkuuta Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy:n (JAMK) hallitus hyväksyi myös sopimuksen.

Lue lisää

Matematiikan opiskelu liikkuen oli innostavaa ja tavallista rennompaa

Matematiikan opiskelu liikkuen oli oppilaiden mielestä mukavaa. Oppilaat kokivatkin sen tukevan oppimista ja yhdessä tekemistä. Suomalaistutkimuksen mukaan liikkeen integroiminen matematiikan tehtäviin sitouttaa oppilaita opiskeluun ja antaa viitteitä kasvaneesta motivaatiosta.

Lue lisää