Joukkoliikenteellä aktiivisuutta koululaisten arkiliikkumiseen

Fiksusti kouluun -ohjelman koululaisille tekemän kulkutapakyselyn mukaan joukkoliikenteellä kulkeminen autokyydin sijaan edistää lasten ja nuorten arkiliikkumista, sillä siihen liittyy aktiivinen kulkeminen pysäkille. Selvityksen mukaan joukkoliikennettä käyttävän oppilaan edestakaisten pysäkkimatkojen pituus on noin 1 km ja vuodessa yhteenlaskettu kokonaismatka on keskimäärin 200 km.

Pysäkkimatkojen liikuntahyöty vastaa saman pituisten, aktiivisesti kuljettujen koulumatkojen liikuntahyötyjä.

Fiksusti kouluun -ohjelman kulkutapakysely toteutettiin 14.–18.9.2020 välisenä aikana yhteensä seitsemässä eri kunnassa ja 18 koulussa. Vastaajia oli kaikkiaan lähes 5 000. Kulkutapakyselyllä selvitettiin aktiivisen ja kestävän koulumatkaliikkumisen käytäntöjä. Kysely osoitti, että pysäkkimatkoihin käytetty varttitunnin kävelymatka kerryttää neljänneksen lasten ja nuorten päivittäisestä liikuntasuosituksesta.

”Kun koulumatkan kulkee bussilla autokyydin sijaan ja matkan pysäkille kulkee aktiivisesti, voidaan vähentää liikenteen päästöjä, saavuttaa arkiliikkumisen hyötyjä sekä harjaannuttaa oppilaiden liikennetaitoja”, kannustaa Fiksusti kouluun -ohjelman koordinaattori Joonas Niemi Likesiltä.

Niemi muistuttaa, että kaikilla perusopetuksen oppilailla, joiden koulumatka on pidempi kuin viisi kilometriä, on lain mukaan mahdollisuus maksuttomaan koulukuljetukseen.

Useimmat koululaiset liikkuvat aktiivisesti säästä riippumatta

Kyselyyn vastanneista oppilaista 11 prosenttia kulki kouluun joukkoliikenteellä tai muulla koulukuljetuksella, 11 prosenttia autokyydillä ja 75 prosenttia aktiivisesti joko kävellen tai pyörällä. Aktiiviset koulumatkat jakautuvat niin, että 29 prosenttia tehdään kävellen ja 46 prosenttia pyörällä. Kävely on suosituin kulkumuoto alle kilometrin koulumatkoilla ja pyörää suositaan 1–5 kilometrin koulumatkoilla. Selvityksen mukaan kävely ja pyöräily pitivät suosionsa huonollakin säällä.

”Kyselyn seurantaviikolle sattuneen Aila-myrskyn vaikutus kulkutapoihin oli yllättävän pieni. Kävelijöistä vain joka kymmenes ja pyöräilijöistä joka kuudes siirtyi myrskysäällä auton kyytiin”, kertoo tutkija Jouni Kallio Likesiltä.

Fiksusti kouluun -ohjelma on Likesin, valtion kestävän kehityksen yhtiön Motiva Oy:n ja Pyöräilykuntien verkoston yhteinen koulumatkaliikkumisen edistämisen ohjelma, joka toimii yhteistyössä Liikkuva koulu -ohjelman kanssa. Ohjelma tarjoaa tietoa ja neuvoja fiksumpien koulumatkojen suunnitteluun ja toteutukseen. Fiksusti kouluun -ohjelmaa rahoittavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Lisätietoja kulkutapakyselystä

Jouni Kallio

Yksityinen: Jouni Kallio

Tutkija Liikunnan ja terveyden tutkimus +358407440947 jouni.kallio@jamk.fi

Kaikki Likesin yhteystiedot

Lue seuraavaksi nämä

Ylipaino murrosiässä hidastaa kunnon kehitystä – tärkeää tarjota nuorille tukea

Uuden suomalaisen pitkittäistutkimuksen mukaan fyysisen kunnon kehittyminen vaimentuu, jos murrosiän aikana kehoon kertyy paljon rasvakudosta. Aiempien väestötutkimusten perusteella tiedetään, että viimeisten vuosikymmenten aikana nuorten ylipaino on yleistynyt ja fyysinen kunto, erityisesti kestävyyskunto, on heikentynyt. Terveellisen painokehityksen tukeminen nuorilla onkin tärkeää paitsi terveyden, myös heidän fyysisen toimintakykynsä näkökulmasta.

Lue lisää

Liikunta- ja hyvinvointineuvonta lisää opiskelijoiden rohkeutta liikkua ja on tärkeä tukitoimi vähän liikkuvalle opiskelijalle

Liikunta- ja hyvinvointineuvonta on tärkeä vähän liikkuvan tai hyvinvoinnistaan huolestuneen opiskelijan tukitoimi. Liikunta- ja hyvinvointineuvonta lisää opiskelijoiden liikunta-aktiivisuutta, rohkeutta liikkua ja myönteisiä kehollisia kokemuksia. Opiskelijat ovat oivaltaneet neuvonnan avulla kokonaishyvinvoinnin merkityksen jaksamiseensa.

Lue lisää