Strategisen tietotuotannon palvelut

Autamme asiantuntevasti monissa tietotuotantoon, tutkimukseen, arviointiin, tiedon visualisointiin ja analysointiin liittyvissä kysymyksissä. 

Lamppu

Palveluitamme ovat

Palveluitamme ovat:  

 • Tutkimuspalvelut, erityisesti seuranta- ja arviointitutkimus  
 • Data-analytiikka ja tulosten visualisointi  
 • Asiantuntija-alustukset  ja -luennot
 • Konsultointi ja asiantuntijaselvitykset  
 • Hankesuunnittelu ja raportointi   
 • Tiedolla johtaminen strategisen suunnittelun apuna  

Likesin tutkijat, tilasto- ja data-asiantuntijat muodostavat monitieteisen asiantuntijatiimin. Osaamisemme on laaja-alaista tietotuotannossa, tutkimuksessa, arvioinnissa, tiedon visualisoinnissa ja analysoinnissa. Kokemuksemme ytimessä ovat liikuntaan, liikkumiseen, terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät kysymykset.   

Erityisosaamisemme

Teemme myös asiantuntija-, tutkimus- ja arviointitehtäviä, jotka liittyvät  

 • yhteisöllisyyteen 
 • koulutustutkimukseen 
 • politiikkatoimiin 
 • verkostoihin  
 • kolmannen sektorin järjestöihin 
 • julkiseen hallintoon 
 • yritystoimintaan. 

Data-analytiikka

Hallitsemme data-analytiikan eri osa-alueet aineiston analysoinnista monipuolisiin tiedon visualisointivaihtoehtoihin.  

EU-hankekumppani

Likes on useiden Erasmus-hankkeiden kansallinen partneri ja ESR-hankkeiden osatoteuttaja. ESR-hankkeissa Likes tuottaa rahoitusinstrumentissa edellytettyä arviointia, seurantaa ja dokumentointia.

Verkostoyhteistyö

Olemme tehneet yhteistyötä vuosien ajan ministeriöiden, aluehallintoviranomaisten, valtion rahoittamien liikuntaohjelmien, kuntien, järjestöjen ja koulutusorganisaatioiden kanssa.  

Yhteistyö on tarkoittanut mm. selvitysten ja arviointien tekemistä, tarvekartoituksia, hankeseurantaa, tulosten visualisointeja, asiantuntija-apua ja -puheenvuoroja, hankkeiden koordinointia sekä tutkimusviestinnän kehittämistä.

Referenssejä

Likesin ja Palloliiton yhteistyö

Suomen Palloliiton ja Likesin strategisen tietotuotannon yhteistyön tuloksena oli visuaalinen tietoalusta juniorijalkapallon todellisista kustannuksista Suomessa sekä materiaali vuorovaikutukseen seurojen kanssa. Tavoitteena on edistää tiedolla johtamista harrastamisen kustannuksiin vaikuttamisessa.

Lue koko referenssitarina

Luentosisällöt

”Turun ammattikorkeakoulu järjestää urheilun sponsoroinnin ja varainhankinnan korkeakouludiplomi -opintoja, jotka on suunnattu urheiluorganisaatioissa ja niiden sidosryhmissä työskenteleville.

Kati Lehtosen luento näissä opinnoissa liikunta- ja urheilujärjestelmästä sekä liikunnan kansalaistoiminnasta oli kokonaisuutta selkeyttävä. Katin aiheen asiantuntemus ja selkeä esitystapa pitivät mielenkiinnon yllä koko luennon ajan.” 

– Jaakko Haltia, lehtori, Turun ammattikorkeakoulu / Centre for Sport Business 

Ota yhteyttä

Kaarlo Laine

Kaarlo Laine

Johtava tutkija Strateginen tietotuotanto +358400247473 kaarlo.laine@jamk.fi

Strategisen tietotuotannon tiimi

Lue lisää

Palloliitto ja Likes kehittivät työkalun jalkapallon harrastamisen hinnasta

Suomen Palloliiton ja Likesin yhteistyön tuloksena oli visuaalinen tietoalusta juniorijalkapallon todellisista kustannuksista Suomessa ja materiaali vuorovaikutukseen seurojen kanssa. Tavoitteena on edistää tiedolla johtamista harrastamisen kustannuksiin vaikuttamisessa.

Lue referenssit