Seuratoiminnan kehittämistuen seuranta ja arviointi

Opetus- ja kulttuuriministeriö on jakanut vuodesta 2013 alkaen seuratoiminnan kehittämistukea. LIKES-tutkimuskeskus toteuttaa kehittämistuen seurantaa ja arviointia. Seurannan tavoitteena on tuottaa ajantasaista seuratuen jakautumisesta, tavoittamisesta ja vaikutuksista paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti. Lisäksi seurannan avulla saadaan tietoa liikunnan kansalaistoiminnan nykytilasta. LIKESin tehtävänä on myös arvioida seuratuen jakoprosessia eri tahojen näkökulmista.

Seuratuki on tarkoitettu urheiluseurojen toiminnan kehittämiseen. Tukea voi saada esimerkiksi erilaisiin kehittämisprojekteihin tai uuden työntekijän palkkaamiseen. Lisätietoa ja seuratuen hakuajat löytyvät opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta. LIKES ei osallistu seuratukihakemusten arviointiin tai avustusten jakamisprosessiin.

Seuratuen seurannan tulokset raportoidaan avoimena verkkojulkaisuna.

Julkaisut

LIKES 2019. Seuratoiminnan kehittämistuen seuranta 2012–2019. Verkkojulkaisu. Jyväskylä: LIKES-tutkimuskeskus.

Turunen, M., Turpeinen, S., Lehtonen, K., Inkinen, V., Hakonen, H. & Laine, K. 2019. Palkkatyösuhteiden vakiintuminen suomalaisissa urheiluseuroissa. Tutkimustiivistelmä. Jyväskylä: LIKES-tutkimuskeskus.

Turpeinen, S., Hakamäki, M., Hentunen, J., Laine, K. & Lehtonen, K. Seuratuki kansalaistoiminnan tukimuotona. 2018. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 334.

Ideoita urheiluseuroille. 2017. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 328.

Hentunen, J., Turpeinen, S. & Pyykönen, J. 2016. Lisää laatua, enemmän toimintaa. Seuratuen toimintavuoden tulokset 2014-2015. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 312.

Pyykönen, J. 2015. Seuratuki 2015. Tuettujen hankkeiden hakemusarviointi. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 311.

Paukku, J., Lehtonen, K. & Turpeinen, S. 2014. Seuratuki 2013–2014. Toimintavuoden tulokset. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 293.

Isosomppi, S. 2014. Seuratuki 2014. Tuettujen hankkeiden hakemusarviointi. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 291.

Lehtonen, K., Paukku, J., Hakamäki, M. & Laine, K. 2014. Seuratuki 2013. Haku- ja jakoprosessin arviointi. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 286.

Materiaalit

Palkkatyösuhteiden vakiintuminen suomalaisissa urheiluseuroissa. 2019. Tiivistelmä.

Palkkatyösuhteiden vakiintuminen suomalaisissa urheiluseuroissa. 2019.
Ppt-tiivistelmä.

Seuratuen jako vuosina 2013–2017. Tiivistelmä.

Lisää laatua, enemmän toimintaa. Seuratuen toimintavuoden tulokset 2014–2015. Ppt-tiivistelmä.

Seuratuki 2015. Tuettujen hankkeiden hakemusarviointi. Ppt-tiivistelmä.

Seuratuki 2013-2014. Toimintavuoden tulokset. Ppt-tiivistelmä.

Seuratuki 2014. Tuettujen hankkeiden hakemusarviointi. Ppt-tiivistelmä.

Seuratuki 2013. Haku- ja jakoprosessin arviointi. Ppt-tiivistelmä.

Liikuntajärjestöjen ja koulujen yhteistyö hankeseurannan näkökulmasta katsottuna: havaintoja seuratuesta ja Liikkuvan koulun järjestöavustuksista. Lehtonen, K. & Paukku, J. Liikuntajärjestöjen Liikkuva koulu -seminaari Helsinki, 20.3.2014. Ppt-esitelmä.

Julkishallinnon liikuntahankkeiden arviointi. Laine, K., Lehtonen, K. & Paukku, J. Yhteiskunta, liiketalous ja liikunta -kurssi, 26.3.2013. Ppt-esitelmä.

Tiedotteet

12.6.2018. Valtion urheiluseuratuki on tärkeä mutta ei yksinään riittävä.

26.1.2016. Seuratuen avulla lisää laatua liikuntaan ja urheiluun.

20.11.2015. Matalan kynnyksen liikunta kasvussa urheiluseuroissa.

13.11.2014. Lisää liikuntaharrastuksia lapsille ja nuorille. Seuratuella lähes 16 000 uutta liikkujaa vuoden aikana.

16.5.2014. Valtion tuki liikunta- ja urheiluseuroille uudistui. Nykymuotoinen seuratuki ei yksin riitä paikallistason seuratoiminnan kehittämiseen.

Lisätietoja

Lehtonen Kati

Tutkija

Puhelin 0400 932 737
Sähköpostiosoite
Osoite LIKES-tutkimuskeskus, Rautpohjankatu 8, 40700 Jyväskylä
Asiantuntemus kansalais- ja järjestötoiminta, liikuntapolitiikka, liikunnan valtionavustusjärjestelmät, huippu-urheilu ja -valmennus, seuranta ja arviointi, seuratuki
 
Jaa sivu: